Kraft Bank

Kraft Bank

Kraft Bank hjelper folk som har en kompleks økonomi eller økonomiske utfordringer. Kraft Bank tilbyr refinansiering av lån med pant i bolig til personer som på grunn av utfordrende økonomi ikke får finansiering i ordinær bank. Kraft Bank tilbyr en grundig økonomisk gjennomgang for å finne en løsning som er bedre for kunden. Kraft Bank behandler alle kunder med respekt.

Søker du hos Lendo skal Kraft Bank ut fra dine opplysninger gi deg sitt beste lånetilbud.  

Ønsker du å søke om lån med pant i bolig i våre banker?