Lendos guide til boligjakten: Ordliste

Lendos guide til boligjakten: Ordliste

Noen ord og uttrykk kan være vanskelige, derfor har vi laget en ordliste med forklaring av flere ord du kan lure på innenfor lån til bolig.
Boliglån Artikler Lendos guide til boligjakten: Ordliste

Det finnes flere ord og uttrykk som du bør kjenne til før boligdrømmen kan bli en realitet. Under har vi listet ut de viktigste.

Aksjeleilighet

Når du kjøper en aksjeleilighet kjøper du en aksje med tilknyttet leierett til en bolig. Du blir med andre ord aksjonær og medeier i boligaksjeselskapet. Det medfører at du får medbestemmelsesrett på samme måte som de andre som bor der. 

Andelsleilighet/borettslagsleilighet

Andelsleiligheter og aksjeleiligheter har generelt mange likhetstrekk. Når du kjøper en andelsleilighet eller en leilighet i et borettslag, kjøper du deg inn i et selskap som eies av de som bor i borettslaget. Da kjøper du retten til å bo i en andel av boligselskapets eiendom. Du betaler et innskudd, og tar over en andel av borettslagets felleslån. Du slipper å betale dokumentavgift, i motsetning til når du kjøper selveierbolig. 

Annuitetslån

Med et annuitetslån betaler du et like stort beløp hver måned til lånet er nedbetalt. I begynnelsen er den største delen av beløpet renter. Etter hvert som tiden går blir rentedelen mindre, og nedbetalingsdelen større. Annuitetslån lønner seg for deg som prioriterer forutsigbarhet og oversikt.

BRA – bruksareal

Her måles arealet fra innsiden av ytterveggene, og alt areal som opptas av innvendige delvegger regnes med. Areal der takhøyden er lavere enn 1,9 meter regnes ikke med.

BTA – bruttoareal

Bruttoareal beskriver arealet av hele boligen målt fra ytterveggenes yttersider, inkludert boder, kjellerrom og så videre. Bor du vegg i vegg med en nabo måles det fra midten av veggen dere deler.

BSU-konto

Boligsparing for ungdom. En BSU-konto gir deg bankenes beste renter og inntil 5500 kroner i skattefradrag hvert år. Slik reglene er nå, kan du la beløpet stå på BSU-kontoen og spare videre, men likevel regne det som egenkapital når du kjøper bolig. 

Budsjett

Et budsjett er i denne sammenhengen en oversikt over inntekter og utgifter. Enten som en gjengivelse av din nåværende økonomiske situasjon, eller som en plan for hvordan du skal oppnå et sparemål, eller klare betjene lånet ditt ved siden av levekostnadene dine. 

Dokumentavgift

Avgift som betales til staten ved tinglysing av et dokument som overfører en eiendom fra en eier til en annen. Dokumentavgiftens størrelse fastsettes av Stortinget hvert år. I 2021 er den på 2,5 %, hvilket vil si at du må betale 100 000 i dokumentavgift dersom du kjøper en eiendom for 4 millioner kroner. Du trenger ikke å betale dokumentavgift ved kjøp av andelsleilighet eller aksjeleilighet. 

Effektiv rente

Den totale renten, inkludert kostnader og gebyrer. Effektiv rente forteller deg hvor mye lånet ditt koster. 

Egenkapital

Bankene skal som hovedregel ikke låne ut mer enn enn 85 % av kjøpesummen. De resterende 15 prosentene må du selv betale. Det er dette som kalles egenkapital

Eierskifteforsikring

En forsikring som skal ivareta kjøperens interesser. Eierskifteforsikringen gir selgeren ansvaret for eventuelle vesentlige skjulte feil eller mangler ved boligen som viser seg før det har gått fem år siden salget. 

Fast rente

Med et fastrentelån bindes renten i tre, fem eller ti år. Renten på lånet er da den samme gjennom hele perioden, uavhengig av svingninger i markedet. Les mer om fast rente her

Fellesgjeld

Sameiet, borettslaget eller boligaksjeselskapet sin gjeld. Lånet er som regel tatt opp i forbindelse med bygging og vedlikehold av boligene. Fellesgjeld er den gjelden borettslaget deler, andel fellesgjeld er den delen av fellesgjelden som eieren av den enkelte leilighet står er ansvarlig for.

