Låne penger til boliglån

Boliglån – Låne penger til bolig

Å låne penger til bolig er en av de største økonomiske transaksjonene du gjennomfører i løpet av livet.
Boliglån Artikler Boliglån – Låne penger til bolig

Et boliglån er som oftest løsningen for deg som drømmer om egen bolig. Det er dyrt å kjøpe bolig og de færreste av oss er så heldige å ha hele kjøpesummen stående på konto. Derfor er det vanlig at boligeiere sitter på gjeld i form av boliglån. 

Et boligkjøp er en av de største økonomiske transaksjonene du gjennomfører i løpet av livet. Derfor er det viktig å sette seg inn hva et boliglån er, hva som kreves av deg som lånetaker, forskjellige typer lån, og ikke minst forskjellige betingelser hos de ulike lånetilbyderne, før man forplikter seg til et lån. 

Store norske leksikon sine nettsider sier at et «boliglån er først og fremst en betegnelse på lån som privatpersoner tar opp for å kjøpe seg bolig. Boliglån er langsiktige lån med pant i fast eiendom, som regel den boligen som er blitt finansiert ved hjelp av lånet».

Fordi man tar pant i boligen ved boliglån, går boliglån inn under betegnelsen sikret lån. Til sammenligning innebærer usikrede lån som forbrukslån at banken ikke har denne sikkerheten. Derfor er ofte usikrede lån dyrere, og det lønner seg å ha en kortere nedbetalingstid. Normal nedbetalingstid for boliglån er vanligvis 20 til 30 år, men man kan betale ned lånet raskere om man ønsker og har mulighet til det. Det finnes flere typer boliglån, hvor forskjellen ligger i hvordan lånet nedbetales. 

Hvilken type boliglån bør du velge?

For privatpersoner er det vanlig å skille mellom nedbetalingslån og rammelån, og nedbetalingslån er det vanligste. Ifølge Store norske leksikon er rundt 80 % av alle boliglån fra bankene nedbetalingslån. For nedbetalingslån kan du velge mellom to forskjellige profiler for hvordan du nedbetaler lånet. Disse kalles serielån og annuitetslån

Serielån innebærer at man betaler like store avdrag på lånet hver termin, for eksempel hver måned, i tillegg til rentene på det gjenstående lånebeløpet. Fordi gjelden blir mindre ettersom du betaler ned på lånet, vil også rentene bli lavere, og dermed vil det totale terminbeløpet gradvis bli lavere. Det betyr at terminbeløpene vil være høyest i begynnelsen av låneperioden, og deretter bli lavere og lavere. 

For annuitetslån er det derimot hele terminbeløpet som holdes konstant, og du betaler et fast beløp hver termin til lånet er tilbakebetalt. I begynnelsen av låneperioden betaler man ofte mer i renter enn i avdrag på lånet. Når lånet begynner å reduseres vil du etter hvert betale en større andel i avdrag enn renter. 

I tillegg til nedbetalingslån har vi rammelån, også kalt boligkreditt. Rammelån er det mest fleksible lånet du kan ha, men har ofte høyere rente sammenlignet med nedbetalingslån. Et rammelån innebærer at lånerammen settes ut fra verdien av den pantsatte eiendommen. Her kan man benytte lånet etter eget ønske, der du betaler rente på den delen som er benyttet. I tillegg kan du selv bestemme når og hvor store avdrag du vil betale. 

Hva trenger man for å få boliglån

Det finnes flere krav som bankene vurderer deg etter når du søker om boliglån. Det kan være noen forskjeller fra bank til bank, men ifølge er Finansportalen er det spesielt fem kriterier man ser på for å innvilge boliglån. For det første vurderer banken din betalingsevne – at du faktisk klarer å tilbakebetale pengene du låner fra banken. Dette skjer ved at banken blant annet krever at du leverer siste års selvangivelse og lønnsslipp som dokumentasjon på hvor mye du evner å betale. 

For å kjøpe bolig krever også banken at du har en form for egenkapital. Enten ved at du har oppsparte midler som utgjør en viss prosentandel av kjøpesummen på forhånd. Eller at du har kapital i form av bolig du allerede eier. Du kan også tilby sikkerhet gjennom for eksempel dine foreldre, dersom de er villige til å stille som kausjonister for lånet ditt, der sikkerheten blir liggende i deres bolig. Sikkerheten du kan tilby banken er også avgjørende for hva slags rente banken er villig til å gi deg. 

Hvis du har gjeld fra før, er dette noe som kan påvirke om eller hvor mye boliglån du kan få. Når du søker om boliglån, eller andre typer lån, vil banken foreta en kredittvurdering av deg. I denne vurderingen ser banken på hvor mye gjeld du totalt har fra før, for eksempel kredittkortgjeld, forbrukslån, studielån, billån eller lignende. Dersom du har en eller flere betalingsanmerkninger vil også denne informasjonen dukke opp når banken gjennomfører en kredittsjekk av deg. Betalingsanmerkninger kan gjøre det vanskelig for deg å få boliglån, fordi det er få banker som tilbyr lån til personer som har en eller flere betalingsanmerkninger.

Her kan du sjekke om du har betalingsanmerkninger.

I tillegg kan det være en fordel at banken du søker om boliglån hos har kjennskap til deg fra før. For noen banker kan det være en forutsetning at du har etablert kundeforhold hos dem for at de skal kunne vurdere en lånesøknad fra deg. Ofte krever også bankene at du har eller oppretter konto for lønnen din i samme bank som du har boliglån. På denne måten kan renter og avdrag trekkes direkte fra lønnskontoen din og settes inn på boliglånet.  

