formuesskatt, skattemelding, skatt

Formuesskatt – enkelt forklart!

Ifølge SSB er median nettoformue blant norske husholdninger på 1,8 millioner kroner i 2023. Mange må derfor betale formuesskatt av eiendelene sine. Denne skatten bidrar til inntekter til det offentlige, og sørger samtidig for omfordeling av goder i samfunnet.
Personlig økonomi Artikler Formuesskatt – enkelt forklart!


Her forklarer vi på en enkel måte hva formuesskatt er, hvem som må betale det og hvor mye det er snakk om.

Hva er formuesskatt?

Formuesskatt er en skatt man betaler av netto formue til stat og kommune. Med netto formue mener vi verdien av eiendeler, minus gjeld og økonomiske forpliktelser. Eiendeler kan for eksempel være bil, bolig, hytte, aksjer eller bankinnskudd. 

Lendos forbrukerøkonom, Sharon Lavie, påpeker hvordan formuesskatt skiller seg fra inntektsskatt:

– Mens inntektsskatt er en skatt på det man tjener, er formuesskatt en skatt man betaler for kapitalbeholdningen sin – altså det man eier.

Hva må man betale formuesskatt på?

Du vil som regel se at verdien av de ulike eiendelene dine er ferdigutfylt i skattemeldingen. Men hvilke eiendeler er det snakk om? Her er en oversikt over ulike formuesobjekter som legges til grunn når formuesskatten beregnes:

  • Eiendom (bolig, fritidsbolig, næringseiendom)

  • Kontanter og innskudd i banken

  • Aksjer og andeler i fond

  • Øvrige verdipapirer (sertifikater, obligasjoner…)

  • Pensjonsavtaler

  • Forsikringspoliser

Husk samtidig på at gjeld trekkes fra, som for eksempel forbruksgjeld. Dersom du ikke går i pluss etter at lån og kreditter er fratrukket, har du i teorien ingen skattepliktig formue. Du kan også ha noe formue før du faktisk må begynne å skatte av den.

Hvor mye må man betale i formuesskatt?

Størrelsen på formuen avgjør hvor mye man må betale i formuesskatt. I 2024 skal man betale skatt først når nettoformuen overstiger 1,7 millioner kroner. Pengene man betaler fordeles mellom stat og kommune, med henholdsvis 0,3 og 0,7 % av formuen.

Ektefeller skatter sammen, og kan derfor ha totalt opptil 3 400 000 kroner i nettoformue før formuesskatt må betales.

Beløpet man ikke trenger å betale formuesskatt opptil, altså 1,7 millioner for enslige og 3,4 millioner for ektepar, kalles gjerne for bunnfradrag. 

PS: Dersom nettoformuen overstiger 20 millioner (eller 40 millioner for ektepar), må man skatte 0,40 % til staten (fremfor 0,30 %).

Verdsettingsrabatt for formuesobjekter

For mange formuesobjekter gis det såkalt verdsettelsesrabatt. Kort fortalt er dette en rabatt som reduserer objektets verdi sammenlignet med reell markedsverdi. På den måten blir grunnlaget for formuesskatten redusert, og dermed potensielt også skatten du betaler.

Det gis blant annet verdsettelsesrabatt for næringseiendom, bolig, driftsmidler og aksjer. I 2024 er verdsettelsesrabatten på 75 % for primærbolig i Norge. Det betyr at boligen kun verdsettes til 25 % av faktisk markedsverdi. Er det derimot snakk om sekundærbolig, verdsettes denne til 100 % av markedsverdi.

For aksjer er tilsvarende rabatt på 20 %, noe som betyr at de verdsettes til 80 % av sin markedsverdi. Når det gjelder bankinnskudd, verdsettes beløpet til 100 % av innestående sum.

Merk deg at du vanligvis vil motta en forhåndsutfylt skattemelding. Når det gjelder formue relatert til aksjer og verdipapirer, vil disse som regel være oppgitt før verdsettingsrabatt er trukket fra. Du trenger imidlertid ikke å endre på verdiene, da dette skjer automatisk.

Når betaler man skatt på formue?

Vanligvis betaler man formuesskatt én gang årlig, og betalingsfristen er normalt sett 31. mai for privatpersoner. Husk derfor på å levere inn skattemeldingen innen fristen, som er 30. april. Skattemeldingen inneholder informasjon om din formue og gjeld, og det er på grunnlag av denne informasjonen myndighetene beregner hvor mye du skal betale i formuesskatt.

Fristene kan imidlertid variere noe, og man kan i noen tilfeller få innvilget utsettelse. Sjekk gjerne på Skatteetatens nettsider dersom du er usikker.

Bruk en kalkulator for formuesskatt

Lurer du på hvor mye du må betale i formuesskatt i 2024? Da kan det være nyttig å ta i bruk en formuesskattekalkulator. Denne vil som regel ta hensyn til gjeld og eventuelle verdsettingsrabatter, slik at du får et reelt bilde av forventet skattebeløp.

Husk at det også finnes andre privatøkonomiske kalkulatorer som kan være nyttige. Du kan for eksempel regne ut hvor mye penger du kan spare på å refinansiere forbruksgjeld med en lånekalkulator.

Vi deler privatøkonomiske tips!

Vi har nå gitt deg en enkel forklaring på hva formuesskatt er, og hvordan det fungerer. Husk at du også finner mange andre praktiske guider på nettsiden vår. Vi har blant annet guider om skattefradrag og hvor mye du skal skatte.

Ellers har vi også praktiske verktøy for deg som skal søke om lån. Gjennom oss kan du sammenligne lån fra ulike banker, slik at du kan velge det tilbudet som passer deg best.