Personvernerklæring

Disse vilkårene regulerer din bruk av låneformidlingstjenesten Lendo AS.

Vi i Lendo beskytter dine personvernrettigheter. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Lendo samler og behandler dine personopplysninger. Videre tar den for seg dine rettigheter overfor oss og hvordan du kan benytte deg av disse rettighetene.

For tjenestene beskrevet i denne personvernerklæringen er Lendo AS behandlingsansvarlig, org.nr. 997 523 814, Hagegata 22, 0653 Oslo .

Vi er også en del av Schibsted Marketplaces, www.schibsted.com


Du har rett til å motsi deg vår behandling av persondata i visse situasjoner, vennligst les nærmere informasjon om dette under hvert formål for behandling. Det er viktig at du leser og forstår vår personvernerklæring før du bruker våre tjenester. 

Du kan også alltid kontakte oss ved å sende en epost til kundeservice@lendo.no. 

Definisjoner

Personopplysninger  er informasjon som direkte, indirekte eller sammen med annen informasjon kan linkes til et fysisk menneske. Eksempler på slik informasjon er navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer og epostadresse. Selv informasjon om din IP-adresse og ditt digitale brukermønster kan bli ansett som persondata. 

Databehandling inkluderer all behandling av persondata, for eksempel innhenting, analyse, endring, registrering og lagring. 

Behandlingsansvarlig  er den juridiske enheten som alene eller sammen med andre juridiske enheter bestemmer formålet med og grunnlaget for behandling av persondata, og er ansvarlig for denne behandlingen i tråd med gjeldende lov. 

Databehandler er en juridisk enhet som prosesserer persondata på vegne av Behandlingsansvarlig. 

Hvilke personopplysninger samler vi inn og hvorfor? 

Sammenligningstjeneste for lån
Formål Behandling Kategori av personopplysning
Kunne tilby Lendos sammenligningstjeneste for lån - Registrering av lånesøknad - Navn, fødselsnummer
- Kredittsjekk - Kontaktinformasjon
- Analyse av dataene du oppgir i lånesøknaden såvel som i kredittsjekken vi utfører - IP-adresse
- Overføring av lånesøknaden til bankene, der lånesøknaden oppfyller bankenes kriterier og krav - Informasjon om eksisterende gjeld
- Kontakt over telefon, SMS og epost - Sivilstatus, antall barn
- Opptak av samtale - Boforhold og kostnader knyttet til bolig
- Verifisering av bruker med BankID i enkelte tilfeller - Arbeidsforhold og inntekt
- Overføring og innhenting av eksisterende gjeld fra Gjeldsregisteret, i tilfeller der man velger å benytte denne muligheten - Informasjon om medsøker (hvis dette er valgt)
- Drift av kundeservice og kvalitetskontroll - Informasjon om kredittverdighet, inkludert betalingsanmerkning, risikoklasse osv.
- Presentasjon av lånetilbud/avslag avhengig av beslutning fra bankene
- Statusoppdateringer mellom bank og Lendo med hensyn til lånesøknaden
- Trening av algoritmiske modeller for å predikere ulike utfall samt for å gjøre visse beslutninger med hjelp av historisk informasjon

Fra hvilke kilder samler vi inn personopplysninger? 

Foruten de opplysningene du selv gir til oss samler vi også inn opplysninger om deg fra det kredittinformasjonsselskapet som vi til enhver tid samarbeider med, for tiden Bisnode, samt at vi henter tilgjengelig informasjon fra eksterne kilder som Gjeldsregisteret, der du selv har valgt å benytte disse kildene til innsamling av opplysninger. 

Foruten Lendo, hvem får tilgang på dine opplysninger? 

Når en lånesammenligning skal gjennomføres videresender vi opplysningene i lånesøknaden din til våre partnerbanker. Du finner en oppdatert liste over disse her. Vi videresender din lånesøknad til de partnerbankene hvis basiskrav er oppfylt av deg og din lånesøknad. Bankene som mottar din lånesøknad er således behandlingsansvarlig for sin behandling av personopplysninger. Du kan finne informasjon om basiskravene til bankene og deres behandling av personopplysninger på den enkelte banks webside og personvernerklæring. 

Kundeservice blir utført i våre egne kundeservicesystemer, blant annet Zendesk for chat. I henhold til gjeldende lov må vi i noen tilfeller utlevere opplysninger til Politiet eller det norske Finanstilsynet dersom det er mistanke om svindel eller bruk av falsk identitet. 

Automatisk beslutning

For mer informasjon om Lendos automatiserte beslutning vennligst se seksjonen “Automatisert beslutning- hva er det?”. 

