Hva er inkasso?

Hva er inkasso?

Hva betyr det at en regning har gått til inkasso, hvordan skal du forholde deg til et inkassokrav og hva kan du gjøre for å unngå at flere regninger går til inkasso? Her får du det du trenger å vite.
Personlig økonomi Artikler Hva er inkasso?

Hva er inkasso og hvorfor får jeg inkassokrav?

Inkasso er enkelt forklart at du får et økonomisk krav for en regning du ikke har betalt innen betalingsfristen. Kravet består både av den opprinnelige summen regningen var på, pluss eventuelle purregebyr og et inkassogebyr. Det er ikke noe krav om at du skal ha fått purringer før regningen går til inkasso, men du skal få et inkassovarsel. 

– Betaler du regningen når du får inkassovarselet, går ikke saken til inkasso – du kan med andre ord stoppe ​​prosessen før det blir en inkassosak. Et inkassovarsel må sendes skriftlig og på papir, fristen for det opprinnelige kravet må ha utløpt, og betalingsfristen skal være på minst 14 dager, sier Lendos forbrukerøkonom.

At du har fått et krav om inkasso kan være et tegn på at du ikke har god nok oversikt over økonomien din. Det er det heldigvis enkelt å gjøre noe med.

Hvem sender inkassokravet?

Det kan variere hvem som sender et krav om inkasso. Du kan få kravet fra den virksomheten du i utgangspunktet skylder penger, uten at de involverer advokat eller inkassobyrå – det kalles egeninkasso. Mange velger derimot å overføre saken til et inkassoselskap, såkalt fremmedinkasso. Da er det inkassoselskapet som tar over jobben med å få inn pengene du skylder. Den som skal sende et inkassokrav på vegne av andre, må ifølge Lov om inkassovirksomhet ha bevilling til å drive med dette. 

Hvor kan jeg få oversikt over inkassokrav?

For å få oversikt over alle krav som har gått til inkasso kan du sette deg ned og sortere alle regningene dine, for å få full oversikt over alle du skylder penger. Deretter ser du disse regningene opp mot nettbanken, for å se om de faktisk har blitt betalt eller om kravet er berettiget. Det er enkelt å sjekke hva du har av usikret gjeld gjennom Lendo Gjeldsoversikt. Det er helt gratis, og du kan samtidig se på muligheten for å refinansiere gjelden din, og potensielt få gunstigere vilkår enn du har i dag.

Det er også mulig å sjekke den nye portalen Inkassoregisteret for å få oversikt over dine inkassosaker. Der logger du deg inn med BankID, så det er bare du som har innsyn i din informasjon. Denne tjenesten er under utvikling, så det kan uansett lønne seg å ta en ekstra titt på regningsbunken og sjekke gjeldsregisteret, så du sikrer at du har fått med alt.

Hvordan er inkassoprosessen?

Gangen i en inkassosak er slik at om du ikke betaler en regning, vil du som oftest få en purring eller betalingspåminnelse. Som regel får du flere purringer før du mottar et inkassovarsel. Kreditor kan også sende deg et inkassovarsel uten å ha sendt en purring på forhånd. Dette forutsetter imidlertid at det har gått mer enn 14 dager siden den opprinnelige betalingsfristen gikk ut. 

Et inkassovarsel skal være skriftlig og på papir. Det holder altså ikke med en mail eller en tekstmelding fra kreditor. Du har dessuten krav på minimums 14 dagers betalingsfrist. Betaler du ikke inkassovarselet får du en betalingsoppfordring, etter dette vil det settes i gang rettslige tiltak om betalingen fortsatt uteblir. Det kan resultere i en betalingsanmerkning. 

Hva skjer hvis jeg ikke betaler inkassokravet?

Om du unnlater å betale et inkassokrav, vil det blir sendt til rettslig innkreving. Rettslige tiltak, enten via namsmannen eller i regi av forliksrådet, vil gjøre at det legges til enda flere gebyrer, og den opprinnelige summen du skyldte vokser seg mye større. 

30 dager etter at rettslige tiltak er iverksatt, vil det registreres en betalingsanmerkning på deg. Det vil si at navnet ditt legges inn i et register. Er du registrert med en betalingsanmerkning, vil det få negative konsekvenser om du for eksempel vil søke om lån eller kreditt senere. Betalingsanmerkningen blir stående i 4 år om du ikke betaler kravet, men blir slettet med én gang du har betalt hele det utestående beløpet, inkludert renter og gebyrer. 

Er inkasso dyrt?

Det kan bli kostbart om regningene ikke betales før betalingsfristen går ut. For det første legges det ofte på et purregebyr for hver purring eller betalingspåminnelse du får, og om kravet går til inkasso kan du legge flere hundrelapper til den opprinnelige summen. Finanstilsynets oversikt over utenrettslige inndrivingskostnader viser at det for de største regningene kan påløpe tusenlapper i inkassogebyr. 

Hvordan blir man kvitt inkasso?

Det kan være ubehagelig å finne et inkassokrav i postkassen, men det er heldigvis ikke umulig å rydde opp i saken – og sikre deg mot fremtidig inkasso. Du kan få kontroll på situasjonen igjen. Den raskeste og enkleste måten å bli kvitt inkasso er å betale kravet. Da sikrer du også at saken stopper der, og at det ikke blir iverksatt rettslige tiltak som kan gi deg en betalingsanmerkning.

Tips! Dette bør du gjøre når regningen har gått til inkasso:

1. Ta kontakt med kreditor

Har du fått et inkassovarsel er det viktig at du tar kontakt med kreditor så raskt som mulig. I mange tilfeller kan dere sammen lage en ny nedbetalingsplan, for eksempel med et lavere månedsbeløp enn det du betaler i dag. Det viktigste er at du gir uttrykk for at du ønsker å gjøre opp for deg. 

2. Er du uenig i kravet? 

Da er det viktig at du gjør kreditor oppmerksom på dette skriftlig. Husk å ta kopi av korrespondansen, da det kan være viktig å kunne bevise at du faktisk har klaget ved et senere tidspunkt. Ved å klage skriftlig reduseres også faren for misforståelser underveis. 

3. Få oversikt over økonomien din

Det er en god idé å skaffe deg en fullstendig oversikt og undersøke alle muligheter for å refinansiere gjelden. Da kan du sikre deg mot fremtidige inkassokrav, og få en mer forutsigbar og stabil økonomi.