Sharon Lavie - forbrukerøkonom

Sharon Lavie - Lendos forbrukerøkonom

Sharon vil dele råd og tips om personlig økonomi. Hun har 18 års erfaring knyttet til personlig økonomi og forbrukerrett fra bankverdenen, og har jobbet som ekspert på TV, radio og aviser.
Personlig økonomi Artikler Sharon Lavie - Lendos forbrukerøkonom

Kan du fortelle litt mer om din bakgrunn?

Min karriere innen personlige økonomi startet da jeg jobbet i fengselsvesenet, der jeg var ansvarlig for de innsatte og deres integrering i samfunnet den dagen de skulle løslates. Dette inkluderte blant annet en gjennomgang av økonomien og en plan for nedbetaling av gjeld. Etter det begynte jeg å jobbe som budsjett- og gjeldsrådgiver, og møtte mennesker med forskjellige behov og problemer med økonomi. Det kan være alt fra unge par som kom for å diskutere hvordan de skulle tenke om et fremtidig boligkjøp til mennesker med mange års gjeld og inkasso saker.

- Jeg har også jobbet som forbrukerrådgiver både forebyggende ved å holde foredrag for næringslivet og skoler, men for det meste har jeg brukt tid på å gi råd om forbrukerrettslige problemer. Det kan handle om mennesker som til og med hadde blitt lurt til å kjøpe varer og tjenester som ikke holdt løftene.

I 2006 begynte jeg å jobbe i det svenske forbrukerrådet og hadde flere forskjellige roller. Jeg har jobbet som etterforsker, ekstern foredragsholder, opplæringskoordinator og prosjektleder. Jeg har jobbet mye med gjeld, opplæring av kommunale rådgivere og bidratt til å lære opp de nye ansatte.

I 2016 startet jeg i Ikano Bank som familieøkonom, hvor jeg jobbet med alle spørsmål knyttet til privatøkonomi. Fra ukespenger og boligkjøp, til fondssparing og planlegging av pensjon.

Er det et område innen personlig økonomi som du brenner spesielt for?

Det er faktisk to: Jeg vil bidra til at unge mennesker som flytter hjemmefra har tilstrekkelig personlig økonomisk kunnskap for å ha en god økonomi og unngå feil som kan ha alvorlige konsekvenser. Her tror jeg at kunnskapen de får på skolen er for dårlig.

Jeg vil også at kvinner skal bli mer bevisste på hvordan forskjellige livsbeslutninger påvirker deres økonomi på sikt og bli flinkere til å passe på økonomien. Det kan være alt fra hvilke kostnader du betaler for i et samboerforhold, til pensjonsrettigheter når du tar et større ansvar for barna de første årene og å ha en beskyttet sparekapital som er ekskludert gjennom en ekteskapsavtale. Mange kvinner synes det er vanskelig økonomisk fordi de har vært for naive med hensyn til økonomien.

Hva er den klassiske feilen mange gjør i privatøkonomien?

At du aldri tar deg tid til å tenke på hva du vil prioritere. Ved å ha klare mål blir det lettere å spare og lettere å velge bort ting som ikke er viktige for deg. Dette er veldig viktig for å unngå misforståelser og krangler.

Hvis du skulle velge én ting, hva er det viktigste for å ha en god privatøkonomi?

Sørg for at du har en buffer. Hvis det er én ting vi bør forvente, er det at det uventede skjer. Med en buffer kan du sove bedre om natten og dekke uventede utgifter eller redusert inntekt i en periode.

Hva er ditt inntrykk av Lendo sine tjenester?

Jeg har alltid stått for at du som forbruker burde sammenligne forskjellige tilbud før du tar et endelig valg, uavhengig av hva du har tenkt å kjøpe. Som forbruker er det uvurderlig å kunne sammenligne mange banker og alltid kunne velge det beste tilbudet med bare en enkel søknad. Du kan spare tid, og det kan redusere kostnadene dine.