Så mye syker bilen i verdi

Så mye synker bilen din i verdi

Allerede når den ruller ut fra bilforhandleren, begynner den nye bilen din å tape seg i verdi. Også bruktbiler blir mindre verdt for hvert år som går, og hver kilometer de blir kjørt.
Forbrukslån Artikler Så mye synker bilen din i verdi

Bil er dyrt, og både utgifter til drivstoff og forsikring merkes på lommeboken. Det er likevel verdifallet som er den største “kostnaden” du har på den nye bilen din, i alle fall de første årene du eier den. Det første året må du regne med et verditap på 20 prosent, synkende til om lag 10 prosent årlig fra det sjette året. Dette er penger du ikke får igjen når du eventuelt skal selge bilen igjen, og det finnes ingen måte å unngå tapet. 

Populære bilmodeller taper seg mindre i pris, fordi de er ettertraktet i bruktbilmarkedet, men selv for disse må man regne med et tap sammenlignet med nybilprisen.

- Bil er ikke noe du investerer i for å bli rik, men mindre du legger pengene dine på ekstremt sjeldne samlerbiler. For folk flest er bilen et tapsprosjekt, hvor det gjelder å se utgifter og tap opp mot den praktiske nytten man har av bilen i hverdagen.

Sharon tror de fleste som kjøper bil er klar over at den vil tape seg i verdi, men at mange ikke vet hvor mye penger som faktisk flagrer ut av bilvinduet i det de henter den nye bilen sin.

Trenger du lån til bil? Sjekk billånskalkulatoren vår her.

År Ca. verdifall per år nybil
År 1 20 %
År 2 14 %
År 3 13 %
År 4 12 %
År 5 11 %
År 6 10 %

Verditap på bil

Når man skal beregne hvor mye en ny bil taper seg i verdi, er det først og fremst slitasje ved bruk som trekker prisen nedover. Det er likevel verdt å merke seg at også kosmetiske valg og valg av utstyrspakker kan ha en innvirkning på hvor mye du kan forvente å få for bilen din om du skal selge den igjen.

For eksempel vil de fleste anbefale at du velger en farge som er nøytral og ikke for spesiell, og at du velger DAB-radio slik at ikke den som kjøper bilen av deg må ta kostnaden for å få installert dette selv. 

Trenger du hengerfeste på bilen din, anbefales det å bestille dette fra fabrikken før du får bilen levert, fordi kostnaden kan bli langt høyere dersom dette skal etterbestilles. Riktig utstyr kan altså påvirke verditapet, i tillegg til farge på lakk. Motorstørrelsen og om du velger manuell eller automatisk girkasse kan også ha innvirkning på bruktbilprisen. Når du skal beregne verdifallet, skal du ta utgangspunkt i hva du selv kan selge bilen for. 

– Noen biler holder seg i verdi bedre enn andre, men generelt vil man anbefale å gjøre «trygge» valg når man skal velge farge og utstyr til den nye bilen sin, dersom man har en plan om å selge den videre om noen år. Skal du derimot beholde bilen og kjøre den til den er brukt opp, skal du selvfølgelig velge knall rosa lakk om det er det du drømmer om, sier Sharon i Lendo.

Du kan gjøre noen undersøkelser selv, ved å sjekke hva tilsvarende biler ligger ute for på Finn.no. Hvor langt bilen har gått, om den har noen skader, og om den har vært jevnlig på service vil ha innvirkning på prisen.

Har bruktbiler like stort verdifall som nye biler?

Fordi det årlige verditapet bremser noe etter noen år, kan du beregne et lavere verdifall på bilen om du kjøper den brukt. Det er imidlertid andre kostnader knyttet til en bruktbil som du må ta med i regnestykket. For det første vil du måtte betale for omregistrering når du kjøper en bruktbil. I tillegg kommer det i de fleste tilfeller et påslag i prisen dersom du kjøper bilen hos en bilforhandler – slik at de sikrer seg en avanse på salget. 

Det er viktig å merke seg at de fleste nybilgarantier går ut etter fem år eller 100 000 kjørte kilometer. Er bilen din eldre enn dette eller du har kjørt flere kilometer enn garantien tillater, kan det være med på å trekke bruktbilprisen ned, fordi mange ønsker seg den tryggheten garantien gir. Du har ikke krav på en slik garanti når du kjøper ny bil, men de aller fleste inkluderer dette i kjøpet. Både lakk, rust og generelle feil kan være en del av nybilgarantien, men dette kan variere fra produsent til produsent.

Verditap på elbil

De siste årene har stadig flere meldt overgang fra bensin- eller dieseldrevet bil, til hybridbiler eller biler med kun elektrisk motor. Særlig når det gjelder de hel-elektriske bilene, har det til nå vært et kraftig verdifall på bilene etter at de har kjørt ut fra fabrikken.

Dette skyldes at teknologien og batterikapasiteten på elektriske biler har blitt stadig bedre de siste årene, og at eldre modeller dermed har vært mindre ettertraktet på bruktbilmarkedet. 

En bensin- eller dieseldrevet bil har per i dag en mer forutsigbar levetid, og det gjør det lettere å dele verditapet på antall år man kan forvente at bilen vil kunne kjøres. I tillegg kommer det stadig flere nye el-modeller fra de ulike produsentene på markedet, noe som bidrar til at eldre elbiler blir mindre attraktive og får et større verditap. 

Også dyre deler og verkstedregninger på enkelte av el-modellene har gitt store verditap når nybilgarantien har gått ut. Skal du selge en elbil hvor denne garantien ikke lenger er gyldig, må du regne med å få en lavere pris for den enn for nyere elbiler. 

Kostnader ved å ha bil

Det er mange kostnader knyttet til det å eie en bil. Utover rene driftskostnader som bensin, diesel eller elektrisk lading, må man som oftest også beregne å måtte betale bomavgifter. Bilen må også forsikres. Service, vedlikehold og reparasjoner kan også gjøre dype innhogg i privatøkonomien. 

– Det er viktig å være klar over at det er store kostnader knyttet til å eie en eller flere biler. For de fleste er den praktiske nytten av å ha en bil likevel stor nok til at det er verdt det, og de færreste kjøper bil for å tjene penger på det. Likevel kan det være en idé å vurdere bilkollektiv eller leiebil dersom du ikke har behov for bil på daglig basis, sier Lavie.

Eie eller leie bil?

Dersom du har behov for bil oftere enn at bildeling eller leiebil er nok, kan du enten kjøpe bilen for å eie den selv, eller du kan inngå en avtale om langtidsleie. Det er fordeler og ulemper med både å eie og det å leie en bil for en lengre periode. 

Langtidsleie av bil, også kalt leasing, går i korthet ut på at du inngår en avtale om å disponere en bil i en avgrenset periode som ofte er tre eller fire år. I tillegg vil det som oftest ligge en klausul om hvor mange kilometer du kan kjøre per år. Hvis du kjører over dette, blir du fakturert en ekstraavgift per kjørte kilometer over det som ligger i avtalen din. 

Les mer om å lease elbil.

Når leieperioden er over, blir bilen gjennomgått for å se om det er skader eller ekstraordinær slitasje på den, som du må dekke. Fordelen med å lease en bil er at du vet hvor mye bilen vil koste deg pr måned, og at du ikke trenger å tenke på et potensielt verditap på bilen – for den skal du jo bare levere tilbake ved avtaletidens utløp. 

Du kan også regne med at du kan velge en ny og sikker bil i en prisklasse som kanskje ikke hadde vært innen rekkevidde dersom du skulle tatt opp lån og kjøpt den selv. Ulempen er at du heller ikke får noe igjen for bilen når du leverer den fra deg. I tillegg får du heller ikke tilbakebetalt for kilometer du ikke har kjørt, så for en husholdning som trenger flere biler, lønner det seg ikke å lease bil nummer to som kanskje kjøres kortere enn hovedbilen. Ønsker du å avbryte leasingen før avtalens utløp, vil du måtte betale for dette.

Når du tar opp et billån for å kjøpe bil, betaler du ned på lånet underveis, og kan potensielt «spare opp» penger ved å sitte igjen med en gevinst når den selges igjen. Du får også fradrag for renteutgiftene dine. Eier du bilen selv, kan du også nyte godt av at verditapet faktisk blir lavere per år du eier den etter de første årene, hvor tapet er størst. 

Ulempen ved å kjøpe bil, er at du som oftest må ta opp et lån og at du dermed må binde opp kapital i bilen. I tillegg må du selv selge bilen dersom du vil bytte den ut, i motsetning til en leaset bil som du bare kan levere fra deg når avtalen har gått ut.