Behandlingen av lånesøknader hos bankene skjer som oftest automatisk, basert på den informasjonen du har oppgitt i lånesøknaden. Beslutningen varierer, men baserer seg normalt sett på din kredittverdighet, eventuelle betalingsanmerkninger, gjeld, inntekt og annen relatert informasjon. I visse tilfeller har du rett på en manuell behandling av lånesøknaden. For mer informasjon om automatiske beslutninger hos bankene, vennligst henvend deg til den aktuelle banken. 

Rettslig grunnlag

Utførelse og gjennomføring av kundeavtalen. Ved initiering av betalinger og kjøp av forsikring utføres  identitetskontroll på grunnlag av rettslig forpliktelse ihht. Hvitvaskingsloven. 

Din rett til å motsi deg behandling av personopplysninger 

Behandlingen av personopplysninger som angitt i denne erklæringen er nødvendig for å kunne tilby Lendo sine tjenester. Dersom du ønsker å motsi deg denne typen behandling kan vi dessverre ikke tilby deg våre tjenester. 

Lagringstid: 

Vi behandler dine personopplysninger til det angitte formålet så lenge du har en aktiv lånesøknad med aktive lånetilbud.  Hvis du har fått et lånetilbud gjennom Lendo vil kundeforholdet ditt anses som avsluttet 18 måneder etter at du foretok lånesammenligningen. I tilfelle du ikke fikk noen lånetilbud vil ditt kundeforhold med Lendo anses som avsluttet 12 måneder etter at du foretok lånesammenligningen.

Sammenligningstjeneste for boliglån
Formål Behandling Kategori av personopplysning
Kunne tilby Lendos sammenligningstjeneste for boliglån - Registrering av lånesøknad - Navn, fødselsnummer
- Kredittsjekk - Kontaktinformasjon
- Analyse av dataene du oppgir i lånesøknaden såvel som i kredittsjekken vi utfører - IP-adresse
- Overføring av lånesøknaden til bankene, der lånesøknaden oppfyller bankenes kriterier og krav - Informasjon om eksisterende gjeld
- Kontakt over telefon, SMS og epost - Fagforeningsmedlemskap
- Opptak av samtale - Sivilstatus, antall barn
- Verifisering av bruker med BankID i enkelte tilfeller - Boforhold og kostnader knyttet til bolig
- Overføring og innhenting av eksisterende gjeld fra Gjeldsregisteret, Eiendomsverdi og Folkeregisteret/TietoEvry i tilfeller der man velger å benytte denne muligheten - Arbeidsforhold og inntekt
- Drift av kundeservice og kvalitetskontroll - Informasjon om medsøker (hvis dette er valgt)
- Presentasjon av lånetilbud/avslag avhengig av beslutning fra bankene - Informasjon om kredittverdighet, inkludert betalingsanmerkning, risikoklasse osv.
- Statusoppdateringer mellom bank og Lendo med hensyn til lånesøknaden
- Trening av algoritmiske modeller for å predikere ulike utfall samt for å gjøre visse beslutninger med hjelp av historisk informasjon

Fra hvilke kilder samler vi inn personopplysninger? 

Foruten de opplysningene du selv gir til oss samler vi også inn opplysninger om deg fra det kredittinformasjonsselskapet som vi til enhver tid samarbeider med, for tiden Bisnode, samt at vi henter tilgjengelig informasjon fra eksterne kilder som Gjeldsregisteret, Eiendomsverdi AS og Folkeregisteret/TietoEvry AS der du selv velger å benytte disse kildene til innsamling av opplysninger. 

Foruten Lendo, hvem får tilgang på dine opplysninger? 

Når en lånesammenligning skal gjennomføres videresender vi opplysningene i lånesøknaden din til våre partnerbanker. Du finner en oppdatert liste over disse her. Vi videresender din lånesøknad til de partnerbankene hvis basiskrav er oppfylt av deg og din lånesøknad. Bankene som mottar din lånesøknad er således behandlingsansvarlig for sin behandling av personopplysninger. Du kan finne informasjon om basiskravene til bankene og deres behandling av personopplysninger på den enkelte banks webside og personvernerklæring. 

Kundeservice blir utført i våre egne kundeservicesystemer, blant annet Zendesk for chat. I henhold til gjeldende lov må vi i noen tilfeller utlevere opplysninger til Politiet eller det norske Finanstilsynet dersom det er mistanke om svindel eller bruk av falsk identitet. 

Automatisk beslutning

For mer informasjon om Lendos automatiserte beslutning vennligst se seksjonen “Automatisert beslutning- hva er det?”. Behandlingen av lånesøknader hos bankene skjer som oftest automatisk, basert på den informasjonen du har oppgitt i lånesøknaden. Beslutningen varierer, men baserer seg normalt sett på din kredittverdighet, eventuelle betalingsanmerkninger, gjeld, inntekt og annen relatert informasjon. I visse tilfeller har du rett på en manuell behandling av lånesøknaden. For mer informasjon om automatiske beslutninger hos bankene, vennligst henvend deg til den aktuelle banken. 