Et boliglån er et sikret lån som innebærer at banken tar pant i boligen din. En bank er avhengig av at du som lånetaker tilbakebetaler det beløpet du har lånt. Dermed krever banken sikkerhet for lånet ved å etablere pant i boligen. Hvis du unnlater å betale det du månedlig har forpliktet deg til, har banken gjennom pantesikkerheten rett til å kreve at du selger boligen slik at boliglånet og andre utestående kostnader blir tilbakebetalt til banken.  

Hva koster et boliglån

Når man tar opp et lån i banken krever dette at du tilbakebetaler lånet over tid. I tillegg må du betale renter og gebyrer. Dette gjelder også for boliglån. Rentene fra banken oppgis i nominell og effektiv rente. Nominell rente er kun det du betaler for å låne penger. Effektiv rente inkluderer den nominelle renten i tillegg til alle gebyrer som medkommer. Det er altså den effektive renten du bør ta utgangspunkt i. Den forteller hva du faktisk betaler for lånet. 

Etableringsgebyr, termingebyr og depotgebyr er blant de kostnadene som vanligvis legges til et boliglån, og som spiller inn når du skal regne ut hva den effektive renten på ditt boliglån blir. Termingebyr er bankens beregnede administrasjonskostnader knyttet til lånet ditt, og etableringsgebyr dekker oppstarten av lånet ditt. Depotgebyr er et beløp som banken tar for å administrere sikkerhetsstillelsen for lånet. 

Ved boliglån må man også betale tinglysingsgebyr. Dette er et gebyr du betaler til staten for tinglysing av dokumenter, i dette tilfellet for notering av bankens pant i boligen. Tinglysingsgebyr for pant i eiendom varierer blant annet ut fra om det er en bolig i borettslag eller selveierbolig. 

Når du skal ta opp et boliglån er det viktig å sette seg inn i hva lånet vil koste deg og hvor stor innvirkning det vil ha på din privatøkonomi. Du bør aldri låne mer enn du evner å betale. I tillegg bør du ta hensyn til de andre faste og variable utgiftene dine. Banken har frarådningsplikt og kan anbefale deg å ikke ta opp et lån. I disse tilfellene bør du følge deres råd, selv om det kanskje betyr at du må utsette kjøpet av drømmeboligen din.

Sammenligning for å finne de beste lånevilkårene

I tillegg til å kartlegge den effektive renten og kostnadene på lånet, bør man sammenligne ulike lånetilbud fra flere banker før man forplikter seg til et tilbud. Selv om mange av bankene opererer med de samme kriteriene for boliglån, varierer ofte lånevilkårene og hvordan bankene vurderer låntakere fra bank til bank. For å få de beste vilkårene på boliglånet sitt, vil man derfor ha stort utbytte av å snakke med flere banker før man forplikter seg. 

Hvis du skal låne penger til å kjøpe ny bolig eller sjekke vilkårene på dagens boliglån, kan du via oss søke hos flere banker med én søknad.

Det kan både være tidkrevende og vanskelig å sammenligne de ulike aktørene for å finne det beste boliglånet. Her kan du enkelt sammenligne priser og vilkår hos flere banker. Å sende inn søknaden er gratis og helt uforpliktende. 

Dersom boligen din har steget i verdi eller du har klart å nedbetale en stor del av lånet ditt, kan det lønne seg å refinansiere boliglånet. For eksempel kan du kvalifisere for bedre lånebetingelser hvis boligen din har steget i verdi, fordi sikkerheten er bedre enn når du tok opp lånet.

Forskjellen på boliglån og forbrukslån

Det er altså to grunnleggende kategorier som de fleste typer lån faller inn i – sikrede og usikrede lån. Boliglån er sikrede lån fordi banken tar sikkerhet i boligen din. Altså skulle du ikke klare å tilbakebetale det du har lånt av banken, kan banken kreve at du selger boligen din for å klare å tilbakebetale lånet ditt. 

Derimot er usikrede lån, lån hvor banken ikke har den samme sikkerheten dersom du ikke skulle klare å betale tilbake lånesummen. Forbrukslån er et slikt lån. Et forbrukslån innebærer høyere risiko for banken ved at de ikke har sikring i et panteobjekt – for eksempel bolig eller bil. Dermed er bankens eneste garanti for at du tilbakebetaler lånet, at du faktisk betaler i tide. Det er også derfor et forbrukslån er dyrere enn andre lån. Banken tar betalt for risikoen de tar gjennom å gi deg høyere rente på lånet ditt. Din betalingsevne vil dermed være avgjørende for hvor mye lånet ditt vil koste, og dette er en vurdering som gjøres individuelt for hver person som søker om lån. 

Sammenlignet med et boliglån, har forbrukslån svært høy rente. Derfor anser mange forbrukslån som et dårligere alternativ til boliglån. Du har heller ikke mulighet til å låne like store summer med et forbrukslån som ved et boliglån. Når man gjør store investeringer som boligkjøp, lønner det seg derfor å finansiere dette ved hjelp av et langsiktig lån som løper over mange år. Det vil alltid ha større fordeler å sitte på gjeld i form av boliglån, fremfor dyr gjeld som kredittkort og forbrukslån.