Forbruksgjeld

Forbruksgjeld: Hva er det, og hvordan bli kvitt gjelden?

Forbruksgjeld er noe svært mange nordmenn opplever å ha i løpet av livet. Bare i løpet av 2022 økte den samlede forbruksgjelden blant norske husholdninger med 2,4 milliarder kroner.
Forbrukslån Artikler Forbruksgjeld: Hva er det, og hvordan bli kvitt gjelden?

Tall fra Finanstilsynets rapport viser at den samlede benyttede kreditten blant nordmenn var på 150,2 milliarder kroner ved utgangen av september 2022. 

Forbrukslån kan være nyttige om man har uforutsette eller dyre utgifter, for eksempel til bilreparasjon, oppussing eller andre ting. Gjelden kan imidlertid være dyr å betjene, noe som kan gå utover privatøkonomien.

Her ser vi nærmere på forbruksgjeld og hvordan du kan bli kvitt den raskest mulig.

Hva er forbruksgjeld?

Forbruksgjeld er gjeld som stammer fra forbrukslån, kredittkort og andre usikrede lån. Lån som dette er fleksible, og kan i prinsippet brukes på hva som helst.

– Siden det er snakk om lån uten sikkerhet, tar ikke utlåner pant i låntakers bolig eller lignende. På grunn av dette tar banken en økt risiko, noe de veier opp for med høyere rentesats på lånet, sier Lendos forbrukerøkonom Sharon Lavie.

Høye renter og gebyrer gjør at forbruksgjeld generelt sett har høyere lånekostnader enn lån med sikkerhet (for eksempel boliglån). Lånet er ofte dyrt å betjene, noe som kan føre til økonomiske problemer for utsatte låntakere.

Hvordan bli kvitt forbruksgjeld?

Siden forbruksgjeld kan være dyr å betjene, ønsker de fleste å kvitte seg med lånet så snart som mulig. Her er noen tips til hvordan du kan gå frem.

Prioriter nedbetaling

I Norge er maksimal nedbetalingstid på forbrukslån fem år. Banken vil som regel gi deg en nedbetalingsplan basert på nedbetalingstiden du har søkt om. Du kan betale ned lånet i henhold til planen, og blir da kvitt lånet etter at siste innbetaling er utført.

Alternativt kan du betale inn ekstra på lånet underveis. På den måten kan du bli kvitt forbruksgjelden raskere, noe som også vil spare deg for rentekostnader. Mange har imidlertid ikke mulighet til dette på grunn av trang økonomi, og da kan det være vanskelig å finne rom for ekstra innbetalinger. 

Har du kanskje mulighet for å prioritere annerledes, og bruke mindre penger på kino, kafé eller lignende? Da kan du kanskje bruke de ekstra pengene på nedbetaling av gjelden. Hvis ikke, kan refinansiering være et alternativ.

Refinansiere forbruksgjeld

Forbruksgjeld kan være ekstra belastende for privatøkonomien dersom du har mange dyre smålån. Du betaler da renter og gebyrer på flere lån, noe som kan bli dyrt i lengden. Om du har flere lån uten sikkerhet, kan du vurdere refinansiering.

Refinansiering gir deg mulighet til å samle forbruksgjeld i ett større lån. Kort fortalt innebærer dette at du tar opp et nytt lån som brukes til å betale ut eksisterende lån. Det å samle forbruksgjeld kan by på mange fordeler:

  • Bedre økonomisk oversikt (siden du har færre lån å forholde deg til)
  • Lavere lånekostnader (siden det nye lånet har bedre lånevilkår)
  • Du kan bli kvitt forbruksgjelden raskere (fordi du har mer penger til overs)

For at refinansieringen skal gagne din økonomi best, er det lurt å betale ned gjelden på kortest mulig tid. Det er en risiko for at lånet blir dyrere dersom du velger å betale ned på refinansieringslånet over lengre tid enn det opprinnelige lånet.

Ulike måter å refinansiere forbruksgjeld på

Det er mulig å refinansiere forbruksgjeld på ulike måter. Visste du at det finnes refinansieringslån både med og uten sikkerhet? 

Dersom du kan la banken ta pant i egen eiendom (eller en eiendom som tilhører en kausjonist), kan du få et gunstig refinansieringslån. 

– Det andre alternativet er refinansiering uten sikkerhet. Da er det som regel snakk om å ta opp et nytt forbrukslån. Refinansieringslån uten sikkerhet er som regel dyrere enn lån med sikkerhet, men kan likevel lønne seg om det nye lånet har bedre lånevilkår enn de gamle lånene, sier Sharon Lavie.

Hvem kan få lån til refinansiering av forbruksgjeld?

Alle kan søke om å refinansiere forbruksgjeld med eller uten sikkerhet. Husk likevel på at ikke alle vil få lånesøknaden innvilget. Banken vil vurdere potensielle låntakeres økonomi, blant annet ved å utføre en kredittsjekk. Her er noen av kriteriene banken vurderer:

  • Alder (noen banker krever at du er over 23 år)
  • Statsborgerskap (du må være norsk statsborger, og være bosatt i Norge)
  • Inntekt (du må kunne betjene avdrag og lånekostnader)
  • Du kan som regel ikke ha betalingsanmerkninger

Skal du søke refinansiering av forbruksgjeld med sikkerhet i bolig, må du også kunne vise til ledig verdi i eiendommen. Det betyr som regel at boligen enten har økt i verdi, eller at boliglånet er helt eller delvis nedbetalt. En nyere verdivurdering av boligen må foreligge.

Merk deg at det i enkelte tilfeller kan være mulig å refinansiere forbruksgjeld selv om du har betalingsanmerkninger. Noen banker tilbyr såkalte omstartslån – som er et refinansieringslån som tilbys personer med økonomiske problemer, mot at banken kan stå med sikkerhet i bolig.

Få oversikt over gjelden din

Enten du ønsker å følge bankens nedbetalingsplan eller planlegger å refinansiere, er det viktig å først få oversikt over gjelden. Dette er kanskje særlig aktuelt om du har mange ulike kredittkort eller forbrukslån, og ikke lenger har helt oversikt over hvem du skylder hva.

Lendo Gjeldsoversikt er et verktøy som gir deg rask og enkel oversikt over forbruksgjeld. Vi henter inn data fra Gjeldsregisteret, og presenterer gjelden du har hos ulike aktører på en oversiktlig måte. Tjenesten er gratis, og du kan se hvorvidt du sparer penger på refinansiering.

Sjekk gjelden din nå, med Lendo Gjeldsoversikt!