Rettslig grunnlag

Utførelse og gjennomføring av kundeavtalen. Ved initiering av betalinger og kjøp av forsikring utføres identitetskontroll på grunnlag av rettslig forpliktelse ihht. Hvitvaskingsloven. 

Din rett til å motsi deg behandling av personopplysninger 

Behandling av personopplysninger som angitt i denne erklæringen er nødvendig for å kunne tilby Lendo sine tjenester. Dersom du ønsker å motsi deg denne typen behandling kan vi dessverre ikke tilby deg våre tjenester. 

Lagringstid: 

Vi behandler dine personopplysninger til det angitte formålet så lenge du har en aktiv lånesøknad med aktive lånetilbud. Hvis du har fått et lånetilbud gjennom Lendo vil kundeforholdet ditt anses som avsluttet 24 måneder etter at du foretok lånesammenligningen. I tilfelle du ikke fikk noen lånetilbud vil ditt kundeforhold med Lendo anses som avsluttet 24 måneder etter at du foretok lånesammenligningen.

Sammenligningstjeneste for kredittkort
Formål Behandling Kategori av personopplysning
Kunne tilby Lendos sammenligningstjeneste for kredittkort - Registrering av lånesøknad - Navn, fødselsnummer
- Kredittsjekk - Kontaktinformasjon
- Analyse av dataene du oppgir i lånesøknaden såvel som i kredittsjekken vi utfører - IP-adresse
- Overføring av lånesøknaden til bankene, der lånesøknaden oppfyller bankenes kriterier og krav - Informasjon om eksisterende gjeld
- PEP-kontroll (Politisk eksponert person) - Sivilstatus, antall barn
- Kontakt over telefon, SMS og epost - Boforhold og kostnader knyttet til bolig
- Opptak av samtale - Arbeidsforhold og inntekt
- Drift av kundeservice og kvalitetskontroll - Informasjon om medsøker (hvis dette er valgt)
- Presentasjon av lånetilbud/avslag avhengig av beslutning fra bankene - Informasjon om kredittverdighet, inkludert betalingsanmerkning, risikoklasse osv
- Statusoppdateringer mellom bank og Lendo med hensyn til lånesøknaden

Fra hvilke kilder samler vi inn personopplysninger? 

Foruten de opplysningene du selv gir til oss samler vi også inn opplysninger om deg fra det kredittinformasjonsselskapet som vi til enhver tid samarbeider med, for tiden Bisnode, samt at vi henter tilgjengelig informasjon fra eksterne kilder som Gjeldsregisteret, der du selv ønsker å benytte disse kildene til innsamling av opplysninger. 

Foruten Lendo, hvem får tilgang på dine opplysninger? 

Når en lånesammenligning skal gjennomføres videresender vi opplysningene i lånesøknaden din til våre partnerbanker. Du finner en oppdatert liste over disse her. Vi videresender din lånesøknad til de partnerbankene hvis basiskrav er oppfylt av deg og din lånesøknad. Bankene som mottar din lånesøknad er således behandlingsansvarlig for sin behandling av personopplysninger. Du kan finne informasjon om basiskravene til bankene og deres behandling av personopplysninger på den enkelte banks webside og personvernerklæring. 

Kundeservice blir utført i våre egne kundeservicesystemer, blant annet Zendesk for chat. I henhold til gjeldende lov må vi i noen tilfeller oppgi opplysninger til Politiet eller det norske Finanstilsynet dersom det er mistanke om svindel eller bruk av falsk identitet. 

Automatisk beslutning

For mer informasjon Lendos automatiserte beslutning vennligst se seksecjonen “Automatisert beslutning- hva er det?”.  Behandlingen av lånesøknader hos bankene skjer som oftest automatisk, basert på den informasjonen du har oppgitt i lånesøknaden. Beslutningen varierer, men baserer seg normalt sett på din kredittverdighet, eventuelle betalingsanmerkninger, gjeld, inntekt og annen relatert informasjon. I visse tilfeller har du rett på en manuell behandling av lånesøknaden. For mer informasjon om automatiske beslutninger hos bankene, vennligst henvend deg til den gjeldende bank. 

Rettslig grunnlag

Utførelse og gjennomføring av kundeavtalen. Ved initiering av betalinger og kjøp av forsikring utføres identitetskontroll på grunnlag av rettslig forpliktelse ihht. Hvitvaskingsloven. 

