Medium Oransje banner

Kan jeg få forbrukslån med betalingsanmerkning?

Hvis du er registrert med en eller flere betalingsanmerkninger kan det være vanskelig å få lån eller andre kreditter. Men at du ikke har klart å tilbakebetale gjelden din på et tidspunkt i livet, trenger ikke bety at du aldri får mulighet til å ta opp lån.
Forbrukslån Artikler Kan jeg få forbrukslån med betalingsanmerkning?

Refinansiering med pant i boligen

Om du har betalingsanmerkning og eier dine egen bolig kan det være mulig å få et lån med sikkerhet i boligen via Lendo. Ta kontakt med oss her eller ring oss på 22 00 70 for å høre om mulighetene dine

Det kan være flere ulike grunner til at man ikke har tilbakebetalt fakturaer eller regninger. Det kan være alt fra større, livsendrende situasjoner som arbeidsoppsigelse eller samlivsbrudd, eller til at man rett og slett har tatt på seg for mye.

Det er få banker som tilbyr boliglån, billån eller forbrukslån til personer som har en eller flere betalingsanmerkninger. Allikevel er ikke dette ensbetydende med at du aldri vil kunne få lån eller andre kreditter.

Betalingsanmerkninger registreres på deg dersom du ikke betaler regningene dine eller andre forpliktelser.

Kort fortalt betyr dette at du er registrert som en usikker betaler.

Anmerkningen registreres hos kredittopplysningsforetak, hvor banker eller andre aktører kan hente ut informasjon om deg og vurdere din kredittverdighet.

Når beløpet er tilbakebetalt og regningen gjort opp, kan anmerkningen slettes.

Betalingsanmerkninger har også en todelt funksjon. I tillegg til å sikre bankene fra å inngå risikofylte avtaler, skal det også begrense at forbrukeren setter seg selv i en økonomisk belastende situasjon.

Dermed fungerer betalingsanmerkningene også som et styringsverktøy for folks privatøkonomi.

Muligheter for lån med betalingsanmerkning

Når du søker om lån foretar bankene en kredittsjekk av deg, og hvis du har en betalingsanmerkning vil denne informasjonen dukke opp.

Som regel ønsker ikke banker å innvilge lån til personer med en eller flere betalingsanmerkninger.

Det kan også være vanskelig å kjøpe forsikring, sette opp strømavtaler og mobilabonnement.

Noen få banker, som for eksempel Svea Finans, Bluestep og Bank 2, kan tilby deg refinansiering selv om du har en betalingsanmerkning. Disse bankene krever imidlertid sikkerhet i fast eiendom.

Om du har betalingsanmerking og eier din egen bolig kan det være mulig å få et tilsvarende lån via Lendo. Ta kontakt med oss på refinansiering@lendo.no eller ring på 22 00 70 72 for å høre om dine muligheter.

– Som formidler av lånetilbud er det også viktig at vi tar ansvar og sikrer at forbrukeren ikke havner i en vanskelig økonomisk situasjon.

Vi sitter mye tettere på informasjon enn forbrukeren om markedet og personlig økonomi, og har dermed gode forutsetninger for å kunne vurdere hva som er økonomisk forsvarlig, forklarer administrerende direktør Kristoffer Gallefoss i Lendo.

Har du allerede fått betalingsanmerkning og har behov for refinansiering kan du forsøke å ringe NAV Gjeldsrådgivning på 55 55 33 39, tastevalg 1. Her kan du få enkle råd og hjelp til selvhjelp.

Så hvordan fungerer betalingsanmerkninger?

Før en betalingsanmerkning blir registrert er det en rekke trinn og krav som må være oppfylt. Det er som regel private inkassobyråer, namsmenn som Statens innkrevingssentral eller NAV innkreving, som rapporterer betalingsanmerkninger.

I de vanligste tilfellene av inkassosaker, vil du først motta et inkassovarsel eller en purring fra enten inkassobyrået eller kreditor, dersom du ikke har betalt faktura.

Deretter sendes saken normalt til et inkassobyrå som sender deg en betalingsoppfordring. Hvis du fortsatt ikke betaler kravet i betalingsoppfordringen innen fristen, settes rettslige tiltak i gang.

I tillegg kan ubetalte fakturaer fort bli veldig dyrt. Det påløper ofte store kostnader utover det opprinnelige fakturabeløpet i denne prosessen.

Blant annet er det vanlig å måtte erstatte de nødvendige kostnadene kreditor eller inkassobyrået har hatt ved at du ikke har betalt fakturaen.

I tillegg til å betale erstatning til kreditor, må du også betale forsinkelsesrente. Disse kostnadene bestemmes ut ifra inkassoforskriften.

Du kan lese mer om dette på regjeringen.no.

Før en betalingsanmerkning settes, må rettslige skritt være tatt i forsøk på å få kunden til å betale fakturaen. Dette kan for eksempel innebære at inkassobyrået sender forliksklage til forliksrådet.

Etter at rettslige tiltak er satt i gang, må det gå minst 30 dager før en betalingsanmerkning kan registreres.

Dette innebærer at opplysninger om deg blir registrert hos kredittopplysningsforetak, hvor mulige kredittgivere som banker kan hente ut informasjonen for å vurdere din kredittverdighet.

Som regel ønsker ikke banker å innvilge lån til personer med en eller flere betalingsanmerkninger.

Selskaper som driver med kredittopplysning er nødt til å søke Datatilsynet om konsesjon til å behandle opplysninger om deg. Konsesjonsvilkårene fra Datatilsynet setter betingelsene for hva man kan registrere, når det skal registreres og når det skal slettes.

Hvorfor har jeg betalingsanmerkning?

De fleste betalingsanmerkninger stammer fra inkassosaker, men det kan også komme fra personlig konkurs, inngått gjeldsordning eller at du selv har bedt om å få sperret ditt personnummer for kredittsjekk. Noe som er vanlig å gjøre hvis du for eksempel har blitt utsatt for et ID-tyveri.

På samme måte som at ulike aktører har mulighet til å hente ut opplysninger om deg, kan du selv sjekke hvilke kredittopplysninger som står registrert på deg hos kredittforetakene.

Det kan være flere grunner til at du har en betalingsanmerkning.

Hvis du lurer på hvorfor, anbefaler vi deg å ta kontakt med Bisnode via ksp.no@bisnode.com. De vil gi deg svar på hvorfor anmerkningen er registrert på deg.

Kan hvem som helst gjøre en kredittvurdering av meg?

På Datatilsynets sider står det at selskap kun kan be om kredittsjekk eller kredittvurdering av deg dersom det er saklig grunn for det.

Å inngå avtaler som gir deg kreditt, for eksempel bestilling av kredittkort eller hvis du skal betale for en vare via faktura, kan være tilfeller hvor selskapet som eier varen kan be om en kredittsjekk av deg. Altså tilfeller hvor du betaler for en vare eller tjeneste uten å direkte overføre penger fra din egen konto.

Hvis du betaler kontant eller med debetkort, kan ikke selskapet ta en kredittsjekk av deg.

Hvis noen gjør en kredittvurdering av deg skal du også bli varslet og informert om dette. Dette skjer gjennom det som heter gjenpartsbrev. Gjenpartsbrevet skal inneholde opplysninger om hvem som har hentet ut informasjon om deg, hvilken informasjon det er snakk om, og kilden.

Du kan også be om forklaring fra selskapet som har hentet ut dine personopplysninger, dersom du er uenig eller ikke forstår hvorfor kredittvurderingen er blitt gjennomført.

I tillegg kan du få sperret ditt personnummer for kredittsjekk hos kredittopplysningsbyråene, noe som gjør at selskaper ikke får hentet ut denne informasjonen om deg.

De mest kjente byråene som kredittvurderer privatpersoner, inkluderer Experian, Bisnode, Creditsafe og Evry. I tillegg finnes det en rekke kredittopplysningsbyråer som gjennomfører kredittsjekk av selskaper.

I 2019 ble det innført et nytt gjeldsregister, som gir banker og andre som tilbyr kreditt bedre innsikt i folks økonomiske situasjon og eventuell gjeld.

Registeret har som mål å begrense uforsvarlig låneopptak, og vil kun omfatte usikret gjeld som for eksempel kredittkort eller forbrukslån.

Det har blitt veldig lett å ta på seg usikret gjeld. Dette har ført til at mange forbrukere har tatt opp gjeld hos flere låneaktører samtidig, og dermed fått stor gjeld som er vanskelig å tilbakebetale.

Les mer om å kredittsjekke deg selv.

Når slettes betalingsanmerkningen?

Betalingsanmerkningen slettes umiddelbart etter at du har gjort opp for deg. Noen ganger må du likevel regne med litt saksbehandlingstid før den slettes. Det kan derfor være lurt å følge opp kredittbyråene og inkassobyråene til du får beskjed om at anmerkningen er slettet.

Ellers er hovedregelen at betalingsanmerkningen slettes etter fire år, selv om ikke gjelden er innfridd. Men i slike tilfeller kan inkassobyrået sette i gang en ny rettslig prosess for å reaktivere betalingsanmerkningen.

I tillegg til dette har man mulighet til å bestride et krav før rettslige tiltak iverksettes og en betalingsanmerkning kan registreres.

Kan du ikke betale, er uenig eller mener at inkassokravet er feil, er det viktig at du umiddelbart tar kontakt med kreditor eller inkassobyrået.

Dersom du har gode argumenter for å bestride kravet, blir kravet vurdert som omtvistet og kan ikke lenger bli sendt til ordinær inkasso. Istedenfor skal saken oversendes til forliksrådet for rettslig vurdering og avgjørelse. 

Har en betalingsanmerkning ettervirkninger?

– Det er viktig å ha et ansvarlig og bevisst forhold til økonomien sin, dersom man ønsker å søke lån. Et forbrukslån kan gi mange muligheter, for eksempel hvis du planlegger å pusse opp kjøkkenet og ikke ønsker å bruke altfor lang tid på å spare.

Men du må også være bevisst på at et forbrukslån er et dyrt lån.

Derfor bør du planlegge nøye og regne ut hvordan det vil påvirke din økonomiske hverdag, sammenlignet med å sette av penger over tid, sier Kristoffer.

Hvis du er usikker på hvor mye din privatøkonomi tåler, kan du prate med en av Lendo sine kundekonsulenter.

Kundekonsulentene i Lendo hjelper og svarer på spørsmål fra kunder, slik at de kan gjøre godt informerte valg før de forplikter seg til et lån. I tillegg finnes det mange relevante artikler på Lendo sine sider med tips og råd.

Via Lendo kan du søke om forbrukslån fra 10 000 – 500 000 kroner. Hvor mye du kan låne avhenger av inntekten din og hvor mye gjeld du har fra før. Du sender én søknad, så formidler Lendo den videre til en rekke banker.

Lånetilbudene via Lendo er helt uforpliktende, så du binder deg ikke til noe før du eventuelt signerer lånepapirene med BankID.

Lånetilbudene er gyldige i 30 dager, og kundekonsulenter hjelper deg gjerne med å plukke ut det lånet som er best for deg og din situasjon.