Finansieringsbevis

Et skriftlig bevis fra banken på hvor mye du kan låne, og hvor mye du kan kjøpe bolig for. Et finansieringsbevis er gyldig i tre måneder fremover.

Flytende rente

Den vanligste boliglånsrenten i Norge. Renten og dine renteutgifter kan variere i løpet av lånets løpetid. Historisk har flytende rente vært det mest lønnsomme over tid. 

Heftelse

Leiekontrakter, boretter, pant eller annet som er tinglyst på eiendommen og da følger med. 

Løpetid

Tiden du har på å betale ned lånet ditt. På boliglån er løpetiden gjerne et sted mellom 20 og 30 år.

Nominell rente

Renten ekskludert gebyrer og andre kostnader. Den nominelle renten avgjør hva terminbeløpet ditt blir. Effektiv rente er nominell rente pluss kostnader og gebyrer. Derfor bør du sammenligne bankenes effektive rente når du søker om boliglån. 

P-rom – primærrom

P-rom er bruksarealet av boligens primærdel, som betyr rom som soverom, stue, kjøkken, bad og andre rom man naturlig oppholder seg i. Det viktigste sammenligningsgrunnlaget for kvadratmeterprisen av boliger ligger her.

Prospekt

I prospektet får du en beskrivelse av boligen, og all nødvendig informasjon som selgeren kan gi deg skal finnes i prospektet. Men husk at det er skrevet av selgeren. Prospekter kommer vanligvis i tre deler. I den selgende delen blir boligen markedsført av selgeren. I den lovpålagte delen finner du viktige opplysninger om blant annet faste utgifter og eierform. I delen som omhandler byggtekniske forhold finner du boligsalgsrapport eller tilstandsrapport, takst og selgers egenerklæringsskjema.

Realkausjon

En realkausjonist stiller sikkerhet for en annens manglende egenkapital overfor banken. Med hjelp fra en kausjonist kan man omgå egenkapitalkravet, ved at kausjonisten garanterer for at lånet vil bli betalt. 

Refinansiering

Når du refinansierer flytter du lånet ditt, eller samler flere smålån i ett større lån slik at du kan få lavere rente, og bare én faktura og én forfallsdato å forholde deg til. 

Selveierbolig

Når du kjøper selveierbolig har du full eierrett over boligen. Du kan leie ut, pantsette, pusse opp osv., uten tillatelse fra andre.

Serielån

Et serielån er et lån der beløpet du betaler hver termin varierer. Avdragene er de samme, mens rentebeløpet varierer. I begynnelsen er rentedelen av terminbeløpene størst, før de etter hvert reduseres.

Sikkerhet

Som hovedregel vil du bare kunne låne maksimalt 85 % av kjøpesummen når du skal kjøpe bolig. Men i noen tilfeller vil du kunne låne inntil 100 % av kjøpesummen, mot at banken tar sikkerhet i for eksempel dine foreldres bolig. Dette kalles tilleggssikkerhet. Når banken tar tilleggssikkerhet i dine foreldres bolig, stiller foreldrene dine som realkausjonister. Det vil si at de garanterer for din manglende egenkapital overfor banken.

S-rom – sekundærrom

Dette er rom som i utgangspunktet kun benyttes til oppbevaring, som matkjeller, kott, uinnredet loft, boder med mer. I enkelte tilfeller kan det oppstå glidende overganger og ulike vurderinger i forhold til hva som regnes som S-rom

Takst

Verditaksten er Norges Takseringsforbunds verdivurdering av boligen. Altså hvor mye de mener boligen er verdt på markedet.

Lånetaksten er vanligvis 10-20 % lavere enn verditaksten, og er ment å indikere hvor mye lån som maksimalt bør tas opp ved kjøp av boligen. 

Tilstandsrapport/boligsalgsrapport

Tilstandsrapporten (også kalt boligsalgsrapporten) gir en grundig vurdering av boligens tekniske tilstand. Norges Takseringsforbund finner ut hvordan boligen er konstruert, hva som er gjort av vedlikehold og oppussing, og om det er gjort av fagfolk eller ikke. Svarene de kommer frem til finner du i tilstandsrapporten.