Din rett til å motsi deg behandling av personopplysninger 

Denne typen behandling av personopplysninger er nødvendig for å kunne tilby Lendo sine tjenester. Dersom du ønsker å motsi deg denne typen behandling kan vi dessverre ikke tilby deg våre tjenester. 

Lagringstid: 

Vi behandler dine personopplysninger til det angitte formålet så lenge du har en aktiv lånesøknad med aktive lånetilbud. Vi sletter all data 12 måneder etter at ditt kundeforhold til Lendo er ansett som avsluttet. Hvis du har fått et kredittkort tilbud gjennom Lendo vil kundeforholdet ditt anses som avsluttet 18 måneder etter at du foretok kredittkort sammenligningen. I tilfelle du ikke fikk noen kredittkort tilbud vil ditt kundeforhold med Lendo anses som avsluttet 12 måneder etter at du foretok kredittkort sammenligningen.

 

Formidling av forsikring
Formål Behandling Kategori av personopplysning
For å kunne tilby deg Lendos forsikring - Registrering av forsikringsinformasjon - Navn, fødselsnummer
- Videreformidling av forsikringsinformasjon til forsikringsselskapet - Nåværende adresse
- Kontakt gjennom e-post, sms og telefon - E-post
- Opptak av samtale og sms kommunikasjon - Telefonnummer

Fra hvilke kilder samler vi inn personopplysninger? 

Foruten de opplysningene du selv gir til oss samler vi også inn opplysninger om deg fra det kredittinformasjonsselskapet som vi til enhver tid samarbeider med, for tiden Bisnode, samt at vi henter tilgjengelig informasjon fra eksterne kilder som Gjeldsregisteret, der du selv ønsker å benytte disse kildene til innsamling av opplysninger. 

Foruten Lendo, hvem får tilgang på dine opplysninger? 

Når du velger en forsikring gjennom Lendo sendes dine opplysninger til forsikringsselskapet BNP Paribas Cardif. 

Kundeservice er via BNP Paribas Cardif, info@bnpparibascardif.no

Rettslig grunnlag

Utførelse og gjennomføring av kundeavtalen, identitetskontroll samt PEP-kontroll utføres på grunnlag av rettslig forpliktelse i henhold til Hvitvaskingsloven. 

Din rett til å motsi deg behandling av personopplysninger 

Behandling av personopplysninger som angitt i denne erklæringen er nødvendig for å kunne tilby Lendo sine tjenester. Dersom du ønsker å motsi deg denne typen behandling kan vi dessverre ikke tilby deg våre tjenester. 

Lagringstid: 

Vi behandler din personlige data for det angitte formålet så lenge du har en aktiv forsikring via Lendo. Lendo må lagre data vedrørende din forsikring så lenge det er nødvendig med tanke på forsikringsperioden, og i 10 år etter at forsikringen opphører grunnet regler om foreldelse. Dataen blir arkivert med begrenset tilgang

 

 

Markedsføring (del 1)
Formål Behandling Kategori av personopplysning
For å promotere Lendos tjenester og tilleggstjenester - Segmentering - Navn
For å sikre at markedsføringspartnere får korrekt betaling - Kontakt over telefon, SMS og epost - Fødselsdato
- Analyse av trafikk - Epost
- Rapportering til Affiliate-nettverk - Telefonnummer
- Geografisk område
- Pseudonymisert søknadsdata

Hvilke andre selskaper kan få tilgang til dine data?

Som databehandler kan andre selskap få tilgang til dine personopplysninger. Disse selskapene er Braze Inc. (kommunikasjonsverktøy), Adservice (affiliate nettverk) og Adtraction (affiliate nettverk). 

Rettslig grunnlag:

Legitim interesse for å markedsføre våre tjenester. Behandlingen er basert på legitim interesse der vår vurdering er at behandlingen av dataene ikke forårsaker noen vesentlig krenkelse av din integritet. 

Din rett til å motstå fra behandlingen:

Vi beskytter din integritet og vil behandle personopplysninger på dette grunnlaget kun så lenge du selv ønsker det. Kontakt oss på kundeservice@lendo.no dersom du ønsker at vi stopper behandlingen av dine personopplysninger. 

Lagringstid: 

Vi behandler dine personopplysninger så lenge du har en aktiv/pågående lånesøknad hos oss, eller gyldige tilbud. Vi behandler dine personopplysninger til det angitte formålet så lenge du har en aktiv lånesøknad med aktive lånetilbud. Vi sletter all data 12 måneder etter at ditt kundeforhold til Lendo er ansett som avsluttet. Hvis du har fått et lånetilbud gjennom Lendo vil kundeforholdet ditt anses som avsluttet 24 måneder etter at du foretok lånesammenligningen. I tilfelle du ikke fikk noen lånetilbud vil ditt kundeforhold med Lendo anses som avsluttet 12 måneder etter at du foretok lånesammenligningen. Dersom du ikke fullfører lånesøknaden lagrer vi dataene dine for det formål å gi deg mulighet til å fortsette der du falt av. Disse dataene slettes løpende etter 30 dager.

