serielan

Serielån - hva er det?

Annuitetslån har blitt så vanlige i forbindelse med boliglån at mange ikke engang vet at det finnes alternativer. I mange tilfeller kan du spare penger på å heller velge et serielån. Så hva er serielån, hva skiller de to lånetypene, og hvem passer de for?
Boliglån Artikler Serielån - hva er det?

Forskjellene på rentekostnadene ved høye lånebeløp kan ha stor innvirkning på din økonomiske hverdag. Det krever ikke mer enn noen minutter å gjøre seg kjent med alternativene, slik at du kan ta et informert valg. Dette er spesielt viktig når du skal bestemme deg for hva slags lån du skal ta opp. Hvis du er i en posisjon der du kan velge serielån heller enn annuitetslån, kan du ende opp med å spare godt over 100 000 kroner på sikt.

Hva er et serielån?

Når du tar opp et serielån er rentebeløpene du betaler hver termin variable, mens avdragsbeløpet er konstant. I starten av nedbetalingsperioden betaler du høyere rentekostnader, noe som fører til at totalbeløpet du betaler hver termin i begynnelsen er høyere enn ved et annuitetslån. 

Etter hvert som du har betalt ned en stadig større del av lånet vil terminbeløpene bli lavere og lavere, ettersom du betalte så høye rentebeløp i begynnelsen av nedbetalingsperioden. Rentebeløpene du må betale minker altså for hver termin helt til du til slutt kun betaler avdrag. 

– Ettersom renter er penger du betaler banken for å ha gitt deg lån, mens avdrag er penger du i praksis betaler til deg selv, vil det altså lønne seg å betale ned rentene så fort som mulig hvis du har råd til det. Jo fortere du betaler ned rentene, jo billigere blir lånet, sier Sharon.
Sharon Lavie
Forbrukerøkonom i Lendo

Et alternativ til annuitetslån

Serielån er altså et alternativ til annuitetslån – for mange et godt alternativ. I Norge er likevel det absolutt vanligste når man tar opp boliglån å strukturere det som et annuitetslån. Som nevnt er rentebetalingene på et serielån variable, mens avdragene holder seg stabile. Når du tar opp et annuitetslån stiller det seg annerledes: 

– Når du betaler ned på et annuitetslån betaler du det samme totalbeløpet hver måned. Summen av rentene og avdragene blir den samme ved hver innbetaling ved at du betaler mer renter og mindre avdrag i begynnelsen av låneperioden, for så å øke betalingen på avdragene ettersom tiden går, mens du betaler stadig mindre renter, sier Sharon.

De viktigste forksjellene mellom serielån og annuitetslån

Man kan ikke kategorisk si at én av lånetypene er den beste. Serielån vil passe best for noen, annuitetslån vil passe best for andre. Når det er sagt, vil et serielån over tid være det billigste lånet for de som av forskjellige grunner har råd og mulighet til å betale høyere terminbeløp i starten av låneperioden. For at du skal finne ut hva som vil være riktig valg for deg, må du sammenligne alternativene sett i forhold til din egen økonomiske situasjon – både slik den er nå, og slik du tror den vil se ut i fremtiden. Her er noen av de viktigste forskjellene oppsummert:

Serielån

Totalsummen du betaler hver måned er høyere i starten, og minker etter hvert. De totale rentekostnadene blir lavere enn ved annuitetslån – potensielt mye lavere. Avdragsbeløpene er stabile, rentebeløpene minker raskt. Terminbeløpet er avhengig av rentesatsen hvis du ikke har fastrente.

Annuitetslån

Totalsummen du betaler hver måned er konstant, men er på samme måte som serielån avhengig av rentesatsene med mindre du har fastrente. De totale rentekostnadene er høyere enn ved serielån. Avdragsbeløpene du betaler er først lave, og vokser gjennom nedbetalingstiden.

– De største forskjellene er at du ved et annuitetslån betaler en fast, forutsigbar sum hver måned, der du med et serielån betaler en variabel sum hver måned. Annuitetslån har også høyere rentekostnader totalt sett og er derfor et dyrere lån, som samtidig er enklere å betjene – i alle fall i starten, sier Sharon og fortsetter: 

– Med et serielån betaler du mye de første årene, før det blir enklere å betjene mot slutten av låneperioden. Siden du også får betalt ned rentene raskere, er serielånet mindre utsatt for endringer i rentesatsen enn annuitetslån.

Hvem passer serielån for?

Som ved de fleste økonomiske beslutninger, er det din egen økonomiske situasjon og dine egne prioriteringer som avgjør hva som passer deg best. Enkelt forklart kan beslutningen mellom annuitetslån og serielån kokes ned til denne avveiningen: Foretrekker du et billigere lån totalt sett, eller et lån der terminbeløpene ikke er veldig høye i starten og holder seg stabile?

– Dersom du har økonomi til å tåle de relativt sett høye månedsbeløpene i begynnelsen av låneperioden, vil det være lurt å ta opp et serielån. For det første gir serielån en lavere rentebelastning totalt, og for det andre minimerer du risikoen din, i og med at du blir mindre utsatt for en oppsving i rentesatsen, sier Sharon i Lendo.

Et serielån vil passe aller best for de som låner under evne – altså at de som med god margin kan betale månedsbeløpene også når de i begynnelsen er høye. Det vil også passe for dem som vet at de vil få lavere inntekter i fremtiden enn de har nå – for eksempel fordi de planlegger å jobbe mindre, eller fordi de om noen år skal gå av med pensjon. 

På den andre siden passer annuitetslån i de fleste tilfeller bedre for dem som skal låne mye i forhold til egen betalingsevne. Dette kan gjelde personer som er i startfasen av karrieren, og som ikke har vært på boligmarkedet lenge. For de som tror at egen inntekt vil øke over tid, og at det vil passe bedre å betale lavere terminbeløp i begynnelsen av låneperioden, er annuitetslån en sikrere vei å gå. 

Sjekk hva boligen din er verdt

Eier du bolig og lurer på hva den er verdt? Sjekk estimert verdi på boligen med tjenesten Lendo Boligverdi, og følg med på utviklingen. Du logger enkelt inn med Vipps.