Billig forbrukslån

Hvor finner du det billigste forbrukslånet?

Forbrukslån er ofte dyre sammenlignet med andre lån som boliglån og billån. Det finnes likevel store variasjoner i pris og betingelser for forbrukslån, i tillegg til et stort utvalg lånetilbydere.
Forbrukslån Artikler Hvor finner du det billigste forbrukslånet?

Det er mange långivere der ute som sier at de kan tilby deg et billig forbrukslån, men hva er det egentlig som avgjør om forbrukslånet er det billigste?

Ved et forbrukslån tar banken en større risiko fordi banken ikke har sikkerhet for lånebeløpet. Derfor er ofte renten på forbrukslån høyere sammenlignet med andre lån. Hvis du er på jakt etter det billigste forbrukslånet, er det flere faktorer du bør ta med i betraktningen. Som oftest er det renten du blir tilbudt som avgjør om forbrukslånet er billig eller ikke. Her er det viktig å være oppmerksom på forskjellen mellom nominell og effektiv rente. I tillegg oppgir bankene en fra og til nominell rente på lånene de tilbyr.

Hvilken rente du får på ditt lån avgjøres individuelt, avhengig av din personlige økonomi og kredittopplysninger som bankene henter inn. Du bør også sjekke eventuelle gebyrer som kommer i tillegg – og ikke minst nedbetalingstiden du blir tilbudt.

Store renteforskjeller på dyrt og billig lån

Renter er kort fortalt det du jevnlig må betale til banken når du låner penger i tillegg til å nedbetale beløpet du har lånt. Prisen på renten avgjøres ut fra risikoen for at du ikke betaler tilbake og prisen banken betaler for å låne penger. Renten fra banken oppgis i nominell og effektiv rente. Nominell rente er kun det du betaler for å låne penger. Effektiv rente inkluderer den nominelle renten i tillegg til alle gebyrer som medkommer. Det er altså den effektive renten du bør ta utgangspunkt i og som forteller hva du faktisk betaler for lånet.

Bankene tar ofte gebyrer for arbeidet de gjør når de låner deg penger. Dette inkluderer kostnader som etableringsgebyr, årsgebyr og termingebyr. For eksempel er termingebyr bankens beregnede administrasjonskostnader knyttet til lånet ditt, og etableringsgebyr dekker oppstarten av lånet ditt. Bankene opererer med forskjellige priser, gebyrer og vilkår. Derfor er det også viktig å undersøke disse kriteriene og sammenligne forskjellige banker før du forplikter deg til et lån. Det er vanlig at bankene informerer om nominell og effektiv rente, i tillegg til gebyrer i sin prisliste for lån på sine nettsider.

Likevel vil den opplyste effektive renten i utgangspunktet kun være veiledende. Når du søker om lån vil banken gjøre en individuell vurdering av deg, hvor din betalingsvilje og -evne er avgjørende for prisen på rentene banken tilbyr. Dermed vil du ikke kunne vurdere den faktiske prisen før du har søkt om lån og mottatt et tilbud fra banken. Den opplyste renten er allikevel et godt utgangspunkt for å vurdere forskjellige lån og vil kunne være veiledende gjennom massen av lånetilbydere. 

Et forbrukslån er et usikret lån uten pant i bolig, bil eller andre eiendeler. Dette innebærer en høyere risiko for bankene. Derfor er også renten generelt høyere på et forbrukslån enn på for eksempel et billån eller boliglån med pant i bilen eller boligen. Her kan du lese om du kan få et forbrukslån med lav rente.

Individuell vurdering av deg som lånetaker

Betingelsene til et forbrukslån avgjøres også individuelt. Derfor kan det være vanskelig å sammenligne forbrukslånene på markedet og danne seg et tydelig bilde av hvilket lån som er billigst. Det er bankens individuelle vurdering av deg som avgjør hvor mye lånet ditt vil koste. Dermed vil ikke den opplyste nominelle eller effektive renten ha noe å si, før du ber om et tilbud og banken gjør en individuell vurdering av deg.

Et forbrukslån innebærer høyere risiko for banken ved at de ikke har sikring i for eksempel boligen eller bilen din. Dermed er bankens eneste garanti for at du tilbakebetaler lånet, at du betaler i tide. Det er også derfor et forbrukslån er dyrere enn andre lån, hvor banken tar betalt for denne risikoen gjennom rentene på lånet. Din betalingsevne vil dermed være avgjørende for hvor mye lånet ditt vil koste, og dette er en vurdering som gjøres individuelt for hver person som søker om lån.

For å kunne søke og ta opp forbrukslån er det en rekke kriterier som må være oppfylt, og som også påvirker prisen på lånet du blir tilbudt. En bank ønsker ikke å låne bort penger til en person man vet ikke har mulighet til å tilbakebetale pengene. Derfor må du ha en inntekt som er stor nok til å betjene lånet. Inntekten din har både noe å si for hvor mye lån og hvor lav rente du kan få.

Utover inntekten din ser banken på alder, om du har betalingsanmerkninger og øvrig gjeld. Hos Lendo for eksempel må du være mellom 20 og 70 år for å kunne søke om forbrukslån. I tillegg foretar bankene en kredittsjekk av deg, og hvis du har en betalingsanmerkning vil denne informasjonen dukke opp. Som regel ønsker ikke banker å innvilge lån til personer med en eller flere betalingsanmerkninger.

