Hvor mye kan jeg få låne?

Hvor mye kan jeg få låne?

De aller fleste av oss har ett eller flere lån å betjene, være seg studielån, boliglån eller forbrukslån og kredittkort. Hvor mye banken er villig til å låne deg, kommer an på den totale økonomien din.
Forbrukslån Artikler Hvor mye kan jeg få låne?

Hvem kan låne penger?

Det er noen kriterier som avgjør hvorvidt du får låne penger eller ikke, og hvor mye du eventuelt kan få innvilget i lån. Helt grunnleggende er kriteriet at du må være myndig, altså over 18 år. Flere tilbydere eller formidlere av refinansiering eller forbrukslån har imidlertid 20 år som nedre aldersgrense. Det er for at man skal være sikker på at den som søker om lån har forstått hva det innebærer og hvilke konsekvenser et eventuelt mislighold av lånet vil få for dem. Du må også være folkeregistrert i Norge, og ha bodd i eller skattet til Norge i minst tre år. De aller fleste som tilbyr lån, stiller også krav om at du ikke skal ha noen betalingsanmerkninger. Det vil også ligge et krav om en minsteinntekt. 

Når du sender inn en søknad via sammenligningstjenesten Lendo er det for eksempel et krav om at du skal ha en årsinntekt på minst 120 000 kroner. Du må også kunne oppgi et norsk telefonnummer og en e-postadresse. 

Dersom du skal ta opp lån sammen med noen, som for eksempel partneren din, øker både sannsynligheten for at dere får innvilget lånesøknaden, men også rammene for hvor mye dere kan låne. Forbrukerøkonom i Lendo, Sharon Lavie anbefaler at man setter opp en tydelig avtale for hvordan felles forbruksgjeld skal nedbetales.

– Har dere en felles regningskonto, kan dere for eksempel sette opp et fast trekk på lånet fra denne. Dersom dere ikke har en slik felles konto, bør dere ha avtalt på forhånd hvordan lånet skal tilbakebetales. Begge er ansvarlig for lånet og at det ikke misligholdes, sier hun.

Hva avgjør om jeg får lån?

Dersom du får avslag på en søknad om et kortsiktig lån som et forbrukslån, ligger som regel forklaringen i opplysninger som banken eller lånetilbyderen har fått fra et kredittopplysningsselskap eller lignende. Dukker det opp en betalingsanmerkning, vil du som oftest få avslag. En slik betalingsanmerkning kan stamme fra en inkassosak, men også fra personlig konkurs eller inngått gjeldsordning. Dersom du er usikker på om du har en betalingsanmerkning, kan du sjekke dette selv før du sender en lånesøknad – dette vil nemlig uansett bli kontrollert av banken før de bestemmer seg for om lånet skal innvilges. Du kan sjekke hva som er registrert på deg, og få en utskrift tilsendt i posten eller digitalt. 

Fra 2019 vil det også være mulig å sjekke hvor mye gjeld den enkelte sitter på i det nye gjeldsregisteret. Gjeldsregisteret vil gi bankene en oversikt over usikret gjeld som for eksempel kjøpskreditt, kredittkort og forbrukslån. Det nye registeret vil synliggjøre både hvor mye du har i innvilget kreditt og saldo på lånene dine for bankene. Dette vil kunne spille inn når de vurderer hvor mye du kan få i lån. Det er viktig å huske på at registeret også vil vise innvilget kreditt, som for eksempel et kredittkort som du ikke bruker. Det anbefales derfor å «rydde opp» og si opp eventuelle kreditter du ikke benytter, for det er den totale summen av innvilget kreditt og gjeld som avgjør hvor mye du kan få innvilget i lån. 

Hvor mye kan jeg få låne?

Når banken har fått lånesøknaden din, avgjør de først om du oppfyller kriteriene for å få lån. Er du gammel nok, har inntekten som kreves og ikke har noen betalingsanmerkninger, vil du kvalifisere til å få innvilget lånet, men hvor stort beløpet blir avhenger av en rekke andre kriterier. Disse kriteriene er individuelle fra en lånesøker til en annen, og innebærer at to lånesøknader som ser helt like ut på papiret, kan ende opp med forskjellig utfall når det kommer til hvor stor lånerammen blir. 

Forbrukslån er usikret gjeld, og banken har ikke pant i noe. Derfor er deres eneste sikkerhet for at du betaler, at de har tilstrekkelige opplysninger om din økonomiske situasjon. Når du sender inn en lånesøknad, blir du derfor som oftest bedt om å legge ved skattemelding og lønnsslipper. Dette er for at banken skal kunne kontrollere betalingsevnen din. 

Et samarbeidsprosjekt mellom Skatteetaten, Finans Norge og Brønnøysundregistrene har resultert i det som kalles samtykkebasert lånesøknad. Benytter du deg av dette, gir du banken tillatelse til å innhente alle disse opplysningene selv, og du trenger ikke å lete frem verken skattemeldingen eller lønnslippene dine. 

Når søknaden din skal vurderes, vil banken se på inntekten din opp mot den totale gjelden du skal betjene. Store variasjoner i inntekt de siste årene, alder, din sivilstatus og hvilken stillingsprosent du har, er også faktorer som kan spille inn. Hvor mye gjeld du har fra før, vil være en viktig del av vurderingsgrunnlaget til banken. 

Den økonomiske historikken din kan også spille inn når en bank skal vurdere lånesøknaden din. Dersom du har et kundeforhold til banken fra før av, og har bevist at du er en god betaler, kan du få innvilget et høyere lånebeløp enn om du ikke har hatt noen form for kontakt med banken tidligere. 

