Beskyttelse av personopplysningene

Vi benytter IT-systemer for å sikre personvernet og tilgangen til personopplysningene. Vi har gjort tiltak som sikrer dine personopplysninger mot ulovlig eller uautorisert behandling. Kun de personer som faktisk trenger å behandle dine personopplysninger for å gjennomføre vår tjeneste har tilgang til dem.

Hvor behandles dine personopplysninger?

Vi jobber alltid for å behandle opplysningene om deg innenfor EU/EØS-området. Vi sørger for at det alltid finnes sikkerhetstiltak som for eksempel databehandleravtaler på plass med eventuelle tredjeparter som mottar opplysninger om deg, slik at de behandler opplysningene på samme sikre måte som oss. Vi samler også inn personopplysninger fra deg sammen med vår partner VE Interactive i forbindelse med markedsføringsmål i samsvar med VE´s respektive personvernpolicy: https://www.ve.com/sv/integritetspolicy

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi lagrer dine opplysninger så lenge du har en aktiv lånesøknad eller et gyldig tilbud hos oss. Vi sletter alle personopplysninger 12 måneder etter at din relasjon med oss anses som avsluttet. I tilfeller der du får et lånetilbud anses din relasjon med oss som avsluttet etter 6 måneder. Dersom du ikke får et lånetilbud anses din relasjon med oss som avsluttet 3 måneder etter at du søkte hos oss.

Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til å få et såkalt datauttak.

Vi er alltid åpne og transparente med hvordan vi behandler dine personopplysninger og dersom du vil ha en dypere innsikt i hvilke personopplysninger vi har om deg kan du be om å få tilgang på opplysningene.

Rett til å innvende mot visse typer behandling av opplysninger.

Du har alltid rett til å slippe markedsføring. Om du ikke ønsker markedsføring fra oss kommer vi til å stoppe behandling av dine personopplysninger for alle markedsføringsformål.

Rett til dataportabilitet.

Du har rett til å få opplysningene som du har gitt til oss om deg selv overført til en annen personopplysningsansvarlig. En forutsetning for dataportabilitet er at overføringen er teknisk mulig og kan skje automatisert.

Rett til å bli glemt.

Du har i enkelte tilfeller rett til å få dine personopplysninger slettet, for eksempel om opplysningene ikke lenger er nødvendige for de formål som de ble samlet inn for.

Rett til korreksjon.

Du har rett til å få feilaktige opplysninger om deg korrigert.

Du kan benytte deg av dine rettigheter ved å kontakte oss. Send en epost til oss på kundeservice@lendo.no hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger.