Kredittrating

Kredittrating - enkelt forklart

Din kredittrating kan være med å avgjøre hvorvidt du får innvilget søknader om lån, kredittkort, abonnementer og andre produkter. Men hva innebærer det egentlig, og hvilke kriterier blir vurdert? Her er alt du trenger å vite.
Kredittsjekk Artikler Kredittrating - enkelt forklart

Hva er kredittrating?

Kredittrating eller kredittscore er et tall på en persons kredittverdighet. Denne poengberegningen utføres gjennom en prosess kalt kredittvurdering. Scoren du får, vil si noe om sannsynligheten for at du som kunde vil klare å gjøre opp for deg. 

Sharon Lavie, Lendos forbrukerøkonom, utdyper:

– Lav kredittrating vil som regel bety at det er økt sjanse for mislighold av kreditter og lån. Banker og andre bruker gjerne scoren som en del av vurderingen når de skal avgjøre hvorvidt du kan tilbys deres produkter eller ikke. Ved lav rating kan det være større risiko for avslag på for eksempel lånesøknader.

Sharon Lavie

Forbrukerøkonom i Lendo

Hvilke kriterier påvirker din kredittrating?

Når banken eller andre tjenesteytere skal vurdere deg og din økonomi, er det mange faktorer som spiller inn. Kredittratingen vil blant annet kunne påvirkes av følgende:

 • Inntekt (størrelse , regelmessighet og utvikling)

 • Formue

 • Alder

 • Betalingsanmerkninger og inkassosaker

 • Antall adresseendringer

 • Næringsinteresser

Dersom du er ung og har lav inntekt, kan dette bidra til lavere kredittrating. Det samme gjelder dersom du har betalingsanmerkninger eller er selvstendig næringsdrivende. 

Hvem kan kredittvurdere deg, og hvor kommer informasjonen fra?

Hvem som helst kan ikke sjekke din kredittrating. Datatilsynet påpeker at parten som utfører kredittvurderingen skal ha et behov for – eller en berettiget interesse – av dette. Denne interessen må veie tyngre enn kundens personvernbehov.

Når det gjelder banker og andre långivere, er disse forpliktet til å sjekke potensielle kunders kredittrating. Dette for å forsikre seg om at kunden har mulighet for å betjene lån eller kreditter. Også forsikringsselskaper, teleselskaper og andre kan utføre en kredittsjekk.

Opplysningene som er avgjørende for kredittratingen din innhentes fra offentlige registre og etater. Her kan vi nevne både Norsk eiendomsinformasjon, Brønnøysundregisteret, Skatteetaten, Folkeregisteret, forliksrådet og inkassoselskaper. 

Ulike modeller for beregning av kredittrating

Banker og andre som trenger innsikt i din kredittrating, utfører en kredittvurdering gjennom kredittratingbyråer. Sistnevnte anvender ulike dataprogrammer- og algoritmer når scoren skal beregnes. Dette gir også opphav til ulike kredittscoremodeller.

I de fleste tilfeller vil en kredittrating være på en skala fra 1–100. Her er 1 den dårligste ratingen, mens 100 er best. Men man kan også oppleve å få en kredittrating på en skala fra 1 til 5 eller 1 til 1 000. 

Hvis banken bruker en standard kredittrating fra 1 til 100, vil ratingen din bety følgende:

 • 0 - 30 = svak kredittscore

 • 31 - 44 = mindre bra kredittscore

 • 45 - 54 = bra kredittscore

 • 55 - 73 = veldig bra kredittscore

 • 74 - 100 = utmerket kredittscore

Dersom du får en kredittrating på for eksempel 18, vil dette bety at det kunne bety at det er stor risiko for avslag på lånesøknaden. Får du derimot en rating på 80, er sjansen for at du får lån høy. 

Men merk at denne scoren kun er veiledende, og ikke alene er med på å vurdere søknaden din. Bankene har egne modeller de også ser på.

Kredittscoren vises både i kredittsjekker- og vurderinger

Du kan enkelt og helt gratis foreta en kredittsjekk på deg selv. Særlig om du planlegger å søke om kredittkort eller andre typer lån, kan det være en god idé å skaffe deg en oversikt over hva en kredittsjekk vil vise. Det gir deg muligheten til å rydde opp dersom du har rot i de økonomiske sysakene dine. 

Hva er en kredittscore – og hvordan kan jeg bedre min kredittscore?

Kredittrating er et begrep som er relevant enten det er snakk om kredittvurdering eller kredittsjekk. I en kredittvurdering vil din betalingsevne analyseres og vurderes, og dette er blant annet aktuelt når du søker om lån.

Ved en kredittsjekk vil det hovedsakelig tas hensyn til inntekt og eventuelle betalingsanmerkninger. Selv om det er visse forskjeller mellom en kredittsjekk og -vurdering, vil begge gi en god indikator på en persons økonomiske situasjon.

Sjekk din egen kredittrating

Lurer du på hvilken kredittrating du har?  I så fall kan det være nyttig å kredittsjekke deg selv. Gjennom tjenesten vår Lendo kredittsjekk kan du enkelt se din egen kredittrating, noe som vil gi deg en pekepinn på egen økonomiske status.

Det er gratis å sjekke kredittratingen din hos oss, og du kan enkelt logge deg inn ved hjelp av Vipps.