Huslån

Det beste huslånet for deg – et komplisert valg

Et huslån er det samme som et boliglån, og det finnes flere forskjellige typer. Hvilket huslån som er best for deg, kommer helt an på din livssituasjon og på boligen din.
Boliglån Artikler Det beste huslånet for deg – et komplisert valg

Skaff deg god oversikt over alternativene dine, slik at du gir deg selv gode forutsetninger for å sammenligne huslån, og ta det rette valget. Du må også ta stilling til om du ønsker flytende eller fast rente. Her får du oversikten.

Forskjellige typer huslån

Hvis du skal refinansiere et huslån du allerede har, vil du ikke alene kvalifisere til et førstehjemslån, for eksempel. Ofte er det likevel lurt å lete etter smutthull. Dersom du skal kjøpe ny bolig sammen med noen under 34 år som aldri har eid en bolig, kvalifiserer dere likevel. Andre alternativer er huslån for unge, som alle som er under 34 år kan søke om, selv om det ikke er ditt første boligkjøp. Dersom du bor i, eller planlegger å flytte til en energieffektiv bolig, kan du få svært god rente med et grønt huslån. Det gjelder altså å undersøke alternativene nøye.

Sjekk hva boligen din er verdt

Lurer du på hva boligen din er verdt? Sjekk estimert verdi på boligen med tjenesten Lendo Boligverdi, og følg med på utviklingen. Du logger enkelt inn med Vipps.

Første steg for å finne beste rente på huslån: Forstå renter

Ved å låne ut penger tar banken en risiko. Det er alltid en fare for at en låntaker misligholder lånet, og ikke klarer å betale banken tilbake.

– Risikoen varierer fra låntaker til låntaker, og med risikoen varierer også renten. Renter er kompensasjon til banken for risikoen de tar ved å låne deg penger, forklarer Sharon Lavie.
Sharon Lavie
Forbrukerøkonom

– Først og fremst er det viktig å vite forskjellen på nominell rente og effektiv rente. Nominell rente er renten ekskludert avgifter og gebyrer, som for eksempel etableringsavgift. Effektiv rente er renten inkludert alle avgifter og gebyrer, altså den totale kostnaden for lånet. 

Det er med andre ord den effektive renten du må se på når du sammenligner huslån – det er den som kan si deg noe om hvor mye lånet vil koste totalt, og fra måned til måned. 

Les mer: Beste rente boliglån

Huslån for unge og førstehjemslån

De aller fleste banker tilbyr huslån med gunstig rente til søkere under 34 år, med noen unntak der øvre grense er 33 år. Disse skal gjøre det lettere for unge å komme seg inn på boligmarkedet, eller ta et steg opp og frem. 

Bankene tenker langsiktig, særlig når det gjelder unge søkere: Ettersom huslån gjerne har en nedbetalingstid på mellom 25 og 30 år, er bankene villige til å strekke seg langt i konkurransen om de unge kundene – spesielt de som tar opp sitt aller første huslån. 

– Det å kapre unge, langsiktige kunder, der bankene vet at sannsynligheten er stor for at låntakeren eller låntakerne vil ta opp minst ett lån til i løpet av nedbetalingstiden, er viktig for dem. Dette gir deg muligheten til å velge og vrake i gode tilbud. Det bør du utnytte maksimalt, råder Lavie.  

De vanlige kravene om egenkapital og belåningsgrad gjelder også ved huslån for unge: Du må selv stille med 15 % egenkapital – du kan altså ikke låne mer enn 85 % av boligens markedsverdi – og du kan ikke låne mer enn fem ganger din årlige inntekt. Likevel ligger rentenivået på de fleste huslån for unge på et nivå som tilsvarer at du finansierer 60-70 % av boligen selv. Det blir mye penger over en periode på 25-30 år. 

Den gunstige renten på huslån for unge, vil altså utgjøre en stor forskjell på prisen på lånet, på månedsavdragene dine, og følgelig på den økonomiske hverdagen din fremover. Derfor gjør du svært lurt i å vurdere de forskjellige tilbyderne av huslån for unge nøye om du er under 33/34 år, og førstehjemslån hvis du flytter sammen med noen som ikke har kjøpt bolig tidligere. 

Prøv huslånskalkulatoren og se hva et lån kan koste deg med ulike renter.

Grønt huslån – det beste huslånet for deg med energieffektiv bolig

Grønne huslån er, som navnet tilsier, huslån som gir fordeler til de som velger å bygge, kjøpe eller oppnå en energieffektiv og miljøvennlig bolig. Disse lånene kan være betraktelig billigere enn vanlige huslån, og stadig flere banker tilbyr dem. 

Det varierer hva som kreves for å kvalifisere til et grønt huslån, så om du er i tvil om boligen din eller boligen du planlegger å kjøpe kvalifiserer, vil det være lurt å undersøke kravene hos flere tilbydere. 

– Grønne huslån gis vanligvis, men ikke bare, til bygging eller kjøp av energieffektive boliger – altså boliger i energiklasse A eller B. Du kan også få et grønt huslån når du pusser opp boligen din på en måte som gir den høyere miljøstandard, forklarer forbrukerøkonomen.
Sharon Lavie
Forbrukerøkonom

– Ofte vil renten variere etter hvor miljøvennlig boligen er. Dette vurderes ut fra faktorer som energieffektivitet, materialer, arealeffektivitet, isolasjon og innovasjon. 

Det vanligste kravet, som går igjen hos de fleste banker, er at boligen har energimerke A eller B. Noen banker har mer spesifikke krav, som at boligen må være bygget før et visst år, eller at boligen kvalifiserer som passivhus eller lavenergibygg. 

Passivhus er hus som bruker passive tiltak for å redusere energibehovet. Dette kan være ekstra god isolasjon i yttervegger, tak, gulv og vinduer, og god tetthet som gir få luftlekkasjer. Det stilles også krav til varmetapstall som varierer etter hvor stor boligen er. I tillegg skal boligen i størst mulig grad basere seg på andre energikilder enn olje, gass og elektrisitet. 

Lavenergiboliger er boliger som krever mindre enn halvparten av gjennomsnittlig energiforbruk i boliger i Norge. Energibruket må ikke overstige 100kWh per kvadratmeter i året. I tillegg må boligen være lufttett og uten kuldebroer, det vil si uten områder i huset som er dårligere isolert enn andre.

Det beste huslånet for deg avhenger av din situasjon og bolig

Det finnes altså mange alternativer å velge mellom, der det aller vanligste er å velge mellom flytende og fast rente. Flytende rente har tradisjonelt vært det mest lønnsomme valget. Undersøk også om du kvalifiserer til spesielle huslån som gir fordeler, og sammenlign alle tilbudene dine nøye.

Søk boliglån via oss

Du kan via oss søke om boliglån, enten du har behov for et finansieringsbevis eller du ønsker å refinansiere boliglånet.

Du sender inn én søknad, som vi vidreformidler til flere banker. De vil kjempe om å gi deg sitt beste tilbud. Tjenesten er gratis og uforpliktende.