gode forberedelser

Guide til boligjakten: Gode forberedelser gir fruktbare visninger

Finansieringen er på plass, du vet hva slags bolig du vil ha og hvor du skal lete. Nå gjenstår bare selve boligjakten. Dette er den avgjørende fasen. Da er viktig at du er grundig, at du holder hodet kaldt og at du ikke tar forhastede beslutninger.
Boliglån Artikler Guide til boligjakten: Gode forberedelser gir fruktbare visninger

Gå nøye gjennom prospektet

Prospektet gir viktig informasjon om boligen du vurderer. Du får prospektet utdelt på visning, men du kan også laste det ned fra nettet – enten fra boligannonsen, eller fra eiendomsmeglerens egne sider for boligen. Dette bør du gjøre, slik at du kan notere deg spørsmål før visningen og komme best mulig forberedt. 

– I prospektet får du en beskrivelse av boligen, og all nødvendig informasjon som selgeren kan gi deg skal finnes i prospektet. Men husk at det er skrevet av selgeren, så den viktige informasjonen kommer gjerne innpakket i en del superlativer og lovord. Disse bør du ikke vektlegge for mye. Skill ut faktaopplysningene og forhold deg til dem, sier forbrukerøkonom Sharon Lavie.
Sharon Lavie
Forbrukerøkonom

Prospekter kommer vanligvis i tre deler: den selgende delen, den lovpålagte delen, og en del som omhandler byggtekniske forhold. I den selgende delen finner du de fleste superlativene. Her blir boligen markedsført med pene bilder og blomstrende beskrivelser. I den lovpålagte delen finner du viktige opplysninger om blant annet faste utgifter og eierform. I delen som omhandler byggtekniske forhold finner du boligsalgsrapport eller tilstandsrapport, takst og selgers egenerklæringsskjema. 

Vær særlig oppmerksom på hvordan vedlikehold og oppussing omtales i prospektet. Begrepene som brukes her brukes ofte om hverandre, og kan være forvirrende. I utgangspunktet er de ment å beskrive forskjellige grader av vedlikehold og oppussing, her i stigende rekkefølge fra lite oppusset til helt nytt: overflateoppusset – oppusset – renovert – totalrenovert – nybygd. 

Prospektet bør inneholde opplysninger om

 • eierform

 • tinglyste forpliktelser (f.eks vedlikeholdsplikter)

 • grunnareal og andre arealberegninger (størrelse på tomt og bruksareal)

 • boligens alder

 • byggemåte (hvilke materialer boligen er bygget av, bærekonstruksjon, vinduer osv.)

 • utleieadgang (om du har rett til å leie ut boligen)

 • ferdigattest (kommunens bekreftelse på at byggetiltak er ferdigstilt og godkjent)

 • verdi

Prospekter for leiligheter bør i tillegg inneholde opplysninger om

 • vilkår for nedbetaling av fellesgjelden (f. eks: fast eller flytende rente, rentenivå, lengden på bindingsperioden)

 • estimerte månedlige kostnader (fellesgjeld, TV, internett, fjernvarme, vaktmestertjenester osv.)

 • mislighold av felleskostnader (kan andre beboere holdes ansvarlig dersom noen misligholder felleskostnadene?)


Dersom det er første gang du kjøper bolig bør du få noen som har erfaring til å hjelpe deg med å gå gjennom prospektet og bli med deg på visning. Hvis du/dere ikke synes at prospektet inneholder tilstrekkelig informasjon bør dere kontakte selger eller megler, og be om skriftlig svar. Dersom du ikke får svar, bør du være ekstra varsom – da kan et eventuelt kjøp være risikabelt. 

Tilstandsrapport og takst

Det er mange forskjellige dokumenter og begreper å forholde seg til i forskjellige faser av boligjakten, og det gjelder å holde tunga rett i munnen.

– Prospekt, tilstandsrapport og takst er begreper som kan være vanskelige å skille fra hverandre. Alle tre er viktige dokumenter, men i motsetning til prospektet, er tilstandsrapporten og taksten utarbeidet av en takstmann fra Norges Takseringsforbund, forklarer forbrukerøkonom Lavie

I taksten eller verditaksten gir takstmannen sin vurdering av boligens markedsverdi. Undersøkelsene som gjøres i forbindelse med takseringen er overfladisk i forhold til tilstandsrapporten, der de går grundig og teknisk til verks. 

Tilstandsrapporten (også kalt boligsalgsrapporten) gir altså en grundig vurdering av boligens tekniske tilstand. Den er en nøytral beskrivelse av boligen du vurderer å kjøpe. Når Norges Takseringsforbund skriver en tilstandsrapport går de grundig til verks og finner ut hvordan boligen er konstruert, hva som er gjort av vedlikehold og oppussing, og om det er gjort av fagfolk eller ikke.

– I tilstandsrapporten finner du opplysninger om blant annet tilstanden på boligens våtrom, informasjon om konstruksjonen og nøyaktige mål av boligen. Ved hjelp av tilstandsrapporten kan du med andre ord skaffe deg en omtrentlig oversikt over hvilke kostnader du eventuelt kan forvente å måtte bruke på vedlikehold de neste årene, sier Lavie. 

 Vær særlig oppmerksom på hvordan boligen beskrives gjennom graderingssystemet i tilstandsrapporten: 

TG0: Nytt og ingen symptomer på tilstandssvekkelser. 

TG1: Normal slitasje og vedlikehold

TG2: Vesentlig avvik der byggverket eller delen er sterkt nedslitt, har vesentlig skade eller redusert funksjon. Vedlikehold eller påkostninger kan være mangelfullt eller feil utført. Det kan også være mangel på vesentlig dokumentasjon. Behov for tiltak i løpet av de nærmeste årene.

TG3: Stort eller alvorlig avvik der byggverket eller delen har totalt eller nært forestående funksjonssvikt. Fare for liv og helse. Behov for strakstiltak.