Boliglånskalkulator

Bruk boliglånskalkulatoren for å beregne hva månedskostanden på lånet kan bli. Du kan også sjekke om du kan få lavere rente på ditt nåværende boliglån med en søknad via oss. Vi videresender søknaden til flere banker, uforpliktende og gratis.

Boliglånskalkulator

Bruk boliglånskalkulatoren for å sjekke hva månedskostanden kan bli. Du kan også sjekke om du kan få lavere rente på ditt nåværende boliglån. Vi videresender søknaden din til flere banker, helt uforpliktende og gratis.

%
10 557 kr/mnd
Belåningsgrad 50 %
Via oss kan du refinansiere boliglånet. Send inn en søknad å se om du kan få lavere rente i en annen bank. Belåningsgraden kan ikke være mer enn 85 %. Eksempel: Lån 2 millioner. Nominell rente 5.04%. Effektiv rente 5.24%. Nedbetalt over 25 år. Kostnad 1 541 115 kr. Totalt 3 541 115 kr.
Vis nedbetalingsplan

Hvordan bruke en boliglånskalkulator?

Med vår boliglånskalkulator får du vite hva månedskostnaden blir med de forskjellige verdiene du oppgir. Du får også se belåningsgraden og en oversiktlig nedbetalingsplan. Har du kanskje mottatt et lånetilbud og har en spesifikk bolig i kikkerten? 

Da trenger du kun å legge inn verdien på boligen, den ønskede nedbetalingstiden (1–30 år), nominell rentesats, egenkapital og lånebeløp. 

Kalkulatoren vil gi deg oversikt over følgende:

  • Månedskostnad
  • Belåningsgrad
  • Terminbeløp
  • Avdrag
  • Renter
  • Hvor mye restgjeld som til enhver tid gjenstår

Lendos forbrukerøkonom Sharon Lavie mener en boliglånskalkulator kan være et nyttig verktøy for alle som planlegger å ta opp boliglån: 

–Et boligkjøp er for de fleste et stort kjøp, og nedbetaling av boliglånet er som regel den største enkeltutgiften man har. Det lønner seg derfor å gjøre noen beregninger på forhånd, slik at man vet hvor mye lånet faktisk vil koste en.

Hva er belåningsgrad?

Belåningsgrad brukes når man skal beskrive forholdet mellom gjeld og verdien på det du skal kjøpe. Kort fortalt vil belåningsgraden si noe om hvor stor andel av objektet som er belånt (altså hvor stor andel banken har pant i).

Belåningsraden kan ikke være høyere enn 85 %. Les mer om belåningsgrad.

Hvor mye kan man låne? 

Hvor mye du kan låne avhenger blant annet av inntekt. I Norge har vi en utlånsforskrift som sier at bankene blant annet skal vurdere kundens totale gjeld sett i forhold til inntekt (gjeldsgrad). Du kan låne maksimalt 5 x inntekten din.  

Det eksakte lånebeløpet du kan få, avhenger imidlertid av flere faktorer. Les mer om hvor mye du kan låne.

I tillegg til dette er hovedregelen at du minimum må ha 15 % egenkapital til kjøp av bolig. Og du skal kunne betjene en renteoppgang på 3 prosentpoeng.

Hva kan jeg få i boliglån? 

Gjeldsgrad beregnes med utgangspunkt i all gjeld du har, inkludert boliglån, billån, forbrukslån og andre lån du måtte ha. Har du gjeld fra før, kan dette påvirke hvor mye du får i boliglån.

Inntekten din vil danne utgangspunktet for beregning av gjeldsgrad, men også hvor stor renteøkning du kan håndtere. Banken vil ta høyde for at økonomien din skal kunne tåle en stigende boliglånsrente på 3 prosentpoeng.

Størrelsen på et eventuelt boliglån avgjøres av både inntekt, betjeningsevne, egenkapital, hvorvidt du har bil eller barn, samt eventuelle medlåntakere. Bankene foretar en helhetsvurdering av deg og din privatøkonomi, før lånebeløp fastsettes.

Hva vil lånet koste totalt? 

Kostnadene for lånet totalt sett avgjøres av faktorer som effektiv rente, nedbetalingstid og eventuelle tilleggskostnader som påløper. Jo lengre nedbetalingstid, jo høyere vil som regel totalkostnaden bli. Dette skyldes at rentene løper over en lengre periode.

Dersom du ønsker forutsigbare lånekostnader, kan det være en god idé å ta opp et annuitetslån. Dette er forøvrig den vanligste låneformen vi har.

Hvor mye boliglån er vanlig å ha? 

Finanstilsynet sin boliglånsundersøkelse fra 2022 viser at låntakere som tok opp nytt boliglån i 2022 hadde en samlet gjeld på 347 % av årsinntekten sin (gjeldsgrad). Noe som er likt som året før, men 10 % høyere enn for to år siden. 

Det er viktig å huske på at mye gjeld gjør deg og din husholdning sårbar for uforutsette hendelser. 

Skal du ta opp boliglån? 

Dersom du befinner deg i en situasjon hvor du enten har funnet drømmeboligen, eller skal starte på den reisen nå, så bør du benytte deg av en boliglånskalkulator eller søke finansieringsbevis gjennom oss. Vår kalkulator kan hjelpe deg med å få oversikt over hva kostnaden blir per måned, men også hva belåningsgraden er, og hvordan nedbetalingsplanen kan se ut.

Dersom du allerede har et boliglån, og ønsker å sjekke om du kan få lavere rente på lånet gjennom refinansiering, kan du gjøre det via oss.

BOLIGVERDI

Har du bolig? Sjekk boligverdien din

Lurer du på hva boligen din er verdt? Sjekk estimert verdi på boligen med tjenesten Lendo Boligverdi, og følg med på utviklingen. Du logger enkelt inn med Vipps.

Gå til boligverdi ➜