Betalingsanmerkninger er derimot kun aktive så lenge du har en uoppgjort regning. Og med en gang regningen er tilbakebetalt, og anmerkningen er slettet, kan du søke om lån på lik linje med alle andre. Derfor kan det være lurt å rydde opp i betalingsanmerkninger eller andre utestående kreditter før du søker om forbrukslån. Hvor mye gjeld du har fra før, spiller også inn på lånesøknaden din. Studielån, boliglån, kreditter eller forbrukslån – og størrelsen på disse – kan avgjøre hvor mye lån du kan få.

Nedbetalingstid spiller også inn

Nedbetalingstiden bestemmer hvor mye du betaler hver måned og hvor mye du til sammen må betale for et lån. Hva som definerer et billig forbrukslån kommer ikke bare an på hvilken rente den aktuelle banken kan tilby deg. Nedbetalingstiden påvirker også kostnaden på lånet. Desto raskere du betaler ned på lånet, desto lavere blir den totale kostnaden.

Et lån med lang nedbetalingstid vil innebære at du betaler mindre hver måned, men totalt må du betale mer. Jo lengre nedbetalingstid, jo høyere blir de samlede renteutgiftene. Dette er fordi rentene blir beregnet ut fra hvor mye gjeld du har igjen hver måned. I tillegg sparer du penger på løpende gebyrer dersom du har en kortere løpetid på lånet. Du står fritt til å betale ned mer på lånet om du ønsker. Hvis du betaler ned mer en måned, vil nedbetalingstiden være den samme, men de månedlige terminbeløpene vil reduseres.

Siden et forbrukslån er et dyrere lån sammenlignet med bolig- og billån, lønner det seg å tilbakebetale dette raskest mulig. Derfor kan det være lurt å sette opp en plan for deg selv og vurdere hvor mye du har mulighet til å betale hver måned. Men det er viktig å være realistisk og unngå at du setter deg selv i en situasjon hvor du ikke har mulighet til å betjene de månedlige terminbeløpene. Om du ikke klarer å betjene lånet kan det påløpe tilleggsgebyrer som gjør at lånet blir dyrere, eller du kan risikere betalingsanmerkninger. I så fall vil lengre nedbetalingstid være mer gunstig.

Sammenligning for å finne det billigste forbrukslånet

Selv om mange av bankene opererer med de samme kriteriene for forbrukslån, varierer ofte lånevilkårene og hvordan bankene vurderer lånetakere fra bank til bank. For å få et best mulig tilbud og pris på forbrukslån, vil man derfor ha stort utbytte av å sjekke med flere banker før man forplikter seg til et lån.

Ettersom bankene opererer med ulike lånevilkår, kan det være både tidkrevende og vanskelig å sammenligne de ulike aktørene for å finne det billigste forbrukslånet.

Med en lånekalkulator for forbrukslån får du en god indikasjon på hva lånet kommer til å koste deg per måned. Send en uforpliktende søknad til Lendo og la bankene kjempe om deg.

Hvor mye kan jeg låne?

Du kan søke om forbrukslån hos oss på beløp mellom 10 000 og 500 000 kroner. Hvor mye du kan låne avhenger av inntekten din og hvor mye gjeld du har fra før. Søker du om mer enn det bankene kan tilby deg, så nedjusterer bankene innvilget beløp i lånetilbudet. Den korteste nedbetalingstiden på lån hos oss er ett år, og den lengste er 15 år (ved refinansiering).

Du trenger ikke oppgi hva du ønsker å bruke pengene til i søknaden. Det står du helt fritt til å bestemme selv.

Det likevel viktig å huske på at du aldri bør låne mer enn du evner å betale. På samme måte som at banken gjør en vurdering av din betalingsevne, bør du regne ut hvor mye din privatøkonomi tåler før du forplikter deg til et lån.

Blant annet er det viktig med en forutsigbar og langsiktig inntekt for å betjene lånet over tid. I tillegg bør du vurdere inntekten din opp mot dine månedlige utgifter. Banken har frarådningsplikt og kan anbefale deg å ikke ta opp et lån. I disse tilfellene bør du følge deres råd.

Slik kan du få billigere forbrukslån

  • Inntekt: For å få lån må du ha stor nok inntekt for å betjene lånet. Jo høyere inntekt, jo bedre forutsetning har du for å tilbakebetale pengene og du vil kunne få tilbud om en lavere rente fra banken.

  • Betalingsanmerkninger: Det er få banker som tilbyr lån til personer med en eller flere betalingsanmerkninger. Derfor bør du rydde opp i eventuelle anmerkninger eller andre kreditter før du søker om lån.

  • Gjeld: Hvor mye gjeld og lån du har fra før, spiller også inn på lånesøknaden din. Gjeld som studielån, boliglån, kreditter eller forbrukslån kan avgjøre hvor mye lån du kan få og vilkårene for lånet.

  • Nedbetalingstid: Du kan spare mye penger ved å tilbakebetale lånet raskest mulig, ettersom rentene blir beregnet ut fra hvor mye gjeld du har igjen hver måned. Desto raskere du betaler ned på lånet, desto lavere blir den totale kostnaden.

  • Sammenlign og få flere tilbud fra ulike banker: Siden bankene opererer med forskjellige lånevilkår, lønner det seg å sammenligne og innhente tilbud fra flere aktører for å finne den beste prisen.
3 325 kr pr. måned

Estimert månedsbeløp
3 325 kr
Effektiv rente
12,80 %
Total kostnad
49 476 kr
Totalbeløp
199 476 kr

Lånerentene er i individuelle i Norge det er derfor du må søke før vi kan vise deg tilbudene.