Finansieringsbevis

Hva er et finansieringsbevis?

Finansieringsbevis lønner seg hvis du skal kjøpe bolig. Et finansieringsbevis viser deg hvor mye du kan kjøpe for når du skal på visning. Du trenger det også for å kunne bli med i en budrunde – og bevise at du faktisk har råd råd til boligen.
Boliglån Artikler Hva er et finansieringsbevis?

Et finansieringsbevis er et skriftlig bevis fra banken på hvor mye du har råd til i boligjakten – både hvor mye du har i egenkapital og hvor mye du kan ta opp i boliglån

Et finansieringsbevis er vanligvis gyldig i tre måneder etter at du har fått det, men kan enkelt fornyes om du enda ikke har klart å finne drømmeboligen. 

Det er heller ikke bindende å få et finansieringsbevis, men det er en fordel å ha dette beviset i hånden når du begynner å gå på visninger – ellers kan du risikere at du ikke kan by på drømmeleiligheten når du finner den.

- Et finansieringsbevis gir deg en god oversikt over hva du har råd til på boligmarkedet. Ved hjelp av dette beviset slipper du å havne i en situasjon hvor du legger et for høyt bud som banken ikke godkjenner, og som du ikke har råd til å betjene, forteller Sharon.

Et boliglån er som oftest løsningen for de fleste av oss som drømmer om egen bolig, da det er de færreste av oss som har hele kjøpesummen stående på konto. Derfor er det vanlig at boligeiere sitter på gjeld i form av boliglån, og at man må kunne bevise hva man faktisk kan låne og har råd til å kjøpe før man signerer kjøpekontrakten til boligen. 

Hva er et finansieringsbevis?

På finansportalen.no står det at et finanseringsbevis «er en forhåndsvurdering av hvor mye man vil kunne få i boliglån av banken man har søkt». Om dette er første gang du skal kjøpe bolig eller om du allerede eier en bolig, er du nødt til å kunne bevise overfor selger, eller eiendomsmegler som representerer selger, at du faktisk har mulighet til å betale for boligen om ditt bud skal bli seriøst vurdert i budrunden. 

Et slikt bevis får du ved å søke på forhånd til banken du ønsker å ha boliglånet i. Finansieringsbeviset er vanligvis gyldig i minimum tre måneder. Hvis du har en samboer eller dere er flere som skal kjøpe bolig sammen, søker dere også om finansieringsbevis sammen. 

Det er vanligvis gratis å søke om finansieringsbevis og få søknaden din behandlet hos banken. På samme måte som når du søker om boliglån, må du kunne dokumentere at du oppfyller en rekke kriterier. Samtidig vil du bli vurdert ut fra din betalingsevne, egenkapital, tidligere gjeld, sikkerhet og kundeforhold, og du må kunne vise til siste års selvangivelse og lønnsslipp. 

Som oftest vil det også bli gjennomført en kredittsjekk av deg. Det vil variere hvor lang tid det tar før du kan få finansieringsbeviset. Blant annet avhenger det av hvor enkelt det er å vurdere deg som lånetaker, hvor raskt opplysningene dine kan dokumenteres og hvor lang tid banken trenger på å behandle søknaden. 

Dersom du for eksempel er selvstendig næringsdrivende kan det være at det tar noe lenger tid enn hvis du for eksempel var fast ansatt et sted. Dette er fordi banken samtidig må ta en kredittvurdering av selskapet ditt.

Mange av bankene tilbyr finansieringsbevis gjennom nettbanken, hvor hele søknadsprosessen foregår digitalt med elektronisk signering av dokumentene gjennom BankID. Med ditt samtykke innhenter bankene relevante opplysninger om deg via blant annet Altinn. Dette gjør at du enkelt og raskt kan legge inn en søknad om finansieringsbevis. 

Slik søker du om finansieringsbevis

For å få finansieringsbevis må du søke hos banken du ønsker å ha boliglån hos. Det er veldig enkelt å omgjøre finansieringsbeviset til et boliglån, ettersom banken vil ha all den nødvendige informasjonen om deg allerede. Vær også obs på at ikke alle banker tilbyr boliglån i hele landet. Noen banker tilbyr kun boliglån til personer som bor i- eller har en tilknytning til bankens geografiske markedsområde.

