grønt lån

Hva er et grønt lån, og når lønner det seg?

Det snakkes en del om grønt lån for tiden: Grønt boliglån, grønt billån og grønt bedriftslån. Dette er lån som kompenserer miljøprosjekter med lavere rente, slik at både private og offentlige långivere kan påvirke selskaper og privatpersoner til å bevege seg i en bærekraftig retning. Hvor gunstige er lånene? Lønner det seg – og i så fall når?
Personlig økonomi Artikler Hva er et grønt lån, og når lønner det seg?

Større klimafokus også hos långivere

De siste årene har klima heldigvis fått større oppmerksomhet – i samfunnet generelt, og nå også i finansmiljøer – både i Norge og internasjonalt. Nå topper grønne boliglån og grønne billån listen over gunstige billån innenfor visse lånesummer. Alle grønne lån må knyttes opp mot konkrete, klimavennlige investeringsprosjekter, og renterabatten avhenger av blant annet lånets størrelse og nedbetalingstid.

– Hovedgrunnen til at grønne lån er i vinden for tiden, er at det internasjonale pengemarkedet, som for eksempel oljefondet og andre pensjonsfond som forvalter mye av kapitalen i verden, har begynt å stille krav til hvordan pengene deres skal brukes
Sharon Lavie
Forbrukerøkonom i Lendo

Dette betyr at mange långivere nå tar et etisk standpunkt når de bestemmer hvem som får låne penger, og til hva. De er ikke lenger bare ute etter å tjene penger på renter – nå ønsker de også at pengene deres plasseres et sted der etikk, klima og miljø blir tatt hensyn til. Dette er gode nyheter for verden, og for alle som ønsker å leve så bærekraftig som mulig.

– Denne utviklingen skjer ikke utelukkende fordi långivere ønsker å ta et etisk standpunkt. Det henger helt klart sammen med at de aller fleste nordmenn har blitt mer miljøbevisste og ønsker å leve bærekraftig. Så det er tydelig at folkeopinionen har stor påvirkningskraft også på finansaktører, og at banker og andre långivere må føre en linje som harmonerer med folks holdninger så langt det lar seg gjøre.
Sharon Lavie
Forbrukerøkonom i Lendo

Miljøengasjementet i Norge har altså ført til at långivere har igangsatt en rekke tiltak, og lansert nye produkter som harmonerer med nordmenns engasjement, slik at vi lettere skal kunne samarbeide om å nå utslippsmålene våre. Et av disse produktene er altså grønne lån.

Grønne lån til forskjellige formål

Det finnes forskjellige typer grønne lån, og – som vi har vært inne på – til forskjellige formål. Det finnes både sikrede og usikrede grønne lån. Når det gjelder grønne boliglån, kreves det for eksempel at du har fått støtte fra ENOVA for energitiltak i boligen, at du kjøper en bolig med solcellepanel, eller at du skal ha varmepumpe til boligen. Det overordnede kravet, er at boligen din skal tilhøre energiklasse A eller B.

Grønne usikrede lån

Et grønt usikret lån fungerer stort sett på samme måte som vanlige usikrede lån. Stort sett kan du låne fra rundt 10 000 kroner til 500 000 kroner, med en nedbetalingstid som vanligvis ligger rundt fem år. Forskjellen er at grønne usikrede lån må øremerkes klimavennlige prosjekter – som kjøp av varmepumpe eller solcelleanlegg, for eksempel. Den andre forskjellen er at grønne usikrede lån har mye lavere rente enn vanlige usikrede lån. Slik blir det lettere for forbrukere å finansiere klimatiltak i hjemmet.

Grønne boliglån

For at en bolig skal høre hjemme i energiklasse A, kreves det at boligen har enten varmepumpe, eller går på solenergi. I tillegg kreves det at boligen har vinduer og isolasjon av høy standard, slik at den holder godt på varmen og på den måten sparer energi. Såkalte «passivhus» hører også hjemme i denne kategorien. Dette er hus som skiller seg fra vanlige boliger ved at det stilles strengere krav til varmebesparende tiltak, isolasjon, tetting osv. Passivhus har altså et langt lavere behov for oppvarming enn andre typer boliger, ettersom de holder bedre på varmen, da vegger, gulv, vinduer, dører og tak oppføres med minimale luft- og varmelekkasjer. Boliger som faller inn under energiklasse B har også varmepumpe eller solenergi, men her kreves det ikke bedre isolasjon eller vinduer enn det som normalt kreves i byggeforskriftene.

– Kravene varierer litt fra långiver til långiver. Noen krever for eksempel at boligen din skal være et nullutslippshus, for at du skal kunne kvalifisere til å få et grønt lån. Et såkalt «null-hus» er det det høres ut som: Et hus som har energibehov eller klimagassutslipp lik null.
Sharon Lavie
Forbrukerøkonom i Lendo

Dette vil si at huset må produsere (eller absorbere) minst like mye energi som de totale utslippene fra både byggeprosessen og bruken av bygget. Noen null-hus produserer strøm til eget forbruk, mens andre produserer overskuddsstrøm som enten selges eller brukes på et senere tidspunkt – om vinteren, for eksempel, når energibehovet stiger.

Grønne billån

Elbilsalget har virkelig skutt i været i Norge de siste årene, og vi er nå helt i toppsjiktet når det gjelder miljøvennlige biler i sett i forhold til befolkningstall. Grønne billån har ofte kortere nedbetalingstid enn vanlige billån, ettersom vi vet lite om verdifallet på elbiler per dags dato. Det stilles forskjellige krav hos forskjellige långivere for hva slags biler som kvalifiserer til et grønt billån. En fellesnevner som flere banker benytter seg av, er EUs krav til miljøvennlige biler. I dag krever EU at bilen din slipper ut maksimalt 120 gram Co2 per kilometer. Likevel er det en del forskjeller i kravene hos forskjellige långivere.

– Noen krever at bilen du skal kjøpe er en nullutslippsbil, andre har mindre strenge krav. Hos noen långivere kan du få grønt billån dersom du har elbil, etanolbil E85, natur- og biogassbiler eller biler med lavere Co2-utslipp enn 100 gram per kilometer.
Sharon Lavie
Forbrukerøkonom i Lendo