Låne penger til kjøp av aksjer – er det lurt?

Låne penger til kjøp av aksjer – er det lurt?

Aksjesparing er i vinden for tiden. Det er en lønnsom spareform for de som er tålmodige, og setter seg inn i hvordan det fungerer. Når det kommer til å finansiere aksjene har du flere muligheter – deriblant lån. Men er det en god idé å låne penger til kjøp av aksjer?
Forbrukslån Artikler Låne penger til kjøp av aksjer – er det lurt?

Hva er aksjer?

Aksjer er eierandeler i et selskap, som du enten kan kjøpe direkte fra selskapet når de utvider kapitalen, eller i det såkalte andrehåndsmarkedet. I sistnevnte tilfelle kjøper du aksjene fra eksisterende eiere.

Når du kjøper en aksje i et selskap, gir dette deg rett til en andel av selskapets overskudd, der investeringen din følger selskapets kursutvikling. I tillegg gir eierandelen din deg i de fleste tilfeller også stemmerett på selskapets generalforsamling.

Vanligvis mer lønnsomt enn sparekonto

I gjennomsnitt har aksjesparing – altså å spare i aksjer istedenfor eller i tillegg til i en sparekonto – gitt en avkastning på 12 % siden 80-tallet. Du får altså større gevinst når du sparer i aksjer enn når du sparer i en sparekonto – hvis du er litt forsiktig og vet hva du gjør.

– Det viktigste når du begynner med aksjesparing, er å være tålmodig. De færreste aksjer gir høy avkastning med én gang. Man må smøre seg med tålmodighet og la pengene vokse over tid.

Skaff overblikk

Det første du må gjøre er å skaffe deg overblikk. Jo mer informasjon du sitter på, desto bedre forutsetninger har du. Det handler om å skaffe deg innsikt i bransjer og selskaper som kan være interessante å investere i, men kanskje først og fremst oversikt over egen økonomisk situasjon, og hvilke muligheter du har for å finansiere aksjekjøp.

– Å kjøpe aksjer innebærer alltid risiko, så ikke kjøp aksjer om du ikke har råd til å tape pengene, og ikke bruk lånte penger, sier Sharon.

Finansiering av aksjekjøp

Den beste måten å finansiere aksjekjøp på er å sette av en fast sum i måneden, øremerket investering. Men av og til tilsier markedet at man kan tjene på å snu seg raskt og gripe investeringsmulighetene som byr seg. Da kan det være lett å la seg friste til å finansiere raske investeringer på andre måter.

Lånefinansiering av aksjer

Rentene har det siste året vært historisk lave, noe som også har bidratt til at mange har lånt penger til aksjekjøp. Det finnes selvfølgelig både suksesshistorier og skrekkhistorier å vise til her – noen lykkes, andre ender opp med å tape både det de måtte ha stilt med av egenkapital, og pengene de lånte.

Lånefinansiering av aksjer kan gjøres på flere måter: Du kan ta opp verdipapirlån hos bankene, du kan bake inn et investeringslån i boliglånet, eller du kan ta opp et forbrukslån for å finansiere aksjene. Det sikreste og billigste av disse alternativene, er å bake det nye lånet inn i boliglånet. 

– Om du har mulighet til å bake det nye lånet inn i boliglånet, er det i de aller fleste tilfeller det lureste. Renten på boliglån er gjerne lavere enn på forbrukslån og verdipapirlån, og du blir innvilget lånet med sikkerhet i boligen, sier Sharon.

Teoretisk sett er det ikke noe i veien for å tjene penger på å lånefinansiere aksjer. Så lenge du får høyere avkastning på investeringen enn kostnaden av renten på lånet ditt, vil det være lønnsomt for deg. Når det er sagt, må det sies at du aldri kan være sikker på hvor stor avkastning du eventuelt får når du investerer. 

– Det er alltid en risiko forbundet med å investere. Så hovedregelen er å aldri satse penger du ikke har råd til å tape. Dette gjelder også nå – selv om renten er historisk lav.

Sharon Lavie

Forbrukerøkonom i Lendo

Det finnes tidspunkter som egner seg bedre enn andre til å låne penger for å kjøpe aksjer – som nå, når renten er lavere. Hvis du for eksempel har 12 % forventet avkastning på et år, og får et lån med en rente på 12 %, vil det ikke ha noe for seg. Men hvis den forventede avkastningen er på 15 % og renten på 12 %, vil det lønne seg. Det som er viktig å huske på, er at forventet avkastning ofte noe helt annet enn reell avkastning. 

– Ting forandrer seg raskt: Selv om det ser ut som du kan få høy avkastning på en investering, eller at et lån ser gunstig ut fordi renten er lav, betyr ikke det at situasjonen vil forbli slik. Renten kan øke, inflasjonen kan øke, aksjemarkedet kan snu. Det er alltid en risiko for at noe uforutsett vil skje, og at du blir stående med skjegget i postkassen, advarer Sharon.

Flere gode grunner til å refinansiere

Planlegging, tålmodighet og lang tidshorisont er nøkkelen

Eksperten fra Lendo vil til syvende og sist anbefale alle å tenke seg godt om før en eventuell investering, og særlig om den ikke finansieres med egne oppsparte midler:

– Det å hive seg rundt og handle raskt når det er snakk om investeringer, er uansett noe man skal være veldig forsiktig med. Vi pleier aldri å anbefale å ta opp lån eller kjøpe aksjer på impuls. Særlig om er uerfaren, er det viktig å gå inn i et investeringsprosjekt med et langtidsperspektiv, forklarer Sharon.

Løsningen er altså å legge en plan, ta tiden til hjelp og være tålmodig, ifølge eksperten:

– Det å planlegge, og å ha en lang tidshorisont, er oppskriften på suksess. Vi pleier vanligvis å anbefale å investere med en tidshorisont på ti år – altså at du ikke planlegger å ta utbytte av aksjene før det har gått ti år. Da er mulighetene gode for god avkastning, avslutter Sharon.