Lendos personvernerklæring

Lendo beskytter ditt personvern. Denne personvernerklæring forklarer hvordan Lendo samler inn og bruker dine personopplysninger når du bruker tjenesten Min Lendo. Den beskriver også dine rettigheter mot oss og hvordan du kan hevde dine rettigheter.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger er Lendo part of Schibsted AS organisasjonsnummer 997 523 814, Hagegata 22, 0653 Oslo. Vi er også en del av Schibsted Media Group, www.schibsted.com. Du kan alltid kontakte oss ved å sende oss en e-post på kundeservice@lendo.no.

Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger i visse henseender, les mer nedenfor under hvert formål. Det er viktig at du leser og forstår personvernreglene våre før du bruker tjenesten vår.

Nøkkelkonsepter

En personopplysning er informasjon som direkte eller indirekte sammen med andre data kan knyttes til en fysisk levende person. Eksempler på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, personnummer og e-postadresse. Informasjon om IP-nummer og om din brukeratferd når du surfer på nettsiden vår kan også utgjøre personopplysninger.

Behandling av personopplysninger omfatter all håndtering av personopplysninger, for eksempel innsamling, analyse, modifikasjon, registrering og lagring.

Personopplysningsansvarlig er den som alene eller sammen med en annen fastsetter formål og midler for behandlingen av personopplysningene og som er ansvarlig for at slik behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

Databehandler er den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

Hvilken informasjon vi samler om deg og hvorfor

Min Lendo

Formål

Behandlinger

Kategori av personopplysning

For å kunne yte tjenesten Økonomisjekken.

 • Registrering av brukerdata fra Vipps
 • Identitetssjekk via bankID
 • Innsamling av informasjon fra Creditsafe, 
 • Innsamling av informasjon fra Eiendomsverdi
 • Innsamling av informasjon fra Gjeldsregisteret, i tilfeller der man velger å benytte denne muligheten.
 • Visualisering av din økonomiske situasjon basert på innsamlet informasjon fra tredjepartstjenester.
 • Automatiske oppdateringer av informasjonen hentet fra Creditsafe, Eiendomsverdi og Gjeldsregisteret.
 • Navn
 • Personnummer
 • Adresse
 • E-post
 • Telefonnummer
 • IP-nummer
 • Informasjon om f.eks. inntekt, formue, antall betalingsanmerkninger, gjeld, kredittscore, risikoklassifisering mv.

 


Fra hvilke kilder samler vi inn personopplysninger? 


Vi samler informasjon fra:

Creditsafe i Sverige AB ("Creditsafe"). Creditsafe fungerer som en uavhengig personopplysningsansvarlig og har du spørsmål om deres personopplysningsbehandling kan du lese mer i Creditsafes personvernerklæring her Creditsafe 

 

Eiendomsverdi AS (“Eiendomsverdi”). Eiendomsverdi fungerer som en uavhengig personopplysningsansvarlig og har du spørsmål om deres personopplysningsbehandling kan du lese mer om Eiendomsverdi personvernerklæring her: Eiendomsverdi.no

 

Gjeldsregisteret AS (“Gjeldsregisteret”). Gjeldsregisteret fungerer som en uavhengig personopplysningsansvarlig og har du spørsmål om deres personopplysningsbehandling kan du lese mer om Gjeldsregisterets personvernsdeklarasjon her: Gjeldsregisteret


Hvem andre kan ha tilgang til dine personopplysninger i egenskap av Databehandlerer?

 

Hotjar (verktøy for å forstå bruken av Min Lendo)

Google Analytics (analysetjeneste som sporer og rapporterer trafikk)

Braze (verktøy for å kommunisere med brukere av Min Lendo)

 

Lovlig grunn: Vi samler inn og behandler informasjonen din på dine vegne for å oppfylle kundeavtalen med deg og yte tjenesten Min Lendo til deg.


Når vi bruker analyseverktøy for å få innsikt og statistikk angående din bruk av tjenesten Min Lendo, gjør vi det basert på Lendos legitime interesse. Vi gjør denne behandlingen av dine personopplysninger med støtte fra en såkalt interesseavveining der vi vurderer at behandlingen ikke krenker din integritet i vesentlig grad.


Din rett til å protestere mot behandling: Du kan gjøre innstillinger i tjenesten vår for hvordan vi behandler dine personopplysninger.  Hvis du protesterer mot visse typer behandling, kan vi dessverre ikke tilby tjenesten vår. Du kan til enhver tid slette din bruker under innstillinger og vi sletter dataene vi har lagret på deg.


Lagringsperiode: I tilfelle du velger å ikke bruke oss mer etter 15 måneder, vil vi slette kontoen din etter 30 dager.

 

Min Lendo kommer ikke til å lagre data som er hentet fra kredittopplysningsbyrå, den brukes kun som visualisering for deg som bruker under din brukersesjon.

 

Markedsføring

For å kunne markedsføre Lendos tjeneste og tilleggstjenester

Hvem andre kan ha tilgang til dine personopplysninger i egenskap av Databehandlerer? 

 

Braze Inc. (kommunikasjonsverktøy for å sende e-post og sms)

 

Lovlig grunn: Berettiget interesse i å markedsføre tjenestene våre. Vi gjør denne behandlingen med støtte i en såkalt interesseavveining der vi vurderer at behandlingen ikke krenker personvernet ditt i vesentlig grad.

 

Lagringsperiode: Vi oppbevarer dataene dine i 15 måneder etter siste bruk av tjenesten Min Lendo.  

 

I tilfelle du velger å avslutte abonnementet ditt, vil vi slette kontoen din etter 30 dager.

 

Hvordan dine personopplysninger deles med andre parter

Når Lendo behandler personopplysninger, deles disse noen ganger med andre parter. Disse partiene er enten:

 • Persondatabehandlere, som er et selskap som handler i henhold til en bindende avtale med Lendo og kun har lov til å behandle personopplysninger for de spesifikke formålene som er definert av Lendo. Videre kan disse persondatabehandlerne kun bruke tredjeparter for sin persondatabehandling godkjent av Lendo. Det kan for eksempel dreie seg om Braze, Google og lignende selskaper.

eller

 • Personopplysningsansvarlige, som er virksomheter som bruker personopplysningene til egne formål og har et selvstendig ansvar overfor brukeren for den personopplysningsbehandlingen de utfører. De har også fullt ansvar for tredjepartene som er involvert i behandlingen av personopplysninger. Lendo deler kun data med andre personopplysningsansvarlige når det er nødvendig for å yte våre tjenester til deg, for eksempel Creditsafe, Eiendomsverdi og Gjeldsregisteret for å kunne yte tjenester til Min Lendo.  

Hvor behandler vi dine personopplysninger?

Vi tilstreber alltid at dine personopplysninger skal behandles innenfor EU/EØS og alle våre egne IT-systemer er lokalisert innenfor EU/EØS.

Ved enkelte anledninger kan vi imidlertid måtte overføre informasjon til et land utenfor EU/EØS hvis vi deler dine personopplysninger med en persondatabehandler som enten selv eller gjennom en underleverandør er etablert eller lagrer informasjon i et land utenfor EU/EØS. I disse tilfellene kan behandlerne kun få tilgang til opplysninger som er relevante for å oppfylle kontrakten de har med Lendo. I disse tilfellene har vi inngått såkalte Databehandleravtaler for å regulere behandlingen av personopplysninger.

Lendo deler for tiden personopplysninger med persondatabehandlere utenfor EU/EØS og dette skjer i henhold til det som er foreskrevet i General Data Protection Regulation (“GDPR”) kapittel fem.

