Tips til å spare penger

Hva er inflasjon, og hvorfor oppstår det?

Inflasjon defineres som en økning i det generelle prisnivået på varer og tjenester over tid. Denne økningen fører til at verdien av penger reduseres. Det kreves mer penger for å kjøpe de samme varene og tjenestene.
Tips og råd Artikler Hva er inflasjon, og hvorfor oppstår det?

De senere årene har inflasjon vært et hett tema. Krympflasjon (mindre varer, høyere pris) ble årets ord i 2022, noe som understreker trenden. Men hva er egentlig inflasjon, og hvorfor oppstår det i en økonomi? Hvilke faktorer ligger bak den inflasjonen vi ser i Norge i dag? Dette ser vi nærmere på i denne artikkelen. 

Hvilke faktorer påvirker inflasjonen?

Hvordan oppstår egentlig inflasjon? Her er det i realiteten en rekke omstendigheter som påvirker utfallet. Verdensøkonomien er mer sammenflettet enn de fleste av oss kan se for oss. Selv de minste variasjoner i økonomien i et fjernt land kan påvirke Norge. 

Det finnes likevel i all hovedsak tre faktorer som påvirker inflasjonen i en økonomi som helhet:

  1. Økt etterspørsel

  2. Kostnadsinflasjon

  3. Pengepolitikk

De tre faktorene går gjerne om hverandre, og den ene påvirker den andre. La oss se nærmere på disse tre faktorene.

1. Økt etterspørsel

Inflasjon kan oppstå som et resultat av at etterspørsel etter varer og tjenester overgår tilbudet. Når dette skjer, kan produsentene øke prisene for å maksimere fortjenesten. Dermed begynner inflasjonen å stige. 

2. Kostnadsinflasjon

Kostnadsinflasjon er en annen årsak til inflasjon. Dette skjer når kostnadene knyttet til produksjonen av varer og tjenester øker, for eksempel på grunn av høyere lønninger eller økte priser på råvarer. Disse økte kostnadene overføres deretter til forbrukerne gjennom høyere priser på produkter og tjenester.

3. Pengepolitikk

Endringer i pengepolitikken kan også føre til inflasjon. Hvis sentralbanken trykker mer penger eller reduserer rentenivået, kan dette føre til økt pengemengde i økonomien. Med flere penger tilgjengelig, kan folk være villige til å betale høyere priser for varer og tjenester. Dermed øker inflasjonen.

Les mer om renteheving, inflasjon og strømpriser her.

Hvordan påvirker inflasjon verdens- og privatøkonomien?

Inflasjon måles ved hjelp av konsumprisindeksen (KPI) og beskriver utviklingen i konsumprisene for varer og tjenester. Inflasjon kan ha omfattende konsekvenser for både verdens- og privatøkonomien. Når prisene på varer og tjenester øker, reduseres kjøpekraften til forbrukerne. Dette kan føre til at folk må bruke mer av inntekten sin på dagligvarer og andre nødvendigheter. Dermed reduseres deres evne til å kjøpe andre varer og tjenester. Det blir også vanskeligere å spare.

For investorer kan inflasjon også føre til økt usikkerhet. Høy inflasjon kan føre til at verdien av pengene synker, noe som kan negativt påvirke avkastningen på investeringene. I tillegg kan inflasjon føre til at sentralbanken øker renten for å bremse økningen i prisene. Dette kan igjen påvirke investeringsbeslutningene og økonomisk aktivitet.

På en global skala kan inflasjon påvirke internasjonal handel og konkurranseevne. Hvis inflasjonen er høyere i ett land enn i andre, kan dette føre til at landets eksportvarer blir dyrere. Dette kan redusere deres konkurranseevne på det internasjonale markedet.

Dette påvirker hverdagen til oss alle

Sharon Lavie, forbrukerøkonom i Lendo vil tydeliggjøre at inflasjon ikke bare er et økonomisk fenomen, det er en realitet som påvirker hverdagen til oss alle. 

– Når prisene på varer og tjenester stiger, reduseres kjøpekraften vår, og fremfor alt prioriteringene på våre utgifter. Boliglån, husleie, mat, boligforsikring og strømregningen er eksempler på ting vi alltid bør prioritere, mens ferier, restaurantbesøk og generelt forbruk kan få mindre plass.

Hvilke faktorer påvirker inflasjonen?

Konsekvensene av inflasjon kan være omfattende og varierte. En av de mest åpenbare konsekvensene er at folk opplever redusert kjøpekraft. I tillegg kan inflasjon føre til økt usikkerhet blant forbrukere, investorer og bedrifter. Usikkerheten skyldes at det blir vanskeligere å forutsi fremtidige økonomiske forhold og prisutvikling. Dette kan påvirke forbruks- og investeringsbeslutningene, og dermed påvirke økonomisk aktivitet.

I tillegg kan inflasjon føre til at sentralbanken øker renten for å bekjempe prisstigningen. Dette kan føre til økte kostnader for lån og investeringer.

Hvordan kan privatpersoner tilpasse og forholde seg til inflasjon?

Privatpersoner kan gjøre flere tiltak for å håndtere inflasjonens innvirkning på sin økonomi. En av de viktigste strategiene, er å diversifisere investeringene. Dette innebærer å spre investeringene over ulike eiendeler og sektorer for å redusere risikoen knyttet til inflasjon.

I tillegg kan privatpersoner tilpasse forbruksvanene sine for å redusere inflasjonens innvirkning. Dette kan inkludere å spare mer, handle etter tilbud og vurdere alternative produkter og tjenester. 

For lån og boliglån kan det være lurt å vurdere fastrenteavtaler. Dette kan beskytte mot økte renter som følge av inflasjonen og gi stabilitet i lånekostnadene over tid. Det lønner seg også å se seg rundt etter gode låneavtaler, og muligens refinansiere. Om du vurderer å søke lån i disse inflasjonstider, står vi i Lendo klare til å hjelpe deg!