Få oversikt over din samlede gjeld i Gjeldsregisteret

Få innsikt i hva som er registeret i Gjeldsregisteret av usikret gjeld i ditt navn og hos hvilken bank.

 • icon/confirmation Få kontroll over økonomien
 • icon/confirmation Sikker innlogging via BankID
 • icon/confirmation Automatisk innhenting av gjeld
mobil
 • Full oversikt
  Full oversikt
  Få innsikt i hva som er registrert på deg av usikret gjeld.
 • Spare
  Se hva du kan spare
  Få konkret overslag over hvor mye du kan spare.
 • Tilbud
  Få tilbud på bedre vilkår
  Sammenlign tilbud fra flere og få bedre vilkår.

Hva er gjeldsregister?

Gjeldsregisteret er et informasjonsregister som samler inn informasjon om hvor mye den enkelte forbruker har i usikret gjeld, eksempelvis, forbrukslån, kjøpskreditt og kredittkort. Usikret gjeld vil si at det ikke er en gitt pantesikkerhet i noe personen selv eier.

Hva er målet med gjeldsregisteret?

Målet er å forebygge gjeldsproblemet blant privatpersoner ved å redusere risiko for at enkelte får innvilget lån de ikke er i stand til å betjene.

Hvor henter vi informasjonen fra?

Vi henter gjeldsinformasjon fra Gjeldsregisteret , som henter informasjonen direkte fra finansforetakene og vil kunne presentere dette for deg fra alle de finansforetakene som leverer data til de og oss. Alle finansforetakene som tilby usikret kreditt er forpliktet til å levere gjeldsinformasjon.
icon/valg Flere banker
icon/best Velg selv
icon/gratis Uforpliktende
kundeservicecprisen åpen klasse 2020
Schibsted-logoer
Lendo er en del av Schibsted