lease elbil

Dette må du tenke på om du vil lease elbil

Er leasing av elbil fremtidens bilhold? Leasing blir et stadig mer populært alternativ til å kjøpe bil, samtidig som elbilens popularitet også er på stø og stigende kurs. Om det er riktig valg for deg avhenger av mange faktorer. Her får du oversikten.
Billån Artikler Dette må du tenke på om du vil lease elbil

Leasing av elbil blir stadig mer populært

Det er ikke lenge siden du var nødt til å kjøpe elbil hvis det var det du helst ville kjøre. Bilkjøp innebærer vanligvis lån, usikker rente og uvissheten knyttet til bilens verdifall. Særlig det siste punktet har nok forhindret mange som ellers hadde foretrukket å kjøre elektrisk i å gjøre det.

Tidligere var det nemlig ikke mulig for leasingselskapene å tilby konkurransedyktige priser. Men etter at det ble innført momsfritak på leasing av elbil var de aller fleste leasingselskaper raske med å utvide bilparken sin. 

– Både leasing og elbiler har vært tilgjengelig lenge, men kombinasjonen så ikke dagens lys før i 2015. Kort fortalt er leasing en alternativ måte å finansiere privatbil på. Du leier en bil i et bestemt tidsrom – gjerne tre-fire år, før du leverer den tilbake. Dette kan være en god måte å teste elbilkonseptet på hvis du er usikker på om det er noe som passer deg, sier Sharon.
Sharon Lavie
Forbrukerøkonom

Å lease elbil innebærer også service og forsikring

Om ikke annet er avtalt er det leietakeren som skal sørge for å tegne forsikring, skifte dekk, og sørge for å ta bilen til service når den skal – dette er et stort ansvar, men ikke større enn om du hadde eid bilen selv.

– Når leieperioden er over og du har levert bilen tilbake, er den til gjengjeld ikke ditt ansvar lenger. Du slipper å styre med å selge den, og du kan bytte den i en ny bil for en ny leieperiode hvis du er fornøyd med ordningen, forteller Sharon.

Mange velger å lease nettopp fordi de får en ny bil uten å måtte ta opp lån, og fordi de slipper å gjennomgå den ofte strevsomme prosessen det er å skulle selge når preferanser eller livssituasjon endrer seg.

– Leasing er vel verdt et forsøk om du vil ha helt ny bil, men helst vil slippe å ta opp et stort lån, som også gjerne innebærer at du må stille med mye egenkapital. Men jeg vil først og fremst råde deg til å vurdere om du faktisk trenger en helt ny bil. Det lønner seg veldig ofte å kjøpe bruktbil, sier Sharon.

Bilhold er blant våre største utgifter

Bilhold er et økonomisk tapsprosjekt uansett hvordan du vrir og vender på det, og uavhengig av om du kjøper eller leaser bilen. Men for mange er bilen en nødvendighet, og en utgift man ikke kommer unna.

– Bilhold er den tredje største utgiftsposten i norske husstander. Å investere i bil kan ikke sammenlignes med å investere i bolig. Du taper alltid penger på det. Hvor mye du kan komme til å tape er et regnestykke med mange ukjente variabler, og det er umulig å vite svaret før du faktisk har det svart på hvitt, sier Sharon.

En bolig kan du pusse opp og selge med gevinst. En bil vil derimot alltid være mindre verdt når du skal selge enn da du kjøpte den. Jo flere kilometer du har kjørt den, jo mindre er den verdt. Har du i tillegg vært uheldig og skadet bilen, vil den være verdt enda mindre. Derfor er det at man slipper å binde opp kapital og bekymre seg for bilens verdifall for mange god nok grunn til å velge leasing. 

Elbil er billigere i drift, men verdifallet kan bli større

Det er billigere å kjøre elbil enn bensin- eller dieselbil. Service er rimeligere, du betaler mindre i bompenger, og du kommer lenger for pengene. Det koster nemlig en god del mindre å lade en elbil enn å fylle bensin eller diesel.

– Elbiler er billigere i drift. Men om du kjøper elbil fremfor å lease kan verdifallet bli såpass stort at vinninga går opp i spinninga. Utviklingen av batterier og annen teknologi knyttet til elbil går så raskt at du kan risikere å måtte selge en utdatert bil når du skal kvitte deg med den, selv om bilen er relativt ny, sier Sharon.

De verste prognosene for verdifallet på elbiler har foreløpig ikke slått til. Det har holdt seg omtrent på samme nivå som verdifallet på bensin- og dieselbiler med sammenlignbar slitasje – men sjansene for at dette kan forandre seg bør tas med i vurderingen hvis du tenker på å kjøpe elbil. Dette slipper du å tenke på om du leaser.

Det koster å slippe bekymring for verdifall

Elbilen kan altså komme til å være utdatert når du skal selge den, og du risikerer å få lite igjen for den i forhold til hva du betalte. Når du leaser er det leasingselskapet som må bekymre seg for verdifallet.

I et så usikkert marked som elbilmarkedet, kan det absolutt være godt å slippe den bekymringen. Det er en av de store fordelene ved å lease, og kanskje det beste argumentet for å lease elbil. For mange er forutsigbarheten og tryggheten dette gir verdt prisen – men du betaler ganske mye for trygghet og forutsigbarhet

– Om du er sikker på at du vil ha elbil, men usikker på om det er et økonomisk bærekraftig kjøp i lys av den raske teknologiske utviklingen, kan leasing være løsningen. Det er ikke sikkert at selve leasingen vil være billigere enn å kjøpe, men ettersom prisen du betaler bestemmes på forhånd, vet du hva du har å forholde deg til av utgifter, forklarer Xx. 

Elbiler er billigere i drift

Elbiler er generelt billigere i drift enn bensin- og dieselbil. De økonomiske insentivene fra myndighetene er sterke, og du kan spare mye penger hver måned på å kjøre elbil. Når du leaser slipper du også å ta opp lån, så i tillegg til å slippe å bekymre deg for verdifallet slipper du også å bekymre deg for stigende rente på lånet. Men i noen tilfeller kan det likevel lønne seg å ta opp lån og kjøpe egen bil. 

– Om du har nok egenkapital kan du få gode vilkår på et billån, og da vil det i mange tilfeller lønne seg å kjøpe. Den totale kostnaden vil da i de fleste tilfeller bli lavere enn om du leaser. Om du derimot ikke ønsker å binde opp kapital, og ikke har lyst eller mulighet til å ta opp lån er leasing et godt alternativ. Men det er ikke sikkert at det blir billigere totalt sett, sier Sharon.

Om du velger å kjøpe elbil kan du i tillegg ta opp et grønt billån, som kan gi deg bedre vilkår og lavere rente på lånet. Det er også lurt å ha ladestasjon hjemme og/eller på jobben for å få maksimalt ut av fordelene med elbil. Prøv vår elbil-kalkulator for å se hvor mye et elbil-lån kan koste deg.

– Noen borettslag og sameier har også egne ladestasjoner på fellesområdene, her bør du sjekke hva prisen per lading blir kontra lading på stasjon. Du kan også sjekke hvor du får den rimeligste ladingen med en app som for eksempel Elton, sier Sharon.
Sharon Lavie
Forbrukerøkonom

Pass godt på en leaset elbil – utbedringer går for din regning

Leasing blir ofte beskrevet som en mellomting mellom å eie og leie bil. Leasingselskapet eier bilen, mens du står registrert som bruker av den og har full bruksrett. Samtidig har du også full vedlikeholdsplikt. Det er en del av avtalen som kan komme til å koste deg dyrt, om du ikke holder din del av den. 

– Leasingselskapene er veldig nøye med å undersøke bilen når du leverer den tilbake. I og med vedlikeholdsplikten er det du som må betale for eventuelle reparasjoner om du leverer den tilbake i dårligere tilstand enn forventet. 

Det er lurt å be om en sjekkliste over hva som er vanlig slitasje. I tillegg er det en god idé å be leasingselskapet om å foreta en forhåndskontroll 3-4 måneder før leieavtalen utløper. Da kan du rekke å reparere eventuelle små skader selv eller få velge verksted, sier Sharon.  

Det er altså viktig å passe godt på bilen. Små skader som du kanskje ikke hadde tatt deg bryet med å utbedre på din egen bil kan ende opp med å koste deg dyrt. Når du leier elbil må du i tillegg passe på at de kostbare ladekablene ikke forsvinner eller blir ødelagte.

– Leasing gir deg forutsigbare og relativt rimelige månedlige utgifter. Særlig om du leaser elbil, med alt det innebærer av incentiver, vil de månedlige utgiftene dine sannsynligvis bli lavere enn om du leaser eller kjøper diesel- eller bensinbil. Når det er sagt vil jeg anbefale å vurdere ut ifra de totale kostnadene, og da blir valget litt vanskeligere igjen, sier Sharon.

Det er altså ikke sikkert at de totale kostnadene blir lavere enn om du kjøper egen bil. Du kan ende opp med å måtte betale for utbedringer når du leverer bilen tilbake, og er du uheldig kan disse regningene sprenge budsjettet ditt. Alt i alt må du vurdere ut fra hva som er mest praktisk for deg.