Beste lanerente

Nominell og effektiv rente: Slik finner du beste lånerente

Alle vet at det koster penger å låne penger. Når du tar opp et lån, skal banken ha en kompensasjon for dette, og man betaler en viss prosent av lånet i tillegg til selve summen. Mange er likevel usikre på hvordan de skal regne ut hvor mye lånet faktisk vil koste dem – for hva er egentlig forskjellen på nominell rente og effektiv rente? Hvordan vet du at du får best lånerente?
Forbrukslån Artikler Nominell og effektiv rente: Slik finner du beste lånerente

Definisjonen av renter er det du må betale for at banken skal låne deg penger. Bankrenter oppgis som regel i både nominell og effektiv rente. Forskjellen er egentlig enkel. Nominell rente er kun det du betaler for å låne penger, mens effektiv rente er det du betaler for å låne penger pluss de gebyrene som legges til lånet – for eksempel etableringsgebyr og termingebyr. På papiret er det altså ingen sak å se hvor mye et lån vil koste deg. Administrerende direktør Kristoffer Gallefoss i Lendo har likevel full forståelse for at dette kan virke noe komplisert for gjennomsnittslåntakeren.

– Mange tenker ikke på at alle lån vil belastes en rekke ulike gebyrer, og tar ikke høyde for dette når de skal beregne hvor mye et lån i praksis vil koste dem. Den nominelle renten er for så vidt enkel å forholde seg til, for den er enkelt forklart en viss prosent av lånets totale verdi. Når man derimot skal ha med gebyrer og andre kostnader som påvirker den effektive renten, vil kostnaden for lånet bli en annen, sier han.

3 325 kr pr. måned

Estimert månedsbeløp
3 325 kr
Effektiv rente
12,80 %
Total kostnad
49 476 kr
Totalbeløp
199 476 kr

Lånerentene er i individuelle i Norge det er derfor du må søke før vi kan vise deg tilbudene.

Hva er renter og hvorfor må du betale når du låner penger?

Når banken mottar lånesøknaden din, foretar de først en vurdering av din økonomiske situasjon og i hvilke grad de anser det som sannsynlig at du skal kunne betale tilbake beløpet du låner. Gjennom søknaden du sender, sammen med løsninger som Gjeldsregisteret og Samtykkebasert lånesøknad, får banken opplysningene de trenger for å kunne godkjenne lånesøknaden din. Basert på dette får du et tilbud fra banken, hvor de opplyser hvor mye de vil ha betalt for at du skal få låne penger av dem.

Banken er på mange måter som en hvilken som helst annen “butikk” som vil ha betalt for varene sine, som i bankens tilfelle er penger. Prisen de setter for å låne pengene, vil være det vi kaller nominell rente – altså pengene du får låne pluss den ekstra prosenten banken skal ha for å låne deg pengene.

Bankene kan i tillegg også ta gebyrer for arbeidet de gjør når de låner deg penger, og dette er en kostnad som kommer i tillegg til den nominelle renten. En slik kostnad kan for eksempel være et termingebyr. Termingebyret dekker administrasjonskostnadene som banken har knyttet til lånet ditt. Effektiv rente er altså det du faktisk betaler for lånet totalt sett, og ikke kun selve lånebeløpet.

Når man vurderer den effektive renten i tillegg til den nominelle, er det lett å se at det lønner seg å sammenligne flere ulike banker og lånetilbud før man bestemmer seg.

– Norske lånekunder har mye å gå på når det gjelder å sammenligne ulike banker for å sikre at de får best mulig betingelser på lånet sitt. Vi ser at flere har blitt bedre på dette når det gjelder de store lånene som for eksempel boliglånet, men for veldig mange kunder som har eller ønsker å ta opp for eksempel forbrukslån, er det mye å hente på å sjekke litt rundt. Forbrukslån er dyre lån med store prisforskjeller, og da er det ekstra viktig å sørge for at man ikke tar opp et lån som er dyrere enn nødvendig
Kristoffer Gallefoss
Administrerende direktør - Lendo

Viktig å øke finans-kunnskapen

Finansportalen er en tjeneste fra Forbrukerrådet, som skal hjelpe forbrukerne med å ta smarte valg og beslutninger når det gjelder egen økonomi. Her finner du blant annet en oversikt over hva ord og begreper brukt i forbindelse med økonomien din betyr – sortert alfabetisk.

Også de menneskene du møter på telefonen dersom du ringer Lendo for å få hjelp til for eksempel refinansiering av lån, kan veilede deg gjennom begrepsjungelen.

– Vi er opptatt av at de som bruker våre tjenester skal være godt informert om hva de ulike låneavtalene innebærer, derfor bruker våre kundekonsulenter mye tid på å forklare kundene våre ord og uttrykk som er uklare for dem. Det er i alles interesse at kundene gjør godt informerte valg når de skal bestemme seg for hvilket lånetilbud de vil benytte seg av. Vårt mål er selvfølgelig å sørge for at kundene våre får det beste mulige lånetilbudet, men vi ønsker også å øke det økonomiske kunnskapsnivået hos de som benytter seg av våre tjenester, forteller Gallefoss. 

Kunnskapsøkningen skal sette norske bankkunder i stand til å ta gjennomtenkte økonomiske valg, og sørge for at færre setter seg i en situasjon hvor de låner over evne. I tillegg vil det stimulere bankene til å arbeide for å tilby kundene bedre vilkår. 

Hvordan beregner du effektiv rente?

Den effektive renten du får på lånet ditt, avhenger av flere faktorer som for eksempel ulike typer gebyrer. Etableringsgebyr, termingebyr og årsgebyr er blant de kostnadene som oftest legges til lånet, og som spiller inn når du skal regne ut hva den effektive renten på ditt lån blir. Dersom du ønsker å få regningen på papir i postkassen kan også fakturagebyr komme som en ekstra kostnad på lånet.

Finansportalen skriver dette om gebyrer og effektiv rente:
“Når du tar opp et lån, har du krav på å få opplyst hva den effektive årlige renten blir. Effektiv rente er nominell rente pluss alle gebyrer og andre kostnader på lånet. I dette inkluderes bl.a. termin-, etablerings- og depositumsgebyr. Den effektive renta er dermed den faktiske prisen på lånet. Du skal også få opplyst årlig nominell rente, samt gebyrer og andre lånekostnader som skal belastes låntakeren. Dette vil gi deg oversikt over hvilke faktorer den effektive renten er satt sammen av.”

Før du bestemmer deg for å takke ja til et lånetilbud, skal du med andre ord ha mottatt den informasjonen du behøver for å kunne vite hvor mye lånet vil koste deg.

Hvorfor er effektiv rente viktig å forholde seg til?

Når man skal sette opp en plan for sin egen økonomi, er det viktig at det ikke dukker opp altfor mange uventede utgiftsposter som kan få budsjettet ut av balanse. Enkelte utgifter kan det være vanskelig å planlegge for i detalj – at strømprisen kan stige på grunn av været, eller behovet for en bil til i husholdningen dukker opp når man plutselig får barnehageplass langt unna, er det vanskelig å spå på forhånd. De aller fleste av de månedlige utgiftene bør man derimot kunne ha noenlunde kontroll på, også nedbetaling av lånene sine. Jo bedre oversikt man har over egen økonomi, jo enklere er det å ha kontroll. 

– Det ligger mye forbrukermakt i å skaffe seg så mye kunnskap som mulig både om sin egen økonomi, men også ved å lese nøye gjennom all tilgjengelig  informasjon knyttet til et lånetilbud. Å ha en god økonomi handler i bunn og grunn om å unngå de store overraskelsene, og ved å være våken på hva den effektive renten på et lån blir, kan få bedre oversikt på privatøkonomien, sier Kristoffer Gallefoss i Lendo. 

Å få en god oversikt over den reelle kostnaden ved et lån, gir også låntaker et bedre grunnlag for å sammenligne flere ulike lånetilbud. Det kan bidra til at forbrukerne sparer penger.

– Som sammenligningstjeneste har Lendo som hovedmål å sikre at bank og låntaker kobles sammen på den mest effektive måten, slik at kundene finner det lånetilbudet som passer dem best. I det ligger det at bankene skal få tilgang til den informasjonen de trenger for å kunne vurdere søknadene mest mulig, men også at kundene skal ha all informasjonen de trenger for å kunne ta informerte valg om hvilken bank de vil inngå en låneavtale med, sier Gallefoss.

Hva betyr effektiv rente og hvorfor opplyser banker om det?

Bankene beregner den effektive renten de tilbyr deg basert på flere faktorer. Hvor mange terminer du har per år og hvor lang nedbetalingstid du har på lånet har innvirkning på den effektive renten. Lånerenten du blir tilbudt er individuell, og vil derfor variere fra bank til bank.

Som regel blir både den nominelle og den effektive renten lavere jo lenger tid du strekker lånet over. Loven sier at man ved et nytt lån kan ha en maksimal nedbetalingstid på fem år, men at man ved refinansiering av annen gjeld kan ha en nedbetalingstid som er lik den lengste løpetiden på lånene du refinansierer. 

Under kan du se en oversikt over hvordan den effektive renten vil bevege seg med en nedbetalingstid på 5 år ved ulik rentesats og ulike gebyrer:

beste lånerente

Hvordan kan Lendo hjelpe meg med å få beste rente?

Dersom du skal ta opp et lån, lønner det seg altså å kartlegge hva den effektive renten på lånet ditt blir. I tillegg bør du sammenligne ulike lånetilbud fra flere banker før man forplikter seg til et tilbud. Det kan spare deg for flerfoldige tusenlapper gjennom lånets løpetid, altså tiden du bruker på å betale tilbake pengene fra banken du har lånt dem fra. Administrerende direktør Kristoffer Gallefoss i Lendo oppfordrer alle norske lånekunder til å alltid innhente flere tilbud når de skal inngå en låneavtale som de skal betalt ned på i mellom fem og femten år.

– Jo bedre oversikt man har over hva de ulike bankene kan tilby når man er i markedet for et lån, jo enklere er det å vurdere hvilket av tilbudene som er mest gunstig for sin privatøkonomi. I noen tilfeller vil muligheten for et år lenger løpetid veie tyngst, andre ganger er det den effektive renten og kostnadene totalt sett som vil være det som avgjør hvilket tilbud man velger, sier han.