kausjon boliglån

Hva betyr det å være kausjonist?

Det å skulle stille som kausjonist er et valg man ikke bør ta for lett på. På den ene siden gir du noen – barna dine eller andre nærstående – en hjelpende hånd på vei inn i voksenlivet. På den andre siden er det et stort ansvar å bære.
Boliglån Artikler Hva betyr det å være kausjonist?

Hva innebærer det å stille som kausjonist, og hva må du tenke på før du bestemmer deg? 

En stor tjeneste, og et stort ansvar

Boligprisene stiger jevnt i store deler av landet, og for mange har det blitt vanskelig å få boliglån og komme seg inn på boligmarkedet. I takt med denne utviklingen har det også blitt stadig vanligere at foreldre eller besteforeldre stiller som kausjonister for barn eller barnebarn som skal kjøpe sin første bolig. 

– For førstegangskjøpere har kausjon blitt en relativt vanlig løsning. Det er også en veldig god løsning – hvis man er så heldig at man har noen som kan stille som kausjonist, vel å merke, sier Kristoffer Gallefoss i Lendo. 

– Det har også blitt slik at det for mange også er eneste mulighet for å komme seg inn på boligmarkedet. Og det er man tjent med å gjøre før, heller enn siden. Når det er sagt, er det å stille som kausjonist et stort ansvar å påta seg, og et stort ansvar å pålegge andre, fortsetter han.

Hva betyr det å stille med kausjon?

Når bankene vurderer lånesøknader, handler det alltid om risikovurdering. De vil ikke ta høyere risiko enn det de mener er forsvarlig, og de vil alltid kreve den sikkerheten de mener er nødvendig før de innvilger en søknad om lån. 

I noen tilfeller kan banken kreve en tilleggssikkerhet, for eksempel i form av kausjon, fordi de ikke anser sikkerheten låntakeren selv kan stille med som tilfredsstillende. Den som da eventuelt stiller som kausjonist vil bli gjort ansvarlig for lånet hvis låntakeren selv ikke klarer å betale.

Les mer: Hva er et lån med sikkerhet?

Den som stiller som kausjonist garanterer altså for banken at lånet vil nedbetales hvis låntakeren ikke er i stand til å betale det selv. Den vanligste formen for kausjon er realkausjon. Det innebærer at kausjonisten gir banken tilleggssikkerhet i sin egen bolig.  

– Om du har eid bolig i mange år, slik en god del av de som er i foreldregenerasjonen til dagens førstegangskjøpere har, har du gjerne betalt ned mye på lånet ditt. Det innebærer at du har ledig sikkerhet i ditt eget boliglån, som banken da kan ta pant i, sier Kristoffer Gallefoss.

I denne sammenhengen er pant, sikkerhet og garanti begreper som flyter litt over i hverandre. Til syvende og sist munner det å stille som kausjonist ut i at det er du som er ansvarlig for lånet dersom låntaker viser seg å ikke kunne betale – og som realkausjonist stiller du med sikkerhet i egen bolig.

Kausjon – et alternativ til egenkapital

Bankene er forpliktet til å stille krav om 15 % egenkapital når de vurderer en søknad om boliglån. I dag er boligprisene imidlertid såpass høye, i alle fall i storbyene, at det for mange er vanskelig å spare opp nok egenkapital. Derfor er det vanligste når man stiller som kausjonist å garantere for den delen av lånet som overstiger 85 % av kjøpesummen, slik at låntakeren ikke trenger å oppfylle egenkapitalkravet på egenhånd. 

– Når bankene tar tilleggssikkerhet i boligen din på den delen av lånet som overstiger 85 % av kjøpesummen – altså den delen av kjøpesummen som ellers ville blitt dekket av låntakers egenkapital – kalles det et topplån, forklarer Kristoffer og fortsetter: 

– Det vil si at banken deler boliglånet ditt i to: I ett hovedlån som utgjør 85 %, og ett topplån som skilles ut fra boliglånet og blir kausjonsbeløpet. 

Den største delen av lånet er fortsatt knyttet til din egen bolig, mens topplånet –  kausjonsbeløpet – skal betales ned først, og har sin egen nedbetetalingsplan. Du betaler altså ned renter og avdrag på topplånet først, til det er nedbetalt og kausjonisten din ikke lenger har kausjonsansvar. Mens du betaler ned på topplånet betaler du kun renter på hovedlånet. 

Tiden det tar å betale ned topplånet er som med alle andre lån avhengig av lånebeløpet og nedbetalingsplanen, men vanligvis tar det mellom fire og seks år. Når topplånet først er nedbetalt fortsetter du å betale avdrag på hovedlånet ditt igjen. 

– Når du stiller som kausjonist, for eksempel for en sønn eller datter, med sikkerhet i ditt eget boliglån, vil det ta lengre tid å betale ned hovedlånet ditt. Men på den måten blir du også fri for kausjonsansvaret så fort som mulig, slik at du ikke lenger løper noen risiko, og slik at den du stiller som kausjonist for like fort er selvstendig og trygt inne på boligmarkedet, forklarer Kristoffer i Lendo. 

Les mer om boliglån her

Når du stiller som kausjonist, for eksempel for en sønn eller datter, med sikkerhet i ditt eget boliglån, vil det ta lengre tid å betale ned hovedlånet ditt.
Kristoffer Gallefoss
Administrerende Direktør, Lendo Norge

Dette må du tenke på før du stiller som kausjonist

Det er åpenbart et stort ansvar å stille med kausjon. Da er det viktig å være sikker på at den du stiller som kausjonist for er i stand til å betale ned på lånet hver måned. Like viktig er det å ta høyde for uforutsette hendelser og skiftende omstendigheter. 

Derfor er det først og fremst viktig å snakke med den du skal stille som kausjonist for, og å gjøre deg kjent med hva som kan påvirke låneforholdet – både mellom deg og låntaker, mellom låntaker og banken, og mellom banken og deg selv. Men uforutsette hendelser skal du heller ikke være nødt til å forutse helt på egenhånd. Banken plikter å gi deg tydelige og utfyllende opplysninger. 

– Før du forplikter deg til å stille som kausjonist, plikter banken å opplyse deg om hvilke risikoer du løper, og også å fraråde deg å stille som kausjonist hvis det er noe i din økonomiske situasjon – eller den økonomiske situasjonen til den du stiller som kausjonist for – som tilsier at du burde avstå fra forpliktelsen. Du har også krav på å bli informert om det dersom låntaker blir frarådet å ta opp lånet, sier Kristoffer i Lendo.

Hva er kravene?

Banken forplikter seg til å opplyse deg om en rekke forhold før du inngår en avtale om å stille som kausjonist. Blant annet forplikter de seg til å opplyse deg om:

  • Den generelle risikoen knyttet til kausjonsansvar
  • Om lån og kreditter som innbefattes i kausjonen
  • Om hvor lenge kausjonsansvaret gjelder
  • Om størrelsen på kausjonskravet, og hvor stort det største potensielle beløpet du som kausjonist skal sikre
  • Om du som kausjonist også skal ha ansvar for renter og andre kostnader dersom låntaker misligholder lånet
  • Om verdien av panten og sikkerheten banken legger til grunn for lånet