Markedsføring (del 2)
Formål Behandling Kategori av personopplysning
For å promotere Lendos tjenester i markedsføringsnettverk - Skape lignende og målrettede segmenter på Facebook - Epost
- Skape lignende segmenter på Google Ads markedsføringsnettverk - Ikke-identifiserbare søknads hendelser
- Gjøre remarketing og skape målrettede segmenter i Microsoft Ads - Enhet og nettleser informasjon
- Nyhetsbrev på epost - Lokasjon (by)

Hvilke andre selskaper kan få tilgang til dine data?

Facebook/Meta Inc., Google Inc. and Microsoft Ads vil få tilgang til dine personopplysninger som behandlingsansvarlige.

Rettslig grunnlag:

Vi deler dine personopplysninger med Facebook, Google og Microsoft kun med ditt samtykke.

Din rett til å motstå fra behandlingen:

Vi beskytter din integritet og vil behandle personopplysninger på dette grunnlaget kun så lenge du selv ønsker det. Kontakt oss på kundeservice@lendo.no dersom du ønsker at vi stopper behandlingen av dine personopplysninger.

Lagringstid:

Markedsføringsnettverkene sletter dine data avhengig av innstillingene i din nettleser og kontoen du har hos dem. 

Vi behandler dine personopplysninger til det angitte formålet så lenge du har en aktiv lånesøknad med aktive lånetilbud. Vi sletter all data 12 måneder etter at ditt kundeforhold til Lendo er ansett som avsluttet. Hvis du har fått et lånetilbud gjennom Lendo vil kundeforholdet ditt anses som avsluttet 24 måneder etter at du foretok lånesammenligningen. I tilfelle du ikke fikk noen lånetilbud vil ditt kundeforhold med Lendo anses som avsluttet 12 måneder etter at du foretok lånesammenligningen

Produktutvikling
Formål Behandling Kategori av personopplysning
Å gjøre det mulig å utvikle Lendos produkter og tjenester - Analysere hvordan våre brukere benytter og interagerer med tjenestene - IP-adresse
- Bygge og benytte maskinlæringsmodeller for å forbedre våre produkter og brukeropplevelse - Informasjon om din enhet
- Informasjon om din nettleser
- Geografisk posisjon (land)
- Spesifikk informasjon om bruken av Lendo sin webside (språk, relevante URLer)
- Pseudonymisert søknadsdata

Hvilke andre selskaper kan få tilgang til dine data?

Vi bruker databehandlere slik som Hotjar Ltd., Optimizely, Google Firebase, Google Crashlytics og Google Analytics til disse formålene. Disse databehandlerene benytter seg av cookies og andre teknikker for å samle data om brukermønstre og enheter benyttet (enhetens IP-adresse, kun behandlet og lagret i anonym form). Databehandlerene lagrer denne informasjonen i en pseudonymisert brukerprofil. Hverken Lendo eller databehandleren vil bruke denne informasjonen til å identifisere individer eller matche dem med annen informasjon om en individuell bruker. 

Rettslig grunnlag:

Vi behandler dine personopplysninger til produktutviklingsformål basert på Lendos legitime interesse. Lendo har gjort en vurdering av legitim interesse der vi har konkludert med at behandlingen av dataene til dette formålet ikke forårsaker noen vesentlig krenkelse av din integritet.  

Din rett til å motstå fra behandlingen:

Vi beskytter din integritet og vil behandle personopplysninger på dette grunnlaget kun så lenge du selv ønsker det. Kontakt oss på kundeservice@lendo.no dersom du ønsker at vi stopper behandlingen av dine personopplysninger.

Lagringstid:

Hotjar Ltd. sletter dataene løpende etter 365 dager. Google Analytics, Google Firebase og Google Crashlytics sletter dataene løpende etter 26 måneder. 

Vi behandler dine personopplysninger til det angitte formålet så lenge du har en aktiv lånesøknad med aktive lånetilbud. Vi sletter all data 12 måneder etter at ditt kundeforhold til Lendo er ansett som avsluttet. Hvis du har fått et lånetilbud gjennom Lendo vil kundeforholdet ditt anses som avsluttet 18 måneder etter at du foretok lånesammenligningen. I tilfelle du ikke fikk noen lånetilbud vil ditt kundeforhold med Lendo anses som avsluttet 12 måneder etter at du foretok lånesammenligningen.

