Renteøkning

Renteøkning – hva er det, og hvordan påvirker det deg?

En renteøkning vil ha direkte innvirkning på din privatøkonomi dersom du har lån hos banken. Etter at Norges Bank begynte å øke renten høsten 2021, har den hittil blitt satt opp tretten ganger. Det er forventet at den vil øke ytterligere gjennom 2023 og videre inn i 2024.
Boliglån Artikler Renteøkning – hva er det, og hvordan påvirker det deg?

Her ser vi nærmere på hvorfor renteøkninger finner sted, hvordan det påvirker privatøkonomien og hvilke grep du kan ta.

Hva er egentlig en renteøkning?

Norges Bank er den norske sentralbanken, og omtales gjerne som «bankenes bank». Dersom sentralbanken øker styringsrenten, vil som regel bankene gjøre det samme. En av oppgavene til Norges Bank er å sikre finansiell stabilitet og prisstabilitet.

Renteøkningene vi har sett de siste årene, skyldes først og fremst at sentralbanken forsøker å kjøle ned den norske økonomien. Vi er i en periode med inflasjon – altså prisøkning – og ved å øke rentene kan Norges Bank gi folk flest mindre å rutte med. Dette skal på sikt dempe inflasjonen.

Boliglånet blir dyrere for hver renteøkning

Hver gang Norges Bank setter styringsrenten opp, vil bankene ofte svare med å øke renten på sine boliglån. Når dette skjer, vil også dine lånekostnader øke. La oss si at du har et boliglån på 3 000 000 kroner, og i dag har en rente på 5 %. Med en nedbetalingstid på 25 år, betaler du da i overkant av 17 600 kroner måneden.

Dersom banken øker renten på lånet med 0,5 prosentpoeng, vil dette utgjøre en økning i lånekostnadene på rundt 890 kroner. Totalt må du da betale rundt 18 500 kroner på boliglånet ditt i måneden. En «liten» renteøkning kan med andre ord utgjøre en stor forskjell i kroner og øre for den enkelte.

Hvordan er renteutsiktene fremover?

Kvartalsvis deler Norges Bank sine prognoser for styringsrenten, også kalt «rentebanen». Denne justeres i takt med norsk økonomi og markedets forventninger. På det siste rentemøtet som ble avholdt 20. september 2023, ble det besluttet å øke styringsrenten med 0,25 %. Dette gir en styringsrente på 4,25 %.

Antageligvis vil sentralbanksjefen, Ida Wolden Bache, også heve renten ytterligere ved sentralbankens neste rentemøte. De ferskeste prognosene fra Norges Bank tilsier at boliglånsrenten i fjerde kvartal 2023 vil ligge på omkring 5,2 %.

Når kommer rentetoppen?

Rentetoppen er antatt å bli nådd i 2024, og prognosene tilsier at boliglånsrenten vil ligge på 5,4 % frem til tredje kvartal neste år. Fra og med fjerde kvartal 2024, er det antatt at Norges Bank – og dermed også banken du låner penger hos – vil komme med det første rentekuttet.

Ifølge prognosene vil rentene sakte, men sikkert begynne å gå ned igjen. Etter hvert vil renten nå et nivå de fleste boliglånskunder er mer komfortable med enn dagens rentenivå. 

Merk deg at renten ikke nødvendigvis vil følge Norges Banks rentebane. Dette er kun en prognose, og gir dermed kun et anslag på hvordan renten sannsynligvis vil utvikle seg.

Hva bør du gjøre for å forberede deg på økt rente?

En renteøkning kan fort gi utslag på privatøkonomien. Her er noen gode råd for hva du kan gjøre for å sikre egen økonomi mens boliglånsrenten er høy.

Avdragsfrihet på boliglånet

Dersom du har en belåningsgrad på under 60 % av boligens verdi, kan du be banken om avdragsfrihet. Dette betyr i praksis at du kun betaler renter på lånet, og ingen fradrag. Er økonomien din trang, kan dette gi deg økt økonomisk frihet i en periode.

Husk likevel på at du kun forskyver avdragene, og at de må betales ved en senere anledning. Når du en dag begynner å betale avdrag på boliglånet igjen, vil avdragene være høyere enn tidligere.

Endre eget forbruk og sett opp et budsjett

Mange har nok endret forbruksvanene sine allerede, enten det handler om å kjøpe billigere mat, kutte snus eller kjøpe klær sjeldnere. Det finnes mange smarte sparetips du kan dra nytte av i månedene som kommer.

Lag gjerne et budsjett, slik at du har full oversikt over hvor mye penger du har å rutte med. Dette kan forhindre at du bruker mer penger enn du strengt tatt bør.

Sjekk forventet renteøkning på ditt boliglån

Før bankene kan sette opp renten på boliglån, må de varsle kundene sine skriftlig seks uker i forveien. Har du boliglån, har du sannsynligvis mottatt e-poster om renteøkninger flere ganger allerede. Det er imidlertid ikke så lett å vite hvordan renten vil øke frem i tid.

Heldigvis finnes det tjenester på nett som lar deg sjekke renten din, slik at du kan få en pekepinn på fremtidige boliglånskostnader. Dette gjør det enklere å planlegge eget forbruk i takt med økende renter.

Refinansiering av lån

Dersom du har mange lån i tillegg til boliglånet, kan det være verdt å vurdere refinansiering. Om det er ledig verdi i boligen, kan du potensielt bake eksisterende smålån inn i boliglånet. Da får du færre lån å forholde deg til, og kan potensielt spare penger.

Selv om boliglånsrenten er forholdsvis høy, er den fortsatt lavere enn renten på for eksempel forbrukslån og andre lån uten sikkerhet.

En annen mulighet er å refinansiere uten sikkerhet. Det betyr vanligvis at du tar opp et nytt refinansieringslån med det formål å betale ned ett eller flere dyrere lån. Husk at renten på forbrukslån kan variere mye fra bank til bank. Derfor lønner det seg å innhente lånetilbud fra flest mulig banker før du bestemmer deg.

Poenget er at du gjennom refinansiering – med eller uten sikkerhet – potensielt kan spare penger takket være lavere totalkostnader. Dette frigjør penger i en periode med dyrere boliglån!

Sjekk hva boligen din er verdt

Eier du bolig og lurer på hva den er verdt? Sjekk estimert verdi på boligen med tjenesten Lendo Boligverdi, og følg med på utviklingen. Du logger enkelt inn med Vipps.