Hva er etableringsgebyr

Hva er etableringsgebyr?

Etableringsgebyr betaler du en gang i starten av låneperioden. Det er et gebyr banken kan ta for å etablere lånet. Avhengig av bank og långiver, varierer gebyret fra null til noen tusen kroner.
Forbrukslån Artikler Hva er etableringsgebyr?

Etableringsgebyret er en engangssum som legges på de fleste typer lån, og betales ofte automatisk når første terminbeløp forfaller. Gebyret dekker arbeidet banken må utføre for å utbetale lånet. 

Når du oppretter et nytt lån i en bank kan banken kreve etableringsgebyr. Dette gjelder også om du ønsker å bytte bank på et eksiterende lån. 

Hva skiller etableringsgebyr fra termingebyr?

Etableringsgebyret betaler du én gang. Mens termingebyret betales per termin, ofte en gang i måneden. Termingebyret dekker administrative kostnader knyttet til lånet ditt. Normalt varierer denne mellom 40 og 70 kroner.