Medlåntaker

Medlåntaker: Hva er det, og når er det aktuelt?

Dersom du skal søke om lån, kan du potensielt gjøre dette sammen med en såkalt medlåntaker. Sliter du for eksempel med å komme deg inn på boligmarkedet, kan det å søke sammen med foreldre eller andre være en løsning.
Boliglån Artikler Medlåntaker: Hva er det, og når er det aktuelt?

Hva er en medlåntaker?

En medlåntaker er en person hovedlåntaker tar opp lånet sammen med. Dette betyr at begge har et solidarisk likt ansvar for at lånet skal betjenes. Medlåntakeren kan være en kjæreste, foreldre, venner. Det kan også være et voksent barn dersom du for eksempel er pensjonist og har vanskelig med å få lån.

Når man søker om for eksempel boliglån, vil banken kreve både egenkapital, betalingsvilje og betalingsevne. Her vil både gjeld, formue og inntekt vurderes. Mener banken at du ikke har god nok inntekt i forhold til mengden gjeld, kan dette føre til avslag på lånesøknaden. 

Søker du med en medlåntaker, vil også hans eller hennes inntekt (og gjeld) tas med i beregningen. Dette kan derfor øke sannsynligheten for å få lån.

Det kan være aktuelt med medlåntaker i ulike situasjoner

Det å ha en medlåntaker kan være aktuelt enten du søker om billån eller andre typer lån. I de fleste tilfeller er det imidlertid snakk om boliglån. Mange sliter med å komme seg inn på boligmarkedet, da bankene er nødt til å forholde seg til kravene i utlånsforskriften.

Man kan for eksempel ikke ha mer i gjeld enn fem ganger brutto årsinntekt. Har du forbrukslån, studielån eller andre lån fra før, vil dette påvirke hvor stort boliglån banken kan tilby deg. En medlåntaker kan da være til hjelp, siden også hans eller hennes inntekt regnes med.

Her er noen eksempler på når en medlåntaker kan være aktuelt:

  • Når du ønsker å søke om lån, men ikke har nok inntekt til å få godkjent lånet

  • Hvis du vil øke sannsynligheten for at banken innvilger et gitt lånebeløp

  • Når du ønsker å forhandle ned renten på lånet ditt og ikke kan stille med nok sikkerhet 

Hva er forskjellen på medlåntaker og kausjonist?

Mange blander sammen begrepene «medlåntaker» og «kausjonist». Begge deler kan være nyttig dersom man sliter med å få lån på egen hånd. Samtidig er det juridiske ansvaret til kausjonisten og medlåntakeren ulikt.

Husk at en medlåntaker har et solidarisk ansvar for å betjene gjelden på lik linje som hovedlåntaker. En kausjonist har det vi kaller subsidiært ansvar. Det vil si at vedkommende kun har ansvar for å betjene hele eller deler av lånet dersom hovedlåntaker ikke oppfyller ansvaret sitt.

Benytter du en kausjonist i forbindelse med boliglån, snakker vi som regel om en realkausjonist. Dette betyr at vedkommende stiller med sikkerhet for hele eller deler av boliglånet. I praksis innebærer gjerne dette at banken tar pant i kausjonistens bolig.

Tenk på dette før du søker lån sammen med andre

Ofte inngås det en avtale mellom hoved- og medlåntaker om at førstnevnte skal betjene lånet. Rent juridisk vil imidlertid begge ha et like stort ansvar. Skulle hovedlåntaker av ulike grunner ikke klare å betjene lånet selv, faller ansvaret over på medlåntakeren.

Sharon Lavie, som er Lendos forbrukerøkonom, har et klart råd til alle som vurderer å søke om lån med en medlåntaker:

– Det solidariske ansvaret utgjør en betydelig økonomisk risiko for medlåntaker. Hovedlåntaker bør derfor tenke nøye over hvorvidt han eller hun faktisk vil klare å betjene lånet sitt. Husk at økonomien kan endre seg om du for eksempel skulle miste jobben. Som medlåntaker må du også tenke over at om du selv vil låne penger i fremtiden, vil lånemuligheten bli mindre ettersom du er medlåntaker i et allerede eksisterende lån.

For noen vil det være bedre å stille som kausjonist fremfor å være medlåntaker. Da har man mulighet til å begrense hvor lenge man skal utsette økonomien sin for den ekstra risikoen. Når hovedlåntaker har betalt ned for eksempel 200 000 kroner av lånet, kan ansvaret til kausjonisten falle bort.

Hvordan søker man lån med en medlåntaker?

Dersom du ønsker å søke om lån sammen med en medlåntaker, kan du som regel oppgi dette direkte i lånesøknaden. Husk at banken da vil vurdere både din og medlåntakers økonomi, og at begge parter blir kredittsjekket.

Så snart banken har gjort sin vurdering, og bestemt seg for å innvilge tilbudet, vil man få tilsendt et lånetilbud. Man kan også oppleve å få avslag, dersom medlåntakeren ikke har høy nok inntekt eller for mye gjeld. 

Det som uansett er lurt, er å innhente lånetilbud fra flere banker før man bestemmer seg. Husk på at lånevilkårene kan være forskjellige fra långiver til långiver.

Sjekk boligverdien din

Eier du bolig og lurer du på hva boligen er verdt? Med tjenesten Lendo Boligverdi får du opp estimert verdi på boligen, og kan også følge med på utviklingen over tid. 

Logg inn med Vipps og sjekk boligverdien gratis