Hyttelån

Dette skiller hyttelån fra boliglån

Gjeld er gjeld, men det stor forskjell på ulike typer lån. Et hyttelån skiller seg fra et boliglån på flere områder. Her får du full oversikt, slik at du kan finne det beste lånet for deg, før du eventuelt tar steget og kjøper hytte.
Boliglån Artikler Dette skiller hyttelån fra boliglån

Forskjellen på primærbolig, sekundærbolig og fritidsbolig

Primærboligen din er boligen du bor i til daglig. Det er denne som står oppført som din adresse i folkeregisteret. I tillegg til denne, kan du ha én eller flere sekundærboliger eller fritidsboliger. Det som skiller disse boligtypene fra hverandre er boligenes tiltenkte formål.

– Grunnen til at man skiller mellom sekundærbolig og fritidsbolig har å gjøre med hvor stor innvirkning boligtypene har på formueskatten din, og at det er forskjell på hvor mye du kan få i lån til de forskjellige boligtypene, sier Sharon.
Sharon Lavie
Forbrukerøkonom i Lendo

En sekundærbolig er en bolig du eier uten å ha adresse der – vanligvis et utleieobjekt. En fritidsbolig er en hytte, et feriehus eller en leilighet – en bolig som utelukkende er kjøpt for at du skal bruke den i fritidsøyemed. 

Les mer: Lendos guide til boligjakten

Forskjellen på boliglån og hyttelån

Den viktigste forskjellen på hyttelån og boliglån, er at banken kun tar pant i hytta når du tar opp et hyttelån. Ellers er det også litt andre vilkår som gjelder. Hovedregelen når du skal ta opp boliglån, er at du kan lån inntil 85 % av boligens verdi. Når du skal kjøpe fritidsbolig og vil ta opp et hyttelån, kan du bare låne 75 % av totalsummen. Resten av summen, altså 25 %, må du dekke selv ved hjelp av egenkapital. 

Alternativet er å gi banken sikkerhet i primærboligen, dersom du har ledige verdier i den. Dette er ifølge Lendos forbrukerøkonom det smarteste å gjøre – hvis du kan:

– Valget står altså mellom å øke lånet du allerede har på primærboligen, eller å ta opp et nytt lån til fritidsboligen. Om du har mulighet, vil det lønne seg å utvide boliglånet, da hyttelån er litt dyrere enn boliglån, og fordi egenkapitalkravet er høyere når du søker om hyttelån, forklarer Lavie.

Søk om boliglån her.

Grunnen til at hyttelån er dyrere enn boliglån, er at det er vanskeligere å vurdere verdien på hytter og fritidsboliger. Dermed regnes de som litt mindre sikker pant enn primærboliger. Du kan heller ikke regne med samme verdistigning på en hytte som på en primærbolig. 

Boligmarkedet har gitt svært god avkastning i mange år, og prisveksten fortsetter. Derfor har mange boligeiere gjennom boligens verdistigning og nedbetaling av boliglån skaffet seg ledig sikkerhet i boligen. 

– Dette kan gjøre det mulig å utvide boliglånet nok til at du kan dekke hele hyttekjøpet gjennom det, eller i det minste dekke egenkapitalkravet. Om du har eid bolig en stund, vil det altså være lurt å få en verdivurdering av denne før du vurderer å ta opp et hyttelån, sier Lavie.

Hyttelån har de samme begrensningene som alle andre lån

Det er ikke kun egenkapitalkravet eller belåningsgraden som avgjør om du kan få lån eller ikke. Alle norske banker reguleres av Utlånsforskriften. Den hindrer bankene i å innvilge en lånesøknad dersom du ikke oppfyller følgende krav: 

  • Du kan ikke låne mer enn fem ganger din årlige inntekt. Dette betyr at du med en årsinntekt på 500 000 kroner vil kunne låne 2,5 millioner kroner. Her regner banken med din totale gjeld, altså inkludert boliglån, studielån, billån, kredittkort og så videre. 

  • Du må tåle en rentestigning på 3 prosentpoeng. Det vil si: Du må fortsatt være i stand til å betale avdragene på alle lånene dine dersom renten stiger med 3 prosentpoeng, for eksempel fra 4 til 7 %. Uansett skal banken basere seg på minst 7 % rente.

  • Din betalingsevne og -vilje vurderes også individuelt. Banken vil se på din tidligere betalingshistorikk, og undersøke om du for eksempel har betalt regningene dine i tide, eller om du har pågående inkassosaker. 

Les mer om hvor mye du kan låne i forhold til inntekt.

Dette bør du vurdere før du låner penger til hytte

For det første bør du gjøre deg kjent med hyttemarkedet. Prisene varierer kraftig ut fra blant annet beliggenhet, byggeår, tilstand og størrelse. Derfor vil du gjøre lurt i å tenke godt over hvordan du vil bruke hytta. Skal den kun være et sted der du kan trekke deg tilbake med venner og familie i ferier og helger, eller skal den også være et investeringsobjekt? 

– Ettersom du ikke kan regne med den samme verdistigningen på hytter som på primærboliger, gjør du lurt i å rådføre deg med noen dersom du også ønsker gode utsikter til prisstigning. Da vil beliggenheten ha mye å si, forklarer Lavie og avslutter: 

– Det kan også være lett å glemme å tenke på ekstrautgiftene som uunngåelig følger med når du kjøper hytte. En hytte vil innebære jevnlig vedlikehold og andre utgifter som eiendomsskatt, strøm og transport til og fra hytta. Dette er utgifter du bør ta med i regnestykket før du bestemmer deg.