Skattefradrag

Hva skattefradrag er: Enkelt forklart

Mange av oss har rett på skattefradrag uten engang å være klar over det. Ved å vite hvilke fradrag du er berettiget til å motta, kan du forhindre at du betaler mer i skatt enn nødvendig.
Forbrukslån Artikler Hva skattefradrag er: Enkelt forklart

Har du for eksempel gjennomgått en skilsmisse, fått barn eller lengre reisevei til jobb i løpet av det siste året, kan du ha rett på fradrag i skatten.

Her er alt du trenger å vite om skattefradrag!

Hva er skattefradrag?

Skattefradrag er en form for fradrag som har innvirkning på hvor mye du skal betale i skatt. Enkelte utgifter du har hatt trenger nemlig ikke å regnes med i den skattepliktige inntekten din. 

Kort fortalt vil utgiftene bli trukket fra det du har tjent, før skatten beregnes. Dette betyr at du betaler mindre i skatt enn hva du ellers ville ha gjort. 

Hva gir rett på skattefradrag?

Som privatperson kan du ha rett på en rekke skattefradrag. Dette gjelder for eksempel hvis du har hatt visse utgifter relatert til familie, helse, jobb, utdanning, bolig, bank eller lån. Her ser vi nærmere på noen av utgiftene/ordningene som gir rett på fradrag.

Personfradrag

I Norge vil alle ha rett på et generelt bunn- eller minstefradrag som trekkes fra den alminnelige inntekten. Dette gjelder enten det er snakk om lønns-, nærings-, pensjons- eller kapitalinntekter.

I 2023 er personfradraget på 79 600 kr. I praksis betyr dette at du slipper å skatte av dette beløpet. Om du for eksempel har en alminnelig inntekt på 500 000 kr og vi trekker fra personfradraget, er det skattbare inntekten på 420 400 kr.

Skattefradrag på boliglån

Dersom du har boliglån har du rett på skattefradrag (også kalt rentefradrag). Fradraget gjelder for alle låne- eller forsinkelsesrenter som er innbetalt eller påløpt det siste inntektsåret.

Lendos forbrukerøkonom, Sharon Lavie, kommer med et eksempel:

– I 2023 er rentefradraget for boliglån på 22 %. Det betyr at du kan oppnå en skattebesparelse tilsvarende 220 kr per 1 000 kr du betaler i renter. Merk deg at satsen for rentefradraget kan endres fra år til år, påpeker hun.

Sharon Lavie

Forbrukerøkonom i Lendo

Har du nylig tatt opp et boliglån, kan du med andre ord regne med å spare et betydelig beløp på grunn av skattefordelen du får.

Skattefradrag på renter fra andre lån

Merk deg at du ikke bare kan få skattefradrag på boliglån. Dersom du har andre lån du betaler renter på, har du også rett på rentefradrag. Dette gjelder for eksempel dersom du har:

  • Billån
  • Forbrukslån
  • Kreditter 
  • Privatlån

Også her gjelder fradraget for alle forsinkelses- og lånerenter som har påløpt og blitt betalt i løpet av siste inntektsår. Du må med andre ord ha betalt rentene det er snakk om. Om lånerentene ikke har blitt betalt i henhold til låneavtalen, forsvinner fradragsretten.

Så lenge du betaler ned på lån, vil du ha rett på skattelette. Husk at banken også tar hensyn til skattefordelene du får når betjeningsevnen regnes ut i forbindelse med søknad om lån.

Det gis ikke skattefradrag for renter du betaler på eventuell restskatt. Om du derimot skulle betale forsinkelsesrenter, vil dette regnes med i fradraget.

BSU og skattefradrag

Boligsparing for ungdom (BSU) er en spareordning for unge personer under 34 år. Ordningen lar deg spare opptil 27 500 kr per år, og gir rett på skattefradrag så fremt du ikke eier din egen bolig.

Fra og med 1. januar 2023 ble skattefradraget redusert fra 20 % til 10 % av det årlige sparebeløpet. Det betyr at du nå kan få et årlig skattefradrag på 2 750 kr (i 2022 var skattefradraget på inntil 5 000 kr).

Hvordan få de skattefradrag du har rett på?

Mange går hvert år glipp av skattefradrag de har rett på, og betaler dermed for mye i skatt. Dette skyldes som regel at man ikke har tatt seg tid til å sjekke hva slags fradrag man har rett på. Det kan også skyldes at livssituasjonen har endret seg siden forrige skattemelding.

Sharon Lavie forklarer hvorfor du bør sette av noen minutter til å se på skattemeldingen:

– Husk at Skatteetaten ikke nødvendigvis vet alt om deg og din privatøkonomi, selv om det kan være enkelte forhåndsutfylte fradrag i skattemeldingen. Noen ganger kan du ha krav på ytterligere fradrag, og disse må i så fall fylles ut på egen hånd, forklarer hun.

Du kan enkelt finne ut hvilke skattefradrag du har rett på gjennom Skatteetatens fradragsveileder. Dersom du i løpet av det siste året har solgt en bolig, pensjonert deg eller fått barn, bør altså dette opplyses om i de relevante postene i skattemeldingen.

Fordeler ved å benytte Lendo

  • Når du sender inn søknad om lån, refinansiering, kredittkort eller billån sender vi den videre til mange banker for deg

  • Via Lendo er du garantert å få de beste vilkårene banken kan tilby deg

  • Når du får flere tilbud blir det enklere å velge det beste lånet for deg

  • Du binder deg ikke til noe før du signerer lånepapirene med BankID. Du kan med andre ord akseptere et lånetilbud, se på tilbudsbrevet og så bestemme deg