Byggelån

Byggelån for å bygge bolig

For deg som planlegger å bygge hus eller ønsker å oppgradere boligen, kan et byggelån være aktuelt. Et byggelån fungerer som en løpende kredittavtale mellom deg og banken, som du bruker under byggeperioden av bolig.
Tips og råd Artikler Byggelån for å bygge bolig

Sammenlignet med kjøp av en ferdig bolig, er prosessen for å bