Terminbeløp

Terminbeløp – alt du trenger å vite

Alle med banklån forplikter seg til å betale et gitt terminbeløp til långiver i avtalte intervaller. Størrelsen på terminbeløpet vil ha direkte innvirkning på dine utgifter, og bør tas høyde for før du inngår en låneavtale.
Forbrukslån Artikler Terminbeløp – alt du trenger å vite

Hva er terminbeløp?

Terminbeløpet er det beløpet du må betale til banken per betalingstermin, og består av både avdrag, nominell rente og eventuelt termingebyr

Begrepet «termin» betyr «tidsperiode», og i de fleste tilfeller er det snakk om et beløp du betaler månedlig. Det kan imidlertid også være snakk om kvartalsvise, årlige eller halvårlige terminer. Dette avhenger av avtalevilkårene.

Hva avgjør størrelsen på terminbeløpet?

Terminbeløpets størrelse avhenger av en rekke faktorer, noe som betyr at beløpet kan variere mye fra lån til lån. Her er faktorene som er avgjørende:

 • Lånebeløp
 • Nedbetalingstid
 • Lånerente
 • Gebyrer
 • Nedbetalingsmåte (annuitetslån eller serielån)

Jo høyere lånebeløp, lånerenter og gebyrer, jo høyere kan du regne med at terminbeløpet blir. Velger du lengre nedbetalingstid kan du oppnå et lavere terminbeløp, selv om den totale lånekostnaden øker.

Terminbeløp for annuitetslån vs. serielån

Når man tar opp et boliglån kan man ofte velge hvorvidt man ønsker et annuitetslån eller serielån. Disse skiller seg fra hverandre med tanke på hvordan avdrag og renter fordeles gjennom løpetiden til lånet.

Med et annuitetslån vil lånet tilbakebetales over faste terminbeløp. Gitt at renten ikke øker eller reduseres, vil du derfor betale den samme rente- og avdragssummen hver termin. I begynnelsen vil renteandelen være høy og avdragsandelen være lav. Etter hvert vil andelen du betaler i avdrag bli høyere, mens andelen renter blir lavere. 

Et serielån innebærer at andelen du betaler i avdrag per termin vil være konstant. Hvis renten forblir uendret i låneperiodens løp, vil andelen renter av terminbeløpet – og derfor også terminbeløpet – bli lavere og lavere.

Ifølge Lendos forbrukerøkonom Sharon Lavie, er det imidlertid mange som velger annuitetslån fremfor serielån:

– Med et serielån vil som regel de første terminbeløpene man betaler være høye, og månedsbeløpet vil variere. For mange vil derfor et annuitetslån være mer oversiktlig, selv om den totale rentekostnaden blir lavere med serielån. Det mest vanlige å ha er annuitetslån, forklarer hun.
Sharon Lavie
Forbrukerøkonom

Hvordan regner man ut terminbeløp?

Siden terminbeløp avhenger av flere faktorer, vil det være enklest å regne det ut ved å bruke en lånekalkulator. Bruk i så fall en kalkulator som er tilpasset nedbetalingsmåten du har på lånet, enten du har et annuitets- eller serielån. 

Ved å legge inn lånebeløp, nedbetalingstid, nominell rente og gebyrer, vil kalkulatoren raskt kunne estimere ditt terminbeløp.

Hvordan oppnå lavere terminbeløp?

Dersom du har høye terminbeløp, opplever du kanskje at du må prioritere annerledes eller at økonomien er trang. Det finnes imidlertid ulike alternativer som kan bidra til at terminbeløpet blir lavere.

 1. Be om lengre nedbetalingstid
  Ved å øke nedbetalingstiden man har på lånet, vil man også oppnå et lavere terminbeløp. Samtidig vil den totale kostnaden for lånet øke, siden du betaler renter på lånet over en lengre periode. 
 2. Forhandle ned lånerenten
  Et annet alternativ er å forhandle ned lånerenten ved å kontakte banken. Man kan også vurdere å flytte lånet til en annen bank som tilbyr bedre lånevilkår. Har du for eksempel et boliglån på 3 millioner kroner, kan en rentereduksjon på 0,5 % utgjøre over 1 000 kroner per måned.
 3. Oppnå lavere termingebyrer
  Mange banker opererer med termingebyrer. Dette er et gebyr du betaler for å ha lånet hos banken, og utgjør stort sett alt fra 0–70 kroner per måned. Om du får redusert gebyret er det kanskje ikke snakk om store månedlige besparelser, men over tid kan du spare mye penger.
 4. Be om avdragsfrihet
  Med avdragsfrihet vil du ikke betale avdrag på lånet i en gitt periode – kun gebyrer og renter. Husk imidlertid på at avdragene kun utsettes, og at du må betale dem tilbake senere (renter inkludert). Dette kan likevel være en løsning om du har behov for lavere terminbeløp en periode, for eksempel om du har blitt arbeidsledig eller sykemeldt og på den måten fått en lavere inntekt.
 5. Endre nedbetalingsmåte
  Du kan potensielt også oppnå lavere terminbeløp ved å endre nedbetalingsmåte på lånet.
  Har du i dag et serielån? Da kan du potensielt få lavere terminbeløp ved å bytte til et annuitetslån – spesielt om lånet er forholdsvis nytt. Har du et annuitetslån, kan du også vurdere å gå over til et såkalt rammelån. Når du har et rammelån betaler du renter, mens selve avdragsnedbetalingen kan styres etter eget ønske.

Sjekk om du betaler for mye på lånet ditt

Vi hjelper deg med å innhente lånetilbud fra flere banker. På den måten kan du sammenligne de eventuelle tilbudene du mottar og velge lånet som passer deg best. Ved å være bevisst på hvilket lånetilbud du velger, kan du potensielt oppnå lavere terminbeløp enn ellers.

Via oss kan du også refinansiere boliglån og andre typer lån, dersom du ønsker å flytte eksisterende lån til en ny bank. Her er det potensielt penger å spare.