Sharon Lavie i Lendo er opptatt av at man ikke skal låne over evne.

– At du kan låne et høyt beløp, betyr ikke at du bør gjøre det. Det er viktig å ta høyde for at det kan skje uforutsette ting, som at det blir en endring i din jobbsituasjon eller sivilstatus. Renten kan stige, eller du kan få nye utgifter du ikke hadde da du fylte ut lånesøknaden. Vær realistisk med tanke på hvor mye økonomien din tåler, sier hun. 

3 325 kr pr. måned

Estimert månedsbeløp
3 325 kr
Effektiv rente
12,80 %
Total kostnad
49 476 kr
Totalbeløp
199 476 kr

Lånerentene er i individuelle i Norge det er derfor du må søke før vi kan vise deg tilbudene.

Hvor mye lån kan jeg ha?

Hvor mye gjeld den enkelte husholdning kan tåle, er individuelt. En låntaker med relativt lav inntekt, men med lite gjeld, kan for eksempel få innvilget et høyere lånebeløp enn en som har høyere inntekt, men større gjeld. Hva slags gjeld du har spiller også inn. Bankene er ikke positive til å låne penger til en låntaker som betjener mange forskjellige kortsiktige og dyre forbrukslån samtidig. Dersom man til stadighet må ta opp kortsiktige lån, kan det tyde på at økonomien ikke er helt i balanse, og at betjeningsevnen kan være lav dersom det er mange kreditorer som skal ha sine månedlige avdrag. 

– Dersom du har mange smålån og kredittkort, kan det være en idé å samle disse i ett lån. På den måten kan du spare mange gebyrer. Velger du å få en lengre løpetid vil månedsutgiftene bli lavere men til en høyere total kostnad. I tillegg vil du få alt samlet på én faktura, noe som gir deg bedre oversikt og kontroll.

Sharon Lavie

Forbrukerøkonom i Lendo

Uansett om man har mye usikret lån eller ikke, er det en god idé å sette opp et budsjett for å få god oversikt over økonomien sin. Alle utgifter bør inkluderes, både faste og variable kostnader som skal betales hver måned. Dette gjør deg bedre rustet til å takle for eksempel renteøkninger, endringer i sivil status eller jobbsituasjon, eller andre ting som påvirker din privatøkonomi. 

Hva koster lånet?

Det er ingen hemmelighet at det koster penger å låne penger. Det er likevel greit å huske på at det kan være store variasjoner i hvor mye du faktisk må ut med i kostnader på lånet ditt. Betingelsene du kan få på et boliglån med lang løpetid vil alltid være gunstigere enn hva du kan få på et kortsiktig forbrukslån. Hovedgrunnen til dette er at banken for boliglånet kan sikre seg med pant i eiendommen, men ikke har noen sikkerhet når de innvilger deg et forbrukslån. Dermed blir rentekostnaden – og hva du ender opp med å betale for å låne pengene – betraktelig høyere på usikrede lån.  

Det lønner seg ikke å ta opp større summer i forbrukslån. Fordi nedbetalingstiden på slike kortsiktige lån er nettopp kortsiktig, kan det bli svært tøffe avdrag dersom du har lånt et høyt beløp. For å realisere mindre prosjekter eller drømmer som krever en lavere lånesum, kan forbrukslån være det rette. Sharon i Lendo oppfordrer likevel folk skal bruke sunn fornuft når de fyller inn lånesøknaden.

– Et forbrukslån kan oppleves som «raske penger», men kort behandlingstid betyr i disse tilfellene også kort nedbetalingstid. De månedlige avdragene vil bli store dersom du låner et høyt beløp. Skal du gjøre en omfattende renovering av boligen din, vil jeg anbefale å ta en prat med banken om å utvide boliglånet fremfor å søke om et forbrukslån, sier hun.

Hvordan får jeg det beste lånet?

For å sikre at du slår til på det lånet som er best for deg og din økonomiske situasjon, er det viktig å gjøre grundig research før du takker ja til et tilbud. Dette ville vært en krevende og omfattende jobb å gjøre selv, men benytter du en sammenligningstjeneste som Lendo blir søknaden din sendt til en rekke ulike tilbydere på én gang. Da kan du enkelt se gjennom flere tilbud, og vurdere dem opp mot hverandre før du bestemmer deg. Hva slags rente du kan få kan variere, i tillegg kan lånetilbyderne ha ulike gebyrer knyttet til lånet. Du bør alltid se på både den nominelle og den effektive renten når du skal vurdere tilbudene du har fått. 

Nominell rente er kun det du betaler for å låne penger, mens effektiv rente er det du betaler for å låne penger pluss de gebyrene som legges til lånet – for eksempel etableringsgebyr og termingebyr. 

Når du ønsker å innhente lånetilbud gjennom Lendo, legger du først inn hvor mye du ønsker å låne i lånekalkulatoren. Deretter fyller du inn søknaden, der du oppgir personopplysninger, informasjon om du søker alene eller sammen med en medlåntaker, samt laster opp nødvendige dokumenter. Du kan forvente å ha tilbudene i løpet av 24 timer, og de er gyldige i 30 dager. Du har med andre ord god tid til å bestemme deg for hvilket lånetilbud som er det beste for deg.

Ofte stilte spørsmål om å låne penger

Hvor mye koster lånet?

Hva er en kredittsjekk?