Refinansiering

Hvor mye skal jeg skatte?

For å sikre at det ikke dukker opp en ubehagelig overraskelse i form av en saftig baksmell på skatten, er det viktig at du sjekker skattekortet ditt både når du får det og underveis i året. Her er Lendos tips til hva du bør passe på, så du får justert skattetrekket til riktig nivå - og slipper den sure restskatten.
Personlig økonomi Artikler Hvor mye skal jeg skatte?

Alle som har en eller annen form for inntekt må betale skatt. Vi betaler inn en viss del av lønningsposen vår til fellesskapet, i bytte mot tjenester som helsevesen, motorveier og skolegang for alle. Også de som mottar ytelser eller utbetalinger fra NAV, som uføretrygd, sykepenger eller pensjon, betaler en prosentandel av dette tilbake i skatt. 

I Norge betaler vi både indirekte skatt som for eksempel merverdiavgift, som du betaler når du handler en vare eller en tjeneste, og direkte skatt som er en prosentandel av inntekten vår. Hvor mye den enkelte betaler i inntektsskatt varierer blant annet ut fra hvor høy inntekten er, hvor mye gjeld man har og hvilke fradrag man har rett på.

Alle lønnsmottakere har rett på det som kalles et personfradrag og et minstefradrag, som trekkes fra når skattetrekket skal beregnes. Det betyr at man i prinsippet ikke betaler skatt for hele inntekten sin, men bare beløpet som er igjen når person- og minstefradraget er trukket fra summen. 

Hvor mye skal jeg betale i skatt

Har du fast jobb, vil Skatteetaten gjøre en beregning og lage et skattekort til deg før årsskiftet. Dette får du tilgang til digitalt, og arbeidsgiveren din henter opplysninger om hvor mye du skal trekkes i skatt direkte herfra. Tidligere kom kortet på papir i postkassen, og du måtte selv sørge for å levere dette til lønnskontoret.

Skattetrekket som gjelder for skattekortet ditt tar blant annet utgangspunkt i hvor mye du tjente i fjor og hvor mye gjeld du har i følge det siste skatteoppgjøret. Når skatteoppgjøret foreligger i juni kan du se nøyaktig hvor mye du har betalt for lite eller for mye i skatt året før, men allerede når du får skattemeldingen din i mars/april får du en god indikasjon på hvor skattetrekket ditt bør ligge i år for at du ikke skal betale for lite og få restskatt. 

Det er flere gode grunner til å ta en ekstra god titt på skattemeldingen når den kommer.  Skattemeldingen inneholder en oversikt over all gjelden din, og hvor mye du har betalt i renter på denne gjelden. Mange får seg en overraskelse når de ser tallene svart på hvitt, og ønsker å rydde opp i økonomien sin. Hos Lendo kan du søke om refinansiering av dyre smålån og kreditter, og i mange tilfeller ende opp med en lavere månedsavgift enn du hadde.  

Hva regnes som inntekt

som ikke regnes som skattefrie småjobber. De fleste tenker først og fremst på arbeidsinntekt når de hører ordet «personinntekt», men begrepet dekker videre enn som så.

Også sykepenger eller arbeidsledighetstrygd er slik inntekt, det samme gjelder pensjon, fødselspenger og godtgjørelse man får som som medlem av et styre.

Det finnes noen inntektskilder som er skattefrie, og disse er det egne regler for. 

Kort fortalt innebærer reglene at dersom du i løpet av året ikke tjener mer enn 1000 kroner hos én arbeidsgiver, trenger du ikke betale skatt av det. Jobber du i hagen, med bilen eller på fritidseiendommen til en privatperson, kan du tjene opptil 6 000 kroner i løpet av året hos denne personen uten å måtte betale skatt. På skatteetatens nettsider finner du mer informasjon om slike skattefrie småjobber.

Fradrag for gjeld

Når skatten din skal beregnes, tas det høyde for hvor mye gjeld du har - eller rettere sagt hvor mye du vil komme til å betale i gjeldsrenter i løpet av året. Du kan få fradrag for det du har betalt i gjeldsrenter, forsinkelsesrenter eller rentefordel av rimelig lån fra arbeidsgiver. Du får vanligvis fradrag for alle renter du har betalt i løpet av inntektsåret, og gjeldsrentene føres i skattemeldingen. 

På skatteetatens skattekalkulator kan du også legge inn forventet inntekt og gjeld for året, for å få et estimat på hvor mye skatt du skal betale.

Selv om det kan virke som et gode å kunne trekke fra så mye gjeldsrenter som mulig, for å sikre seg lavere skattetrekk, vil det alltid lønne seg å ha en balansert og ryddig økonomi.

