Bruktbilgaranti

Alt du må vite om bruktbilgaranti

Når du kjøper bruktbil får du ofte tilbud om å samtidig kjøpe bruktbilgaranti. Dette har i mange tilfeller vist seg å være et risikoprosjekt. Du gjør lurt i å lese kontrakten nøye, og ikke minst sette deg inn i det relevante lovverket.
Billån Artikler Alt du må vite om bruktbilgaranti

Potensielt mye å spare

Det er mye å huske på når du skal kjøpe bruktbil. Det finnes for eksempel et utall forskjellige garantier på markedet, og mange av dem kan være vanskelige å få grep om – hva garanterer de egentlig for? Så det å legge inn en ekstra innsats for å gi deg selv bedre forutsetninger for å kunne forstå kontrakten – ikke minst det med liten skrift – kan spare deg for store utgifter senere.

- Overordnet finnes det to to typer garantier på biler: Nybilgaranti og bruktbilgaranti. Førstnevnte gjelder fra bilen blir registrert for første gang, og ansvaret deles gjerne mellom produsent og forhandler. Når det gjelder bruktbilgaranti, er det forhandleren alene som har ansvaret.

Hva er en bruktbilgaranti?

I denne artikkelen er det bruktbilgarantier det skal handle om. Dette er garantier der forhandleren du kjøper bilen av oftest har ansvaret, og disse garantiene har gjerne kortere gyldighet enn nybilgarantier. Som forbruker ivaretas normalt rettighetene dine av forbrukerkjøpsloven. Men bruktbilgaranti er ikke en rettighet som er nedfelt i forbrukerkjøpsloven, og er derfor noe forhandleren kan velge å gi deg, eller ikke. 

– En bruktbilgaranti er en avtale mellom selger og kjøper, som pålegger selger et ansvar for utvalgte feil og mangler som oppstår eller viser seg innen en gitt frist. Den er ment å gi kjøperen en ekstra trygghet, men i mange tilfeller er tryggheten falsk. Så det gjelder å ta rede på hva slags aktør kontrakten kommer fra, og lese den nøye, forklarer Lavie.

Romsligere økonomi – raskt, enkelt og effektivt

Det finnes flere typer bruktbilgarantier på markedet. Dette er de vanligste: 

  • Garanti for motor og gir over et gitt tidsrom.
  • Såkalt 50/50-garanti, der selger og kjøper deler ansvaret.
  • Bruktbilgaranti som gis på hele bilen, uten forbehold. Dette er den beste garantien du får.

Oftest er bruktbilgarantien en avtale mellom forhandler og kjøper, men noen ganger er også en tredjepart involvert – for eksempel når et forsikringsselskap står for garantien. Men uansett hvem som er ansvarlig for den, er gjerne vilkårene dårligere i en bruktbilgaranti enn i en nybilgaranti. 

– Ettersom bilen allerede har vært i bruk, og har kjørt et visst antall kilometer, er det helt naturlig at garantien har kortere gyldighet og at vilkårene er dårligere. Men i mange tilfeller ser vi at vilkårene er uforholdsmessig dårlige, og i noen tilfeller også at forhandleren eller forsikringsselskapet gir mangelfulle opplysninger, sier Lavie.

Stor variasjon i kvalitet

Det at en bruktbil har garanti gjør den lettere å selge. Derfor er det også mange eksterne som tilbyr bruktbilgarantier til bruktbilforhandlere, og disse kan variere veldig i kvalitet. I realiteten er mange av dem dyre, dårlige kjøp.

Minstekravet til en bruktbilforsikring er at den skal gi deg gi deg rettigheter utover de du allerede har gjennom forbrukerkjøpsloven. Men noen ganger gjør de bare såvidt det – faktisk er en del av disse tredjepartskontraktene såpass vage at du fort kan ende opp med å betale ut av egen lomme for feil eller mangler du trodde ville bli dekket av garantien. 

– En vanlig type garanti du blir tilbudt når du kjøper bruktbil er en såkalt 50/50-garanti. Ved inngåelse av en slik kontrakt blir kjøper og selger enige om å betale halvparten av en eventuell reparasjon hver, de førstet 6-12 månedene. Noen av disse kontraktene viser seg å være eksempler på garantier som egentlig ikke kan kalles garantier, fordi de ikke gir deg flere rettigheter enn de lovfestede rettighetene du allerede har, advarer Lavie.

Selv om du skulle få en reell garanti må du være på vakt. Du må undersøke garantiens vilkår nøye. Det er lovfestet at selgeren har plikt til å opplyse deg om at du har rett til å få garantivilkårene – så det første du må gjøre, er å be om å få se dem. 

Sammenlign garantien med forbrukerkjøpsloven

Neste steg er å undersøke om garantien din faktisk er en garanti. Dette gjør du ved å sammenligne den med forbrukerkjøpsloven – det er som nevnt denne som stiller krav til garantien. Forbrukerkjøpsloven gir deg blant annet en klagefrist på fem år. Det vil si at du kan klage på feil og mangler ved bilen som viser seg innen fem år etter at du kjøpte den. Hvis du oppdager feil eller mangler, må du orientere selgeren om det innen to måneder etter at du oppdaget feilen. 

– Når du kjøper bilen av en forhandler er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. Den gir deg fem års klagefrist. Men hvis du kjøper bilen av en privatperson, er det derimot kjøpsloven som gjelder. Den gir deg reklamasjonsrett på en mangel i to år. I begge tilfeller har du som kjøper undersøkelsesplikt: Du kan ikke reklamere på feil du burde oppdaget under prøvekjøringen, sier forbrukerøkonomen i Lendo.

På samme måte som du har undersøkelsesplikt, har selgeren lovfestet opplysningsplikt. Hvis det er feil eller mangler ved bilen – eller annet som er relevant for deg som kjøper å vite – skal selgeren opplyse om det. Bryter selgeren opplysningsplikten, er det ingen sak å få gjennomslag for klagen din. 

Hva er feil og mangler?

Hva som kan defineres som feil og mangler blir ofte konfliktgrunnlaget i tvister over bruktbilgarantier. Overordnet er det slik at bilen skal samsvare med informasjonen du får om den i kjøpsavtalen. Alternativt – dersom annet ikke er avtalt – skal bilen fungere som man kan forvente av en bil med den relevante alderen og kjørelengden. Alle avvik fra dette vil kunne defineres som feil eller mangler. 

– Hvis det står i annonsen eller kjøpsavtalen at bilen er rustfri, for eksempel, og du snart oppdager at bilen likevel har rustskader, defineres dette som en mangel. Og hvis girkassen på en bil som er tre år gammel og har kjørt forholdsvis kort – 60 000 kilometer, for eksempel – ryker, er det også en klar mangel. Hvis styreenheten til motoren blir ødelagt etter bare 50 000 kilometer, gjelder det samme, forklarer Lavie. 

Dette kan du kreve hvis du oppdager feil eller mangler: 

  • Utbedring, eller eventuelt omlevering – altså en ny, tilsvarende bil.
  • Med mindre bilen er kjøpt på auksjon kan du kreve prisavslag.
  • Heving – altså annullering av kjøpet. 
  • Erstatning.