Grønt billån

Hva er grønt billån?

Elbilsalget har for lengst eksplodert i Norge. Bare siden 2017 har elbilbestanden her til lands økt med omtrent 350 000 biler. Det plasserer oss i verdenstoppen på statistikken over elbiler per person.
Billån Artikler Hva er grønt billån?

Grunnene til det er mange, blant annet fritak fra avgifter og gebyrer for elbilister, og gunstige grønne billån. Så hva er egentlig et grønt billån?

Grønne billån bidrar til Norges stadig grønnere trafikk

Nesten 500 000 nordmenn kjører i dag elbil, og miljøvennlige biler tar en stadig større markedsandel. Den trenden snur ikke. Både grunnet internasjonale og norske klimamål, og fordi elbilene blir stadig bedre. Nyere elbiler fungerer både som familiebiler i byen, til langdistansekjøring til påskefjellet, og alle andre steder der nordmenn ferdes. 

Grunnene til å velge bensin- eller dieseldrevet bil blir med andre ord raskt færre. Med et grønt billån, avgiftsfritak og bortfall av gebyrer, kan du nå få en god, ny elbil til samme pris som en eldre fossilbil. 

– Den teknologiske utviklingen i bransjen går raskt, og elbilene får stadig bedre rekkevidde. Likevel skal nok norske myndigheters tiltak for å gjøre grønne bilkjøp attraktive ha store deler av æren for at trafikken vår blir grønnere så raskt, sier Sharon Lavie.

Myndighetenes ambisjon er at hver nye solgte personbil etter 2025 skal være en nullutslippsbil. Dette igjen, er et resultat av EU-kommisjonens mål om at Europa skal være så godt som utslippsfritt innen 2050. Her ligger mye av grunnen til at det er så gunstig å velge miljøvennlig for tiden – både når det gjelder huslån, billån og bedriftslån. 

– Norske banker tilbyr stadig flere gunstige finansieringsløsninger for miljøvennlige biler, som grønne billån. Det er høy etterspørsel blant kundene, og bankene føler nok også på sin del av ansvaret for å skyve samfunnet i bærekraftig retning, forklarer Lavie.

Slik fungerer et grønt billån

Selv om stadig flere kjører elbil, er det lurt å være oppmerksom på at grønne billån ikke kun gjelder elbiler.

I korte trekk er et grønt billån et lån som belønner låntakeren med gunstigere vilkår for å velge en miljøvennlig bil. Kriteriene til akkurat hvor miljøvennlig bilen må være, varierer riktignok litt mellom de ulike bankene. 

– I et så stort marked er det også relativt store variasjoner i vilkårene for lånene, og kun få prosentpoeng utgjør store forskjeller for lånekostnadene. Derfor gjør du lurt i å sammenligne flere tilbud før du tar en beslutning. Kriteriene for hva som skal til for at bilen du vil kjøpe kvalifiserer til et grønt billån varierer også litt, men de aller fleste långiverne forholder seg til EUs krav til miljøvennlige biler, sier forbrukerøkonomen. 

En fellesnevner som de fleste banker benytter seg av, er altså EUs krav til miljøvennlige biler: Biler som slipper ut maksimalt 120 gram Co2 per kilometer. Vær likevel oppmerksom på individuelle forskjeller mellom bankene. 

– Noen krever at bilen du skal kjøpe er en nullutslippsbil, andre stiller mildere krav. Hos noen långivere kan du få grønt billån dersom du har elbil, etanolbil E85, natur- og biogassbiler eller biler med lavere Co2-utslipp enn 100 gram per kilometer, sier Lavie. 

Med et grønt billån får du den enkelte bankens beste vilkår på billån, og det er blant de grønne billånene du finner markedets beste vilkår. Sammenlign likevel så mange billån som mulig. I visse tilfeller kan det lønne seg med et usikret lån til bil

Bruk en elbil-kalkulator for å se hvor mye et grønt billån kan koste deg hver måned og totalt.

Grønt billån gir markedets beste vilkår – hva vil det si?

Selv om du med et grønt billån vil være sikret gunstigere rente enn om du tar opp et vanlig billån, vil vilkårene variere fra bank til bank, og individuelt fra søker til søker. Les mer om rente på billån.

– Bankene foretar alltid en individuell vurdering av søkerens økonomi. Jo tryggere det er for banken å låne deg penger, desto lavere rente vil du få. Høy lønn og stabil økonomi vil alltid telle i din favør, sier Lendos forbrukerøkonom.

Det er også slik at jo raskere du kan betale ned lånet, desto mindre vil lånets totale kostnad bli. Grønne billån har gjerne kortere nedbetalingstid enn vanlige billån, fordi det fortsatt er vanskelig å si noe sikkert om verdifallet på elbiler. Selv om de månedlige innbetalingene kan være større, er dette nok en grunn til at det blir billigere for deg totalt sett å velge miljøvennlig neste gang du skal bytte ut bilen.