Fastrentelån

Fordeler og ulemper med fastrentelån

Lønner det seg egentlig å binde renten, hvor lenge skal du eventuelt binde den og hva gjør du dersom du har et fastrentelån og ønsker å bytte bank? Her er en oversikt.
Personlig økonomi Artikler Fordeler og ulemper med fastrentelån

De aller fleste av oss har ett eller flere lån som vi betjener med månedlige avdrag. Hvor høy rente vi betaler på disse lånene kan variere, men i hovedsak er det Norges Banks styringsrente som i høyest grad påvirker rentenivået i markedet. Når styringsrenten settes opp eller ned, følger markedet som oftest etter, og dette vil ha innvirkning på hva slags betingelser banken din gir deg på for eksempel boliglånet ditt. Disse svingningene kan gi store utslag dersom du har mye gjeld, og økonomien din kan oppleves som uforutsigbar når markedet plutselig snur. I slike tilfeller kan det å binde hele eller deler av lånet ditt i en fastrenteavtale være en trygghet som sikrer nattesøvnen.

Hva betyr fastrente og flytende rente

Når du har flytende rente på lånet ditt, vil renten følge markedsrenten som banken din tilbyr. I noen tilfeller kan du sikre deg noe bedre betingelser gjennom avtaler i foreninger, lag eller hos arbeidsgiver – dette bør du sjekke når du skal ta opp lån. Banken din står fritt til å velge å justere renten i henhold til Norges Bank sine anbefalinger, men de fleste banker velger å følge styringsrenten. 

Binder du lånet ditt i et fastrentelån, vil renten du får være bestemt på forhånd, og for en gitt periode. Har du for eksempel et fastrentelån som løper over fem år, vil du ha den samme renten på lånet ditt gjennom hele bindingstiden. 

Før du tar opp boliglån og kjøper drømmeboligen, er det lurt å sjekke hvor store boligutgifter du tåler per måned med en boliglånskalkulator. Der kan du legge inn en høyere rente enn den du kan få av banken din per i dag, for å se hvor mye du har å gå på om renten øker. Boliglånsforskriften sier at banken skal ta høyde for at du skal tåle en renteøkning på 3 prosentpoeng fra det aktuelle rentenivået, og minimum en rente på 7 %. Tåler ikke økonomien din dette, vil du som regel heller ikke få innvilget lånesøknaden din. Det kan med andre ord være smart å sjekke om du kan tåle en slik økning, og gjerne også sjekke med en høyere renteoppgang enn 3 prosentpoeng.

Hva er mest gunstig av fast og flytende rente

Ser du på flytende rente og fastrente, vil den flytende som regel alltid ligge lavere enn fastrenten. Prisen du må betale for å ha fastrente fastsettes på bakgrunn av hva banken tror kommer til å skje med renten fremover. Dersom du får et tilbud på fastrente som ligger lavere enn den flytende renten per dags dato, betyr det derfor sannsynligvis at den flytende renten er på vei ned. Banken skal tjene penger, og en for lav fastrente vil være et sjansespill for dem med tanke på styringsrenten over den perioden lånet ditt er bundet til en fast rente.

Banken legger derfor inn en buffer, for å sikre seg mot at de ender opp med å tjene mindre penger på deg og lånet ditt enn de ville fått om du hadde flytende rente. Sett over en lengre periode vil den flytende renten i gjennomsnitt være lavere enn fast rente, fordi du må betale banken et påslag. Å binde renten for å “tjene” penger, er med andre ord ingen god strategi. 

Dersom den flytende renten går ned i perioden du har bundet lånet ditt, vil banken din tjene mer penger på deg, og dersom renten øker betraktelig vil det være du som kan le hele veien til banken. Historisk sett har dog banken som oftest endt opp med å le både sist og best i forbindelse med fastrentelån, fordi den flytende renten i Norge har vært svært lav over lang tid. I kroner og øre vil du derfor som regel komme best ut av det ved å velge flytende rente på lånet ditt.

Når bør man ha fastrentelån

Så hvorfor skal man da velge å binde hele eller deler av lånet sitt til en fastrenteavtale, dersom det er slik at flytende rente nesten alltid er lavere enn fastrente? Her kommer et element av trygghet inn i bildet. Å vite nøyaktig hvor mye nedbetalingen på lånet ditt beløper seg til hver eneste måned i en gitt periode, kan være mye verdt for noen. Særlig i de tilfeller hvor husholdningen sitter på stor gjeld i forhold til inntekt, og det ikke er rom for store svingninger i økonomien, kan et forutsigbart fastrentelån ha stor verdi. 

Her bør banken vurdere din evne til å håndtere potensielle endringer i rentenivået, og tilby fastrentelån dersom de ser at dette vil gi deg en mer stabil økonomi i tiden fremover. Forbrukerøkonom i Lendo, Sharon Lavie, mener at fastrentelån kan være en god forsikring for noen låntakere. 

– Dersom man er i en situasjon der økonomien av ulike grunner er strukket, eller man har et ekstra behov for å vite nøyaktig hvor mye av lønnen som skal settes av til utgifter hver måned, kan fastrentelånet være en god løsning. Her gjelder det samme som for alle typer lån og økonomiske avtaler man skal inngå: Sammenligne flere tilbud, så du er sikker på at du får de beste mulige vilkårene, sier hun.