Uavhengig av hvilket land personopplysningene dine behandles i, tar vi alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at beskyttelsesnivået er det samme som innenfor EU/EØS. Hvilke sikkerhetstiltak som tas avhenger av omstendighetene rundt den aktuelle overføringen av personopplysninger. Lendo bruker verktøy som kryptering, anonymisering (pseudonymisering), dataminimering og kontraktsmessige forpliktelser for å sikre personvernet til våre brukere når personopplysninger behandles utenfor EU/EØS.

For å overføre personopplysninger til et land utenfor EU/EØS kreves det også at beskyttelsesnivået i det aktuelle landet er garantert enten gjennom en beslutning fra EU-kommisjonen om at det aktuelle landet sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå (GDPR artikkel 45) eller gjennom bruk av den såkalte passende beskyttelsestiltak (GDPR artikkel 46). Eksempler på egnede beskyttelsestiltak er EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler (GDPR artikkel 46.2 (c)) med tilhørende risikovurdering og implementering av nødvendige sikkerhetstiltak.

For ytterligere informasjon om hvordan vi overfører personopplysninger eller hvilke beskyttelses- og sikkerhetstiltak som tas i bruk, kan du bruke kontaktopplysningene i avsnittet "Hvordan kontakter du oss enklest ved spørsmål om personvern?"

 

Hvilke rettigheter har du som registrert bruker?

Du har rett til å få et såkalt registerutdrag.

Vi er alltid åpne og transparente med hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvis du ønsker å få en dypere innsikt i hvilke personopplysninger vi behandler om deg spesielt, kan du be om tilgang til dataene.

Rett til begrensning.

Du har rett til å be om at vår behandling av dine personopplysninger begrenses. Hvis du bestrider at personopplysningene vi behandler er korrekte, kan du be om begrenset behandling i løpet av den tiden vi trenger for å sjekke om personopplysningene er korrekte. Dersom vi ikke lenger trenger personopplysningene for de oppgitte formål, men du derimot trenger dem for å kunne etablere, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, kan du be om begrenset behandling av opplysningene fra oss. Dette betyr at du kan be om at vi ikke sletter dataene dine.

Rett til å motsette seg visse typer behandling.

Du har alltid rett til å unngå markedsføring og til å protestere mot all behandling av personopplysninger basert på en interesseavveining. Se mer om de spesifikke juridiske grunnlagene under hvert formål. Hvis du protesterer mot direkte markedsføring, vil vi slutte å behandle personopplysningene dine for det formålet, samt stanse alle typer direkte markedsføringsaktiviteter.

Rett til dataportabilitet.

Hvis vår rett til å behandle dine personopplysninger er basert enten på ditt samtykke eller oppfyllelse av en avtale med deg, har du rett til å be om at opplysningene om deg som du har oppgitt til oss overføres til en annen personopplysningsansvarlig (slik- kalt dataportabilitet). En forutsetning for dataportabilitet er at overføringen er teknisk mulig og kan automatiseres.

Rett til sletting.

I noen tilfeller har du rett til å få slettet dine personopplysninger, f.eks. dersom personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for.

Rett til retting.

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet uten unødig opphold. Avhengig av formålet med behandlingen har du også rett til å supplere ufullstendige personopplysninger.

Du utøver dine rettigheter ved å kontakte oss. Send oss ​​en melding på kundeservice@lendo.no og angi hvilke formål eller hvilke behandlinger du ønsker at vi skal slutte med.


Hva er informasjonskapsler og hvordan bruker vi dem?

Vi bruker lokal lagring av data, som betyr at ulike typer data lagres lokalt på enheten din (f.eks. datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett) via nettleseren din. En type lokal lagring av data er informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på enheten din (for eksempel datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett) som gjør at vi kan gjenkjenne nettleseren din eller brukerprofilen. Informasjonskapsler inneholder ingen direkte identifiserbar informasjon om deg (som navn, adresse, telefonnummer osv.), men kun informasjon om nettleseren din og aktiviteten som har funnet sted gjennom nettleseren. Vi bruker også andre lignende teknologier som pixel tags. Dette er teknologier som kan gjenkjenne informasjonskapsler og andre identifikatorer og gjøre det mulig for tredjeparter å plassere informasjonskapsler på enheten din. I dette dokumentet brukes begrepet "lokal lagring av data" som et samlenavn for informasjonskapsler, pikseltagger og andre lignende teknologier.