Forebygging av svindel
Formål Behandling Kategori av personopplysninger
For å sikre kunders sikkerhet, og forhindre svindel og identitetstyveri. - Analysere aktiviteter knyttet til mistenkelig aktivitet. - Fødselsnummer
- IP adresse
- Telefonnummer
- Adresse
- E-post adresse

Rettslig grunnlag: Opprettholde kundesikkerhet og forhindre svindel. Denne behandlingen av dine personopplysninger gjør vi med grunnlag i en interesseavveining der vi vurderer at behandlingen ikke krenker din integritet på vesentlig vis. 

Der Lendo er lovpålagt å forhindre svindel vil behandlingen være basert på dette.

Din rett til å nekte behandling: Vi beskytter din integritet og du kan på et hvilket som helst tidspunkt be om informasjon om vår databehandling for dette formålet ved å kontakte oss på kundeservice@lendo.no . Vær oppmerksom på at for dette formålet har vi rett til å vurdere at våre legitime interesser veier tyngre ved en interesseavveining.

Lagringsperiode: 

Vi behandler dine personopplysninger til det angitte formålet så lenge du har en aktiv lånesøknad med aktive lånetilbud. Vi sletter all data 12 måneder etter at ditt kundeforhold til Lendo er ansett som avsluttet. Hvis du har fått et lånetilbud gjennom Lendo vil kundeforholdet ditt anses som avsluttet 18 måneder etter at du foretok lånesammenligningen. I tilfelle du ikke fikk noen lånetilbud vil ditt kundeforhold med Lendo anses som avsluttet 12 måneder etter at du foretok lånesammenligningen

Hvor behandles dine personopplysninger?

Vi jobber alltid for å behandle opplysningene om deg innenfor EU/EØS og alle våre IT-systemer er innenfor EU/EØS. Under visse forhold kan vi behøve å overføre informasjonen til et land utenfor EU/EØS, for eksempel hvis vi deler dine personopplysninger med en databehandler som er etablert eller har en underleverandør som er etablert i eller lagrer data i et land utenfor EU/EØS. Behandleren kan under slike omstendigheter bare få tilgang til deler av informasjonen som er relevant for formålet (f.eks. loggfiler). I slike tilfeller har vi inngått en databehandleravtale som gir oss kontroll over dataene våre. 

Lendo deler personopplysninger med Databehandlere og Behandlingsansvarlige utenfor EU/EØS i samsvar med kravene i Personvernforordningen  “GDPR” kapittel 5.

Uavhengig av hvilket land dine personopplysninger behandles i, tar vi alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at beskyttelsesnivået er det samme som innenfor EU/EØS. Det utføres forskjellig sikkerhetstiltak ut fra bakgrunnen for at dataoverføringen finner sted. Lendo bruker sikkerhetstiltak som kryptering, de-indentifisering, dataminimalisering og kontraktsklausuler med supplerende tiltak for å opprettholde våre brukeres rettigheter når data overføres utenfor EU/EØS.

I tillegg til spesifikke sikkerhetstiltakene nevnt over, overfører Lendo kun data utenfor EU/EØS i tilfeller hvor det vurderes at landet data overføres til sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå som bestemt av EU-kommisjonen (GDPR Artikkel 45), eller når overføringen finner sted med standard kontraktsklausuler som definert av EU-kommisjonen for å regulere slike overføringer under GDPR artikkel 46.2 (c) , og der hvor vi har utført risikovurdering av implikasjonene for brukeren ved overføringen av dataen og  har implementert relevante og nødvendige sikkerhetstiltak.

For mer informasjon om hvordan vi overfører Personopplysning eller hvilke sikkerhetstiltak som er implementert, vennligst bruk kontaktinformasjonen som finnes i seksjonen “Hva er den enkleste måte å kontakt oss på angående personvern”. 

 

Hvordan dine personopplysninger blir delt med tredjeparter

Når Lendo behandler personopplysninger blir data noen ganger delt med tredjeparter. Disse tredje partene er enten 

  • Databehandlere, som vil si selskaper som operer under en juridisk bindende avtale med Lendo. Disse selskapene kan kun behandle data for spesifikke formål som Lendo gir dem lov til, og kun bruke tredjeparter i den behandlingen som er godkjent av Lendo. Eksempler på dette inkluderer Amazon Web Services, Servicenow og lignende selskaper. 

eller

  • Behandlingsansvarlig, som vil si selskaper som bruker data uavhengig og har fullt ansvar mot brukeren for selskapets bruk av Personopplysninger for det spesifikke formålet dataen er delt for. De har også ansvar for tredjeparter som kan være involvert i behandlingen av brukerens Personopplysninger. Lendo vil kun dele din data hvor det er nødvendig for å kunne tilby vår tjeneste, for eksempel dele din data med kreditorer for å for å tilby sammenligningstjeneste eller når vi har din tillatelse til å dele data for markedsføringsformål med behandlingansvarlig som Facebook og Google. 

