Fast eller flytende rente på boliglånet

Fast eller flytende rente på boliglånet?

Når du skal låne penger til bolig dukker spørsmålet opp om du skal ha fast eller flytende rente. Hvilken du bør velge avhenger av situasjonen du er i, og hvilken forutsigbarhet du ønsker.
Boliglån Artikler Fast eller flytende rente på boliglånet?

Fastrentelån for deg som ønsker stabilitet

  • Du betaler samme kostnad hver termin
  • Gir deg trygghet ved at du ikke blir påvirket av renteoppganger

Dersom du er i en situasjon hvor du ønsker forutsigbarhet i hvor mye du skal betale ned på lånet hver termin, bør du velge fastrente. Fastrente vil si at renten på lånet er uendret de neste 3,5 eller 10 år. Du velger selv over hvor mange år du ønsker å binde renten, men jo lengere, jo lavere blir ofte renten. Merk bare at dersom du ønsker å nedbetale ekstra på lånet eller innfri det før bindingsperioden er over, brytes avtalen og du må betale over- eller underkurs på lånet.

Lån med flytende rente

  • Fleksibelt ved at du kan endre avtalen
  • Renten følger styrningsrenten/markedet
  • Historisk sett vært mest lønnsomt

Med flytende rente varierer renten, og følger utviklingen i markedsrenten. Dette betyr at renten kan stige eller synke. Stiger renten må du betale mer, men synker renten betaler du mindre. Boliglån med flytende rente er nok det mest vanlige, fordi det historisk har vært det som lønner seg over tid.

Fast vs flytende rente? Hva skal du velge?