Dersom du har mange dyre smålån og kreditter, vil det i de aller fleste tilfeller lønne seg å samle disse til ett, felles lån gjennom refinansiering. Da kan du få gunstigere betingelser, i tillegg til at du får færre kreditorer å forholde deg til.

Bør jeg ha tabellkort eller prosentkort?

Mange er usikre på hva som er forskjellen på et tabellkort og et skattekort hvor du trekkes etter en fastsatt prosentsats.

Et tabellkort er basert på et forhold mellom inntekt og fradrag, og jo høyere månedsinntekten din er, jo mer må du betale i skatt. Det er som en trapp - jo høyere trinn lønnen din befinner seg på, jo høyere blir beløpet som trekkes i skatt.

For å unngå å gå på en smell når skatten din beregnes ved hjelp av et tabellkort, må du sørge for at informasjonen om både skattepliktig inntekt og fradrag hele tiden er oppført med riktig beløp. Blir det endringer, må du sørge for at informasjonen oppdateres. Når du har tabellkort, er det også viktig at det bare er hovedarbeidsgiveren din som bruker dette. 

For all annen inntekt, som for eksempel om du har en ekstrajobb i helgene, må biarbeidsgiveren din bruke prosenttrekk. Overtid og bonus skal det også trekkes prosenttrekk på, også av hovedarbeidsgiveren din.

Når du har et skattekort som er et prosentkort, skal arbeidsgiveren din trekke en fast prosent av lønnen din i skatt. Prosenten er basert på den inntekten og de fradragene som

Skatteetaten har tilgang til i ditt siste skatteoppgjør.

Du kan også gå inn og endre disse opplysningene dersom du for eksempel har fått høyere lønn, og det vil da foretas en ny beregning.

Dersom du ikke endrer opplysningene selv om du har fått lønnsøkning, vil du måtte betale en restskatt.

På samme måte vil du få tilbake penger på skatten dersom du har gått ned i lønn eller har fått høyere gjeld, men ikke har oppdatert opplysningene som ligger til grunn for skattekortet ditt.

Halv skatt før jul

Den siste eller nest siste lønnen før jul, utbetales som regel med halvt skattetrekk med mindre du ber om at det skal trekkes normal skatt. Det betyr at du bare blir trukket halvparten av det du vanligvis trekkes i skatt, og at du får en ekstra saftig utbetaling på et tidspunkt hvor du gjerne har høyere utgifter – til julegaver, ribbe og juletre.

Dessverre er ikke dette «gratis» penger, for det totale beløpet du skal betale i skatt på et år blir det samme - du betaler rett og slett bare litt mer de andre månedene. På den måten har du tjent inn din egen «julebonus» i form av en ekstra hyggelig lønnsutbetaling i november eller desember.

Hva er et frikort og hvem kan få det

Dersom du tjener mindre enn 55 000 kroner, kan du få et frikort som forteller arbeidsgiveren din at det ikke skal trekkes skatt av lønnen din. Du må være oppmerksom på at dette beløpet inkluderer all skattepliktig lønn, sykepenger og feriepenger.

Både feriepengene du tjente opp i fjor og som du har fått utbetalt inneværende år, og feriepengene du får hvis du slutter i jobben i år, skal regnes med. Det er med andre ord ikke så mange ordinære, voksne arbeidstakere som kan nyte godt av frikortordningen. 

Forskuddsskatt

Som vanlig lønnsmottaker, betaler du skatten løpende gjennom året. Når lønnen din utbetales, er skatten allerede trukket fra og du trenger ikke tenke mer på det. 

Selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak, må betale forskuddsskatt.

Også privatpersoner som har høy formue eller for eksempel høye leieinntekter skal betale forskuddsskatt. Pengene betaler du som en vanlig regning, som kommer fire ganger i året. Skatteetaten bruker informasjon fra det siste skatteoppgjøret ditt for å regne ut om du skal betale forskuddsskatt.

Penger igjen på skatten - eller baksmell

Har du fått penger igjen på skatten, er det fristende å se på dette som en slags lotterigevinst. Du bør likevel vurdere om disse pengene kan brukes på en måte som kan sikre deg en sunnere og bedre økonomi fremover. Du kan lese flere tips om akkurat dette her. 

Har du derimot fått beskjed om at du har betalt for lite skatt, er det bare å brette opp ermene og belage seg på å betale.

Restskatt under 100 kroner trenger du ikke å betale.

Du får riktignok litt hjelp i at du kan dele opp innbetalingen i to fakturaer dersom beløpet er på over 1000 kroner. Fristen for når du må betale henger sammen med når du fikk skatteoppgjøret ditt. Hvis betalingsfristen din er på en lørdag eller søndag, kan du betale innen det som er første virkedag etter fristen, nemlig mandag.

Betaler du ikke, begynner rentene å løpe fra forfall og frem til du betaler.