Lånetypene som lønner seg for deg

Lånetypene som lønner seg for deg

Hvilken lånetype som lønner seg best for deg avhenger av flere faktorer, for eksempel hva du ønsker å låne penger til og hvor mye du kan betale på lånet hver måned.
Forbrukslån Artikler Lånetypene som lønner seg for deg

Det første du bør finne ut er om du ønsker et lån med eller uten sikkerhet. Et boliglån eller et billån med pant i boligen eller bilen, vil alltid være billigere enn et forbrukslån uten sikkerhet. Til gjengjeld kan du med et forbrukslån bruke pengene til akkurat det du selv vil.

Grunnen til at et lån uten sikkerhet vil være dyrere enn et lån med sikkerhet er at bankene tar en høyere rente på usikrede lån, ettersom de tar en høyere risiko ved å låne deg penger og dermed ikke står like sterkt hvis du skulle komme til å misligholde lånet.

Annuitetslån eller serielån?

Ønsker du å starte nedbetalingen av lånet med høy månedskostnad, eller vil du ha stabil nedbetaling under hele låneperioden? 

Mange lurer på hva som lønner seg mest av et annuitetslån og et serielån. Forskjellen er egentlig ikke så stor. Mens du med et annuitetslån betaler det samme terminbeløpet gjennom hele låneperioden, vil du med et serielån betale en høyere renteandel først og et lavere terminbeløp etter hvert som gjelden minsker.

Fordelen med et annuitetslån er at det er forutsigbart ettersom terminbeløpet, som inkluderer både renter, avdrag og eventuelle gebyrer, er likt hver måned. Annuitetslån er den mest vanlige lånetypen, og de aller fleste som tar opp et boliglån velger annuitetslån.

Selv om det heter seg at du betaler ned et serielån raskere enn du betaler ned et annuitetslån, er det likevel ikke sikkert at det vil lønne seg totalt sett. Grunnen til det er at hvis du betaler ned et annuitetslån med samme terminbeløp som du ville gjort med et serielån, altså et høyere terminbeløp, vil du innfri lånet raskere med et annuitetslån. Dermed vil også de totale rentekostnadene på lånet være lavere.

Rammelån

Vil du ha mer penger tilgjengelig, for eksempel ved en oppussing av boligen din? Med et rammelån kan du til enhver tid låne så mye du ønsker innenfor en gitt låneramme, uten en fast nedbetalingsplan. Du velger selv hvor mye du vil betale ned på lånet hver måned, så lenge du minimum betaler rentekostnadene.

Et rammelån har både fordeler og ulemper. Fordelen er fleksibiliteten, at du når som helst kan ta ut mer penger og betale ned i ditt eget tempo. Ulempen derimot er at det kan være fort gjort å bruke mer enn du egentlig hadde tenkt og betale inn mindre hver måned enn du egentlig burde.

Lån uten sikkerhet

Ønsker du ikke å ta pant i bolig eller bil, altså sikkerhet for lånet? Da kan et forbrukslån være riktig finansieringsmetode for deg.

Et forbrukslån er et annuitetslån uten sikkerhet, med en fast nedbetalingsplan. Via Lendo, som er en gratis sammenligningstjeneste for forbrukslån, kan du søke om et lån fra 10 000 - 500 000 kroner i en rekke ulike banker samtidig med én felles søknad. Du får de samme vilkår og betingelser som du ville fått ved å kontakte hver enkelt bank.Her kan du lese mer om ulike lånetyper.

3 325 kr pr. måned

Estimert månedsbeløp
3 325 kr
Effektiv rente
12,80 %
Total kostnad
49 476 kr
Totalbeløp
199 476 kr

Lånerentene er i individuelle i Norge det er derfor du må søke før vi kan vise deg tilbudene.