Vi kan også dele din data med offentlige myndigheter som Finanstilsynet eller Politiet der vi vurderer at vi i henhold til lov er pålagt å gjøre dette. I visse tilfeller kan vi dele data med de samme myndighetene der vi selv vurderer at Lendo har en legitim interesse, f.eks der vår tjeneste har blitt brukt til å svindle eller annen ulovlig virksomhet. 

 

Hvilke rettigheter har du? 

Du har rett til å få et såkalt datauttak. 

Vi er alltid åpne og transparente med hvordan vi behandler dine personopplysninger og dersom du vil ha en dypere innsikt i hvilke personopplysninger vi har om deg kan du be om å få tilgang på opplysningene.

Rett til begrensning. 

Du har rett til å be om at vår behandling av dine personopplysninger begrenses. Skulle du hevde at dine personopplysninger som behandles av oss er feil kan du be om en begrenset behandling i løpet av den tiden vi trenger for å bekrefte om personopplysningene er korrekte eller ikke. Hvis vi ikke lenger trenger personopplysningene dine for de angitte formålene men du trenger dem for å avgjøre, argumentere for eller forsvare juridiske krav kan du be om en begrenset behandling av dataene dine hos oss. Dette betyr at du kan be om at vi ikke sletter dataene dine.

Rett til å innvende deg mot visse typer behandling av opplysninger. 

Du har rett til å motstå fra markedsføring og all behandling av personopplysninger som er basert på legitim interesse. Vennligst les mer om de spesifikke juridiske grunnlagene under hvert formål. Hvis du motstår fra direkte markedsføring vil vi avstå fra å behandle dine personopplysninger til dette formålet, samt avstå fra alle direkte markedsføringsaktiviteter.

Rett til Dataportabilitet. 

Hvis vår behandling av dine personopplysninger er basert enten på ditt samtykke eller kontrakt, har du rett til å be om overføring av dine personopplysninger til en annen behandlingsansvarlig (såkalt “dataportabilitet”). En betingelse er imidlertid at overføring av data er teknisk mulig og kan gjøres gjennom en automatisert prosedyre.

Rett til å bli glemt. 

I noen tilfeller har du rett til å få personopplysningene dine slettet, for eksempel hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Vær oppmerksom på at Lendo i noen tilfeller må lagre noe informasjon i henhold til loven, og derfor ikke har lov til å slette den informasjonen. Vennligst les videre under hvert respektive formål.

Rett til korreksjon. 

Det er din rett til, uten videre grunn, å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet. Avhengig av formålet med behandlingen har du også rett til å fullføre ufullstendige personopplysninger.

Du utøver dine rettigheter ved å kontakte oss. 

Send en mail til oss på kundeservice@lendo.no og oppgi hvilke formål eller hvilken behandling du ønsker at vi skal avslutte.

Automatisert beslutningstaking - hva er det? 

Automatisert beslutningstaking er en beslutning tatt utelukkende på en automatisert behandling av dataene dine. Lendo overvåker daglig at den automatiserte beslutningsprosessen utføres riktig, for eksempel gjennom ulike typer overvåking og automatiske kontrollfunksjoner. Hensikten med Lendos bruk av automatisert beslutningstaking er å sikre korrekt og lik kreditt- og forsikringsformidling.

Når du velger å bli kunde hos Lendo og dermed inngår en avtale om kreditt- og/eller forsikringsformidling, vil det bli tatt en automatisk beslutning basert på informasjon innhentet gjennom søknaden din og gjennom en kredittrapport. Dette vil da avgjøre hvilken av våre partnerbanker vi sender søknaden din til.

Utfallet av en automatisk avgjørelse kan ha en betydelig effekt på din lån- og forsikringssøknad, og avgjørelsen inkluderer profilering basert på din data. Profileringen blir utført for å evaluere din finansielle situasjon and dermed avgjøre hvilke av våre samarbeidspartnere søknaden passer med. Vi kan også bruke profilering til å identifisere om din bruk av våre tjenester utgjør en fare for hvitvasking, hvis loven krever dette.

Utfallet av en automatisk beslutning kan i noen tilfeller være at Lendo ikke videresender din søknad til kreditorene, for eksempel når kreditorene ikke bevilger lån på vurderingen som er gjort gjennom den automatiske beslutningsprosessen. Dersom du er misfornøyd med eller har innvendinger mot den automatiske beslutningsprosessen gjennomført av Lendo, for eksempel hvis søknaden er avslått eller du ønsker en forklaring på deler av den automatiserte beslutningsprosessen, kan du be om en ny vurdering eller ytterligere informasjon fra en av våre ansatte ved å kontakte kundeservice@lendo.no

Maskinlæring/kunstig intelligens

For å oppnå og oppfylle noen av formålene bruker vi maskinlæring og trener modeller for å lage prediksjoner eller beslutninger basert på historisk data. Dataen som blir brukt til å trene algoritmiske modeller kan inkludere persondata, men kun i de-identifisert eller pseudonymisert form.

