Kredittlån

Kredittlån eller forbrukslån

Behov for ekstra kapital kan oppstå raskt og uventet. Da kan et kredittlån eller forbrukslån kan være løsningen. Hva som er det beste valget avhenger av hvordan pengene skal brukes.
Forbrukslån Artikler Kredittlån eller forbrukslån

Slik fungerer et kredittlån

Det finnes forskjellige typer kredittlån, for eksempel kredittkortkonto, rammelån og handlekonto. Når du blir innvilget et kredittlån får du en spesifikk kredittramme, la oss si 100 000 kroner. Kreditten kan brukes når du vil, og til hva du vil – alt på én gang, eller litt og litt. 

Du betaler ikke for lånet før du faktisk bruker noe av kreditten, og nedbetalingen er svært fleksibel: Du kan velge om du vil betale hele beløpet eller et bare et minstebeløp. Kredittlån har høye renter, så om du skal ha et lån som du må betale tilbake i porsjoner, finnes det bedre løsninger!

Hvordan bør kredittlån brukes?

Om du får et plutselig behov for ekstra kapital, og vet at du kan tilbakebetale lånet snart, kan et kredittlån være en god løsning. For eksempel om uhellet er ute: Hvis vaskemaskinen kneler eller du får vannlekkasje, haster det gjerne med innkjøp eller reparasjon. 

Kredittlån er likevel ikke forbeholdt regnværsdager. Du kan som nevnt bruke kreditten til hva du vil. Det kan for eksempel være greit å ha en buffer tilgjengelig på ferie, eller kanskje du bare mangler litt for å dra i land oppussingen av drømmekjøkkenet. 

– Kredittlån kan være gode kortsiktige løsninger. Store beløp og lange tidsperspektiver er de derimot dårlig egnet til. Man bør være forsiktig, og man bør vite at man raskt kan betale tilbake det man bruker av kreditten. Rentene er høye, og det kan bli dyrt for deg å la dem løpe, sier Sharon Lavie.
Sharon Lavie
Forbrukerøkonom

Kredittlån kan du også ha tilgjengelig i bakhånd, uten konkrete planer for hva pengene skal brukes til. Det koster deg nemlig ingenting å ha ubrukt kreditt stående. Det er først når du bruker av kreditten at rentene begynner å løpe.

Kredittlån gir fleksibilitet, men fleksibiliteten er dyr

Når du har brukt av kreditten vil du få en faktura på alt du har benyttet av lånerammen. Det blir også oppgitt et minimumsbeløp; en gitt prosentandel av kreditten du har brukt. Det vil si at du kan velge å bare tilbakebetale deler av beløpet. Minimumsbeløpet er ikke nødvendigvis stort, og kredittlån er derfor svært fleksible når det gjelder nedbetaling. Du bør likevel ta sikte på å betale tilbake hele lånet, eller i det minste så mye du kan. Det kan bli dyrt for deg å la rentene løpe. 

– Kredittlån er svært fleksible lån, men fleksibiliteten er på ingen måte gratis. Rentene er i utgangspunktet høye, gjerne mellom 20 og 24 prosent, og jo lenger du venter med å betale tilbake, desto dyrere blir lånet. Om du ikke tilbakebetaler hele beløpet, vil det påløpe renters rente for hver nye renteberegning, sier Lavie.
Sharon Lavie
Forbrukerøkonom

Kredittlån og forbrukslån: Mange likheter, viktige forskjeller

Både forbrukslån og kredittlån er vanligvis lån uten sikkerhet. Det vil si at lånet innvilges uten forbehold om sikkerhet i for eksempel bolig, som ved et boliglån

– Når banken kan ta sikkerhet i eiendom, reduseres risikoen for at de ikke får pengene sine tilbake. Om et boliglån misligholdes, vet banken at det er verdier nok i boligen til at pengene deres er relativt trygge. Banken tar langt større risiko når de innvilger usikrede lån. Derfor er også renten mye høyere, sier forbrukerøkonomen.  

Et forbrukslån kan, på samme måte som et kredittlån, brukes til hva du vil. Begge er usikrede lån med udefinerte bruksområder, hvor nettopp hva du skal bruke det til er avgjørende for hvilket lån du bør velge. Det er nettopp bruksområdet som er avgjørende for hvilket lån du bør velge. 

Kredittlån til lave beløp, forbrukslån til større

Forbrukslån og kredittlån er kanskje like på overflaten, men bør absolutt ikke bør forveksles: Et kredittlån bør ikke behandles som et forbrukslån, og et forbrukslån bør ikke behandles som et kredittlån. Dette er de viktigste forskjellene: 

  • Du kan låne større beløp med et forbrukslån

  • Forbrukslån har lavere rente, og er et billigere langsiktig lån enn kredittlån

  • Kredittlån gir deg større fleksibilitet

  • Rentene på kredittlån begynner å løpe først når du har brukt av kreditten

Kredittlån er altså den mest fleksible løsningen, og det beste valget når det dreier seg om relativt lave beløp. I og med de høye rentene, bør du likevel være sikker på at du kan betale gjelden raskt. 

Et forbrukslån har lavere rente. Derfor er det et bedre valg når du må låne større summer som du vet at du må betale tilbake over tid. Rentene på forbrukslån begynner å løpe så snart du har pengene på konto. Å ha et forbrukslån i bakhånd i tilfelle en regnværsdag, er altså ingen god idé. 

Renten på forbrukslån er også høye sammenlignet med sikrede lån, så hvis du har et boliglån, og kan utvide det, vil det være den beste løsningen. Forbrukslån kan likevel være den beste løsningen om du ikke har det. Mange bruker forbrukslån til å refinansiere dyr kredittgjeld, for eksempel. Da vil du få romsligere økonomi ved å samle gjelden din på ett sted, og i tillegg få lavere rente og bedre vilkår. 

Hva er kredittlån?

Er det mulig å få lån med betalingsanmerkning?