Hva er e-takst på bolig

Hva er e-takst på bolig, og hvordan fungerer det?

Dersom du planlegger å selge en bolig, har du kanskje hørt om elektronisk takst. Her forklarer vi deg hva en e-takst er og hvordan det fungerer i praksis. Vi ser også nærmere på hva som skiller elektronisk takst fra prisantydning, verditakst og verdivurdering.
Boliglån Artikler Hva er e-takst på bolig, og hvordan fungerer det?

Hva er en e-takst?

En e-takst, også kalt elektronisk takst, er en takst som sier noe om hva eiendommen er verdt i dagens boligmarked. Taksten er den enkleste formen for verdifastsettelse av eiendom, og baseres normalt sett på prisstatistikk i området og en overfladisk befaring av eiendommen.

Hvordan fungerer en elektronisk takst?

Det er vanligvis en eiendomsmegler som utarbeider e-taksten. Megleren vil da komme hjem til deg og befare boligen. Her vil det blant annet tatt hensyn til beliggenhet, solforhold, planløsning, standard, renovasjon og nærliggende fasiliteter som skoler og butikker. 

Dersom boligen har fasiliteter som carport, garasje, balkong, heis eller lignende, kan også dette påvirke taksten. Husk imidlertid på at e-taksten ikke er basert på boligens tekniske forfatning, og det er først og fremst sammenlignbare boligsalg i området som legges til grunn.

E-taksten lastes til slutt opp i en elektronisk database, og her vil både du og banken få tilgang til dokumentet. 

Når er det aktuelt med en e-takst?

En e-takst kan være aktuelt å anskaffe ved ulike anledninger der boligens verdi spiller en avgjørende rolle. La oss se nærmere på de vanligste bruksområdene!

E-takst ved refinansiering

Dersom du ønsker å kunne forhandle med banken, vil en e-takst ofte være aktuelt. Har du for eksempel kjøpt bolig for noen år siden, og tror den kan ha økt i verdi? En e-takst vil fungere som en pekepinn på boligens verdi, slik at banken potensielt kan senke renten, eller «øke» boliglånet ditt.

Det siste kalles også for refinansiering av boliglån, og er blant annet aktuelt dersom du har behov for midler til oppussing av boligen. PS! Om banken mener at refinansiering ikke er mulig, kan du eventuelt vurdere andre typer lån – som for eksempel et oppussingslån.

E-takst ved boligsalg

En e-takst er også relevant ved salg av bolig. I mange tilfeller vil e-taksten benyttes som et grunnlag når eiendomsmegleren skal utarbeide en prisantydning. Husk likevel på at prisantydningen ikke nødvendigvis samsvarer med taksten.

Siden e-taksten lagres elektronisk, sikrer den transparens. Alt blir ikke overlatt til eiendomsmeglerens eget skjønn når prisantydningen skal settes. Dette bidrar blant annet til å forhindre kunstig lave «lokkepriser» når boligen skal legges ut for salg.

E-takst ved arv og skifte

Dersom noen ønsker å kjøpes ut av et skifte kan e-taksten også komme til anvendelse. Enten ett av to søsken skal få forskudd på arv, eller en part skal kjøpes ut av en bolig i forbindelse med en skilsmisse, er boligens verdi relevant.

Hva er forskjellen på e-takst, verdivurdering og prisantydning?

Det finnes mange uttrykk som benyttes når man skal omtale verdien på en bolig, noe som kan by på forvirring. Foruten e-takst, som er en overfladisk vurdering av boligens verdi, finnes også verdivurdering, verditakst og prisantydning.

Verdivurderingen kan betraktes som eiendomsmeglerens eget estimat av eiendommens verdi, gitt enten skriftlig eller muntlig, og gjerne basert på e-taksten. Denne vurderingen er blant annet relevant når boligens prisantydning skal settes.

Verditaksten har et tilsvarende grunnlag som en e-takst, men er mer dyptgående. Den baseres på en teknisk gjennomgang av eiendommen, og utføres av en takstmann. 

Prisantydningen er det beløpet eiendomsmegleren mener er boligens markedsverdi, og som du er villig til å legge boligen ut til salgs for. Denne prisen vil som regel baseres på e-taksten eller verditaksten, samt verdivurderingen.

Sjekk din estimerte boligverdi gratis her!

Hvordan oppnå best mulig pris på min e-takst?

E-takstens beløp har direkte innvirkning på hvor mye banken er villig å låne deg ved refinansiering av boliglån. Taksten kan også ha noe å si når arv skal fastsettes eller når boligens prisantydning skal settes. Så, hvordan kan du oppnå best mulig pris?

Eiendomsmegleren vil ofte kunne dele konkrete tips for hva du kan gjøre. Enkle grep som å male noen vegger, bytte gulv eller å pusse opp andre overflater er ofte verdiøkende. 

Dersom du planlegger å pusse opp boligen i forkant av et salg, finnes det ulike måter å finansiere oppussingen på. Om du ikke har oppsparte midler eller kan motta hjelp av bekjente, vurderer du kanskje å ta opp et forbrukslån.

Hos oss kan du deg sammenligne lån hos ulike banker, slik at du kan velge lånet som passer deg best. Skulle du også søke finansieringsbevis gjennom oss vil du oppleve at bankene konkurrerer om å gi deg sitt aller beste lånetilbud.