Hvilke vilkår og tilbudet banken tilbyr, varierer ofte fra bank til bank. Derfor kan det være lurt søke om finansieringsbevis hos flere banker, og sammenligne tilbudene du får. Ofte varierer størrelsen på beløpet banken er villig til å gi deg i lån. 

Husk at du likevel aldri bør låne mer enn du evner å betale, og at det derfor er viktig at du setter deg inn i hva lånet vil koste deg og hvor stor innvirkning det vil ha på din privatøkonomi. Banken har frarådningsplikt og kan anbefale deg å ikke ta opp et lån. I disse tilfellene bør du følge deres råd, selv om det kanskje betyr at du må utsette kjøpet av drømmeboligen din, eller i alle fall justere drømmen noe.

Hos mange av bankene kan du søke om finansieringsbevis ved å fylle ut deres søknadsskjema på nett. Dette er en enkel og rask prosess hvor søknaden signeres elektronisk med BankID. Når du søker digitalt trenger du heller ikke laste ned dokumenter som skattemelding og lønnsslipp. Dette skjer også digitalt, du trenger kun samtykke. 

Det varierer likevel noe hvor lang tid det tar før du får svar på søknaden din. Blant annet vil ditt kundeforhold til banken kunne påvirke hvor lang tid det tar. Dersom du allerede er kunde i banken du søker hos, vil banken allerede ha tilgang på mye av informasjonen om deg. Jo mer informasjon banken har om deg jo bedre grunnlag vil de ha for å kunne gi deg et godt og grundig tilbud.

Dette trenger du for å få finansieringsbevis

Beløpet som står på finansieringsbeviset etter at søknaden er behandlet i banken, er det samme den banken er villig til å gi deg i lån. Hvor mye boliglån banken er villig til å gi deg avhenger blant annet boliglånsforskriften og hvordan du vurderes individuelt som låntaker. 

Boliglånsforskriften består av regler fastsatt av myndighetene, som alle banker må følge. Disse reglene gjelder hvordan bankene skal vurdere de som søker boliglån. Blant annet er det vanligvis et krav om at du må ha minst 15 prosent av kjøpesummen i egenkapital. 

Banken vil gjøre en individuell vurdering av deg og det er en rekke krav du må oppfylle. I tillegg til kravet om egenkapital, vil banken vurdere din betalingsevne – at du faktisk klarer å tilbakebetale pengene du låner fra banken. Dette skjer ved at banken krever at du leverer siste års selvangivelse og lønnsslipp som dokumentasjon på hvor mye du evner å betale. 

Hvis du har gjeld fra før, kan dette påvirke om eller hvor mye boliglån du kan få. Når du søker om boliglån eller andre typer lån, vil banken foreta en kredittvurdering av deg. I denne vurderingen ser banken på hvor mye gjeld du totalt har fra før, for eksempel kredittkortgjeld, forbrukslån, studielån, billån eller lignende. 

Dersom du har en eller flere betalingsanmerkninger vil også denne informasjonen dukke opp når banken gjennomfører en kredittvurdering av deg. Betalingsanmerkninger kan gjøre det vanskelig for deg å få finansieringsbevis, fordi det er få banker som tilbyr lån til personer som har en eller flere betalingsanmerkninger.

Hvordan bruker jeg et finansieringsbevis?

Et finansieringsbevis skal gi deg oversikt og trygghet i en budrunde. Når du vet hva du har å forholde deg til, kan du også være litt taktisk budrunden. I tillegg skal finansieringsbeviset kunne brukes til å bevise at du har råd til boligen. 

Vær likevel obs på at du ikke bør vise finansieringsbeviset eller oppgi informasjon om hvor mye du kan få i lån til eiendomsmegleren. 

Dersom megler etterspør denne informasjonen bør du be vedkommende ta kontakt med banken din for å få bekreftet at du har finansieringen i orden. En megler kan potensielt bruke informasjonen om finansieringsbeviset ditt til å presse opp prisen i en budrunde. 

Når du har vunnet budrunden vil du blant annet få tilsendt kjøpekontrakten av megler. Da bør du ta kontakt med banken og opplyse om kjøpet, hvor mye du trenger i lån og sende kontrakten til banken, slik at de kan få sendt deg lånepapirene på boliglånet i god tid før du skal overta din nye bolig.

Sjekk hva boligen din er verdt

Eier du bolig og lurer på hva den er verdt? Sjekk estimert verdi på boligen med tjenesten Lendo Boligverdi, og følg med på utviklingen. Du logger enkelt inn med Vipps.