Sammenlign boliglån

Sammenlign boliglån

De aller fleste som kjøper bolig er avhengige av å ta opp boliglån. Etterspørselen er altså stor, og det finnes mange tilbydere med varierende vilkår å velge i.
Boliglån Artikler Sammenlign boliglån

Derfor er det veldig viktig å vite hvor du skal lete, og hva du skal se etter. Når du lærer deg å sammenligne boliglån, er du langt på vei til å lykkes med boligkjøpet. 

Hva er egentlig et boliglån?

Det er omtrent 2,3 millioner privathusholdninger i Norge. 23 prosent av disse leier boligen, mens hele 77 prosent eier den selv. De fleste husholdninger i Norge eier altså sin egen bolig, men de færreste av dem finansierte den selv. Her kommer boliglånet, eller huslån, inn i bildet. 

– Et boliglån er et sikret lån med lang nedbetalingstid og relativt lav rente. Grunnen til at renten er lav, er at banken tar sikkerhet i boligen din. Slik kan de føle seg trygge på å få igjen pengene selv om du ikke skulle klare å gjøre opp selv, sier Sharon.

– Dette er viktig å understreke: Sammenlignet med renten på andre typer lån, for eksempel forbrukslån, er boliglånsrenten lav. Når du sammenligner boliglån, vil den beste renten på de forskjellige tilbudene være den viktigste faktoren å sammenligne. 

Du kan se på renten som betaling bankene krever for risikoen de tar ved å låne deg penger. Det at de krever sikkerhet i boligen din, innebærer i ytterste konsekvens at de kan selge den om du misligholder lånet. Et boliglån er altså langt tryggere for bankens del, enn et usikret lån, som for eksempel forbrukslån. Derfor er renten på boliglån langt lavere enn på sistnevnte.

Lønner det seg å ta opp boliglån?

Vanlig nedbetalingstid på et boliglån er 25-30 år. De fleste boligeiere bruker store deler av sitt voksne liv på å nedbetale gjelden. Skal vi tro tre fjerdedeler av befolkningen, er det verdt det. Det innebærer større ansvar, men historisk sett har det lønt seg. Det vil det etter all sannsynlighet gjøre fremover også. 

– I motsetning til leietakere, som betaler til utleier hver måned, betaler boligeierne sakte, men sikkert ned på lånet sitt til de er gjeldfrie. De betaler på sett og vis til seg selv, sier Lavie. 

– I løpet av nedbetalingstiden bytter man gjerne bolig flere ganger. Ettersom gjelden blir stadig mindre, og egenandelen tilsvarende større etter hvert som man betaler ned lånet, kan man «klatre» i boligmarkedet, og kjøpe dyrere boliger. Historisk sett har eiendom vært blant de aller sikreste investeringene. Nivået på boligprisene er dobbelt så høyt i dag som det var i 1993. Bare det siste året, fra 2021 til 2022, har boligprisene steget med 6,2 prosent, forklarer Lavie. 

Les mer om hvor mye du kan få i boliglån.

Sammenlign boliglån - på nytt og eksisterende lån

I Norge finnes det omtrent tusen forskjellige boliglån å velge i. Det er mye å forholde seg til. Ettersom investeringen er så stor, og konsekvensene av valget du tar så vidtrekkende, gjør du lurt i å vurdere nøye hvilket lån som er best for deg. Da vil du først og fremst måtte snevre inn søket. Det gjør du ved å skaffe deg kunnskap og sammenligningsgrunnlag. Det viktigste når du skal sammenligne boliglån, er å vite hvor dyrt eller billig lånet vil bli for deg totalt – altså hvor mye det vil koste å låne pengene. De fem viktigste faktorene som bestemmer prisen på lånet er:

  • renten på boliglånet
  • nedbetalingstiden
  • tilleggskostnader (f.eks etableringsgebyr og termingebyr)
  • om du velger serielån eller annuitetslån
  • om du i løpet av nedbetalingstiden ønsker rentefritak eller tar opp ytterligere lån

Å sammenligne boliglån er ikke noe du bare gjør når du tar opp lånet, men bør også være noe du følger med på underveis. Går renten opp, bør du sjekke om du kan få lavere rente andre steder. Har du et boliglån i dag, og vil sjekke om du kan få et bedre tilbud et annet sted, kan du sende inn en søknad om boliglån via oss, så vil vi sende søknaden til flere banker. Tjenesten er helt uforpliktende og gratis.

Bruk boliglånslånekalkulatoren for å se hva lånet kan koste deg.

Renten: Den viktigste faktoren når du sammenligner boliglån

Av de fem faktorene nevnt ovenfor, er det renten som vil ha mest å si for prisen på boliglånet. Når du sammenligner lån vil du støte på begrepene nominell og effektiv rente – her er det viktig å vite forskjellen.

– Nominell rente er renten ekskludert avgifter og gebyrer. Når vi snakker om effektiv rente mener vi renten inkludert avgifter og gebyrer. Når du skal sammenligne prisene på forskjellige lån, vil det altså være den effektive renten som gir deg den beste pekepinnen på prisen, sier Sharon.

- Likevel er det vanskelig å si noe eksakt om prisen på lånet, ettersom renten er variabel, og de fleste velger flytende rente fremfor fastrente, sier forbrukerøkonomen. 

Valget mellom fastrente og flytende rente er det neste du må forholde deg til. Flytende rente har erfaringsmessig vært det billigste over tid. Når du velger flytende rente, følger renten på lånet renten i markedet forøvrig. Går rentenivået opp får du høyere lånekostnader, og når rentenivået går ned får du lavere lånekostnader. Derfor kan fastrente virke forlokkende, ettersom du slipper å bekymre deg for rentestigning så lenge avtalen er gyldig. Stabiliteten er riktignok ikke gratis, og de fleste kommer best ut av det med flytende rente. 

Hvis du velger fastrente, låser du renten på et gitt nivå, gjerne i tre, fem eller ti år. Selv om det altså er vanligere – og historisk sett billigere – å velge flytende rente, betyr ikke det at det ikke finnes livssituasjoner der fastrente er et fornuftig valg. Hvis du for eksempel er dårlig rustet for renteøkninger kan det hende du gjør lurt i å velge fastrente, enten på deler av lånet eller på hele. Har du derimot god økonomi og noe slingringsmonn vil det stort sett alltid lønne seg med flytende rente, særlig om du har kapasitet til å spare litt på en bufferkonto. 

– Det er flere ulemper ved et fastrentelån. Vi pleier å anbefale alle som har boliglån å undersøke om de kan få et billigere lån fra en annen bank med jevne mellomrom, sier Lavie. 

– Dét blir vanskeligere når du har valgt fastrente. Da er du bundet til den aktuelle banken gjennom hele avtaleperioden, med mindre du avslutter fastrentelånet. Det kan bli dyrt. Du må nemlig gjøre opp for resten av avtaleperioden når du avslutter lånet. Da kan det hende vinninga går opp i spinninga, og at du ikke sparer noe på å flytte lånet til en bank med et bedre tilbud. I verste fall kan du tape på det, forklarer hun. 

Sjekk boligverdien din

Lurer du på hva boligen du eier er verdt? Med tjenesten vår Lendo Boligverdi får du opp et estimat på boligen, og kan også følge med på utviklingen over tid. 

Sjekk boligverdien gratis