Har du høy belåningsgrad og økonomien din ikke tåler store renteøkninger, kan det med andre ord være lurt å binde renten for å slippe å bekymre deg for hva du skal måtte betale i avdrag på lånet de neste årene. 

Hvor lenge bør jeg binde renten på lånet

De mest vanlige bindingstidene for fastrentelån er tre, fem og ti år. Hvor lenge du eventuelt bør binde renten på lånet ditt, avhenger blant annet av din livssituasjon. Over en treårsperiode skjer det sannsynligvis ikke så mye med økonomien din, derfor anbefaler flere at du velger et noe lenger tidsperspektiv. Fem års binding er nok til at de aller fleste vil oppleve at økonomien er sterkere, både gjennom lønnsvekst og ved at du har betalt ned et godt beløp på lånet. Derfor er dette lengden som passer de fleste som vurderer å binde renten.

– I løpet av ti år kan det skje veldig mye, derfor er det litt risky å binde renten for en så lang periode. Du kan møte mannen eller kvinnen i ditt liv, kanskje stifter du familie og trenger større plass, eller du er ferdig med studiene og vil flytte fra studiebyen. Da er det dumt å være låst til en tiårskontrakt med banken, mener Sharon i Lendo.

Kan jeg kombinere både fast og flytende rente

Det er fullt mulig å binde deler av lånet til fastrente og la resten ha flytende rente. Du kan for eksempel binde halvparten av lånet, og dermed ha hundre prosent kontroll på hvor stor den månedlige nedbetalingen vil være på den delen av lånet. Det er mange fordeler ved å fordele “renterisikoen” på lånet sitt på denne måten. For det første får du en forutsigbarhet på utgiftene dine, og minimerer risikoen for å bli satt i en lei økonomisk knipe dersom renten gjør et uventet hopp. Du får samtidig en fleksibilitet ved at du kan betale ned deler av lånet ditt raskere enn planlagt uten å måtte betale et straffegebyr for dette. Ramler det plutselig inn en sum penger på kontoen, kan det være greit å betale ned på lånet og dermed spare fremtidige renteutgifter. 

Kan jeg betale ned lånet raskere med fastrente

Et lån som er bundet til fastrente for en periode, kan gi deg en god forutsigbarhet på økonomien din, men det kan også oppleves som mindre fleksibelt dersom dine økonomiske forutsetninger endrer seg. Du kan for eksempel ikke fritt betale inn større avdrag enn avtalt, om du skulle være så heldig å få en bonus inn på kontoen. Dersom du går opp i lønn og ønsker å justere opp avdragene dine, har du ikke muligheten til dette. Betaler du inn ekstraordinære avdrag på et fastrentelån, vil dette nemlig være et brudd på avtalen fordi det vil medføre at du ender opp med å nedbetale lånet raskere enn planlagt. Da taper banken penger.  

Har du bundet renten til fem år, bør du med andre ord holde deg til den avtalen dersom det ikke oppstår helt ekstraordinære omstendigheter som for eksempel et samlivsbrudd som tvinger dere til å bryte fastrenteavtalen. 

Kan jeg si opp en avtale om fastrente

Du står selvfølgelig fritt til å si opp en avtale om fastrente før utløpstiden, men i de fleste tilfeller må du regne med at det vil koste deg en god slump penger. Hvis rentenivået har falt etter at du bandt deg til fastrente, må du nemlig betale det som kalles overkurs. Kort fortalt betyr dette at dersom banken på det tidspunktet du sier opp din avtale tilbyr en fastrente som er lavere enn den du inngikk avtale om, skal de ha dekket mellomlegget – ellers vil de tape penger på at du sier opp avtalen din. 

Har rentenivået derimot steget, slår det vi kaller for underkurs inn. Dersom du ønsker å si opp en fastrenteavtale på et tidspunkt hvor fastrenten din er lavere enn bankens nåværende fastrentetilbud, får du penger tilbake i form av såkalt «underkurs». De aller fleste ønsker naturlig nok ikke å si opp en avtale når den er bedre enn dagens marked kan gi, men det kan være greit å vite at man faktisk kan få trukket fra denne underkursen fra lånebeløpet sitt dersom man sier opp avtalen under slike forhold.

– Står du i en situasjon der du uansett ønsker å si opp fastrenteavtalen din, vil det selvfølgelig være gunstig å gjøre det i en periode hvor man kan få underkurs på lånet. Det skjer riktignok ikke så ofte som det motsatte, sier Sharon.

Viktig å ha god oversikt over økonomien

Uansett om du velger å binde hele eller deler av lånet ditt, er det viktig at du til enhver tid har kontroll på din økonomiske situasjon. Det betyr for eksempel at du sjekker skattemeldingen nøye, for å se om det er gjeld eller kreditter som du bør vurdere å refinansiere eller samle smålån for å sikre deg bedre betingelser og lavere renteutgifter. Sharon mener at et godt, gammeldags budsjett også er fornuftig.

– Setter du opp en detaljert oversikt over hva pengene dine går til hver eneste måned, ser du fort om du har utgiftsposter som må kuttes eller reduseres. De fleste av oss har noen “budsjettlekkasjer” som hver for seg kan virke som småpenger, men som totalt sett kan beløpe seg til en hyggelig storbyferie på et år, sier hun.

Sjekk hva boligen din er verdt

Lurer du på hva boligen din er verdt? Sjekk estimert verdi på boligen med tjenesten Lendo Boligverdi, og følg med på utviklingen. Du logger enkelt inn med Vipps.