Noe lokal lagring av data er nødvendig for at du skal kunne bruke Lendos tjeneste. Dette gjelder for eksempel informasjon om innstillingene dine, som viser oss hvordan spørsmålene skal presenteres i nettleseren din. Lokal lagring av data brukes også for at vi skal kunne tilpasse tjenestene våre best mulig til din bruk, for eksempel for å lagre hvilke innstillinger du ønsker ved avspilling av lyd, for å lagre informasjon om hvilken videokvalitet som passer din nettleser og internetthastighet og for spesielle funksjoner som muligheten til å lagre ferdige data. Vi bruker også ulike måleverktøy som gir oss statistikk og analyser vedrørende atferd på Lendos nettsider. Videre bruker vi informasjon vi har samlet inn og analysert for å utvikle og forbedre nettsiden til Lendo og for å sjekke at den fungerer som den skal.

Kan du kontrollere bruken av informasjonskapsler selv?

Ja! Når du besøker Lendo via nettleseren din, tilbys du å gjøre valg for innstillingene for informasjonskapsler. Din nettleser eller enhet lar deg endre innstillingene for bruk og omfang av informasjonskapsler. Gå til nettleseren eller enhetsinnstillingene for å lære mer om hvordan du justerer informasjonskapselinnstillingene. Eksempler på ting du kan justere er blokkering av alle informasjonskapsler, aksept av kun førsteparts informasjonskapsler eller sletting av informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Vær oppmerksom på at noen av tjenestene våre kanskje ikke fungerer hvis du blokkerer eller sletter informasjonskapsler.

Du kan lese mer om informasjonskapsler på Datatilsynets hjemmesider.

Husk at informasjonskapsler kun gjelder for en enkelt nettleser på en bestemt enhet. Hvis du for eksempel setter regler for eller sletter informasjonskapsler på Chrome på mobiltelefonen din, trer ikke disse endringene i kraft i Firefox på den bærbare datamaskinen.


Hvordan er dine personopplysninger beskyttet?

Vi bruker IT-systemer for å beskytte konfidensialitet, integritet og tilgang til personopplysninger. Vi har tatt spesielle sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot ulovlig eller uautorisert behandling (som uautorisert tilgang, tap, ødeleggelse eller skade). Bare personene som faktisk trenger å behandle personopplysningene dine for at vi skal kunne oppfylle våre oppgitte formål har tilgang til dem.


Hva betyr det at Datatilsynet er tilsynsmyndighet for Personopplysningsloven?

Datatilsynet er ansvarlig for å overvåke overholdelse av Personopplysningsloven. Det er her du henvender deg dersom du som privatperson har en klage på Lendos behandling av dine personopplysninger.


Hva er den enkleste måten å kontakte oss med spørsmål om personvern?

Har du spørsmål om Lendos behandling av personopplysninger, går det fint an å sende en e-post til kundeservice@lendo.no.

Lendo er en del av Schibsted som har en personvernombud som har som oppgave å sørge for at Lendos behandling av personopplysninger er korrekt og forenlig med gjeldende regelverk. Du kan nå Schibsteds personvernombud gjennom følgende kontaktskjema.


Endringer

Vi kan gjøre endringer i retningslinjene for personopplysninger. Ved oppdateringer som er av avgjørende betydning for vår behandling av personopplysninger (for eksempel endringer av spesifiserte formål eller kategorier av personopplysninger) eller oppdateringer som ikke er av avgjørende betydning for behandlingen, men som kan være av avgjørende betydning for deg, du vil bli informert av Lendo i god tid før oppdateringene trer i kraft.

Sist endret: 07.12.2022.