Hva er cookies og hvordan bruker vi dem? 

Vi benytter lokal lagring av data, som betyr at ulike typer av data blir lagret lokalt på din enhet (f.eks. PC, mobil eller nettbrett) gjennom din nettleser. En type lokal lagring av data er cookies. En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din enhet og som gjør at vi kan gjenkjenne din nettleser. Cookies inneholder ingen identifiserbar informasjon om deg (som navn, adresse eller telefonnummer) men kun informasjon om din nettleser og aktiviteten i den nettleseren. Vi kan også bruke andre lignende teknikker, som pixeltags. Dette er teknikker som kan gjenkjenne informasjonskapsler og andre identifikatorer og gjøre det mulig for tredjeparter å plassere informasjonskapsler på enheten din. I dette dokumentet brukes begrepet “lokal lagring av data” som en paraplybetegnelse for informasjonskapsler, pixeltagger og andre lignende teknikker.

Noe lagring av lokal data er nødvendig hvis du skal bruke Lendos tjenester. Dette gjelder for eksempel informasjon om innstillingene dine, som viser oss hvordan spørsmålene skal presenteres i nettleseren din. Lokal lagring av data brukes også slik at vi kan tilpasse tjenestene våre til hvordan du bruker tjenesten, for eksempel for å lagre hvilke innstillinger du ønsker ved avspilling av lyd, lagring av informasjon om hvilken videokvalitet som er passende for din nettleser og internetthastighet og for spesielle funksjoner som muligheten for å lagre utfylt informasjon. Vi bruker også ulike måleverktøy som gir oss statistikk og analyseatferd på Lendos nettsider. Videre bruker vi informasjon som vi har samlet inn og analysert for å forbedre Lendos nettside og for å kunne kontrollere den.  Vi bruker også cookies for å gjøre våre markedsføringstiltak mer effektive.

Kan du kontrollere bruken av cookies? 

Ja! Når du besøker Lendo gjennom nettleseren din kan du selv gjøre et valg for innstillingene for informasjonskapsler. Din nettleser, app eller enhet gir deg muligheten til å endre innstillinger for bruk og omfang av cookies. Gå til innstillingene i din nettleser for å lære mer om hvordan å endre cookie-innstillingene. Eksempler på hva du kan endre er blokkering av alle cookies, å kun akseptere førsteparts cookies eller å slette cookies når du lukker nettleseren din. Merk at noen av tjenestene våre kanskje ikke fungerer hvis du blokkerer eller sletter cookies. Du kan lese mer om cookies på Nasjonal kommunikasjonsmyndighets nettsider

 

Du kan se en komplett liste over hvilke cookies vi benytter og hvordan du kan kontrollere bruken av dem her.

Hvordan er dine personopplysninger beskyttet? 

Vi bruker IT-systemer for å beskytte konfidensialitet, integritet og tilgang til dine personopplysninger. Vi har tatt forholdsregler for å beskytte dine personopplysninger mot ulovlig eller uautorisert behandling (som ulovlig tilgang, tap, ødeleggelse eller skade). Kun personell som er autorisert til å jobbe med dine personopplysninger for de spesifikke formålene får tilgang til dem.

Hva betyr det at Datatilsynet er tilsynsmyndighet for Personopplysningsloven? 

Datatilsynet er ansvarlig for å overvåke overholdelse av Personopplysningsloven. Det er her du henvender deg dersom du som privatperson har en klage på Lendos behandling av dine personopplysninger.

Hva er den enkleste måten å kontakte oss på angående personvern? 

Hvis du har spørsmål om Lendos behandling av personopplysninger kan du sende en epost til kundeservice@lendo.no

Lendo er en del av Schibsted Marketplaces som har et personvernombud med oppgave å sørge for at Lendos behandling av personopplysninger blir utført på en korrekt og lovlig måte. Du kan kontakte Lendos personvernombud gjennom dette kontaktskjemaet.

Endringer

Vi kan gjøre endringer i vår personvernerklæring. Hvis det er oppdateringer som er avgjørende for vår behandling av personopplysninger (for øyeblikket endringer i formålet med å behandle personopplysninger eller endringer i personkategorier) eller oppdateringer som ikke er avgjørende for behandlingen, men som kan være av avgjørende betydning for deg, vil du motta informasjon om oppdateringene på Lendos nettsider i god tid før de trer i kraft.

 

Sist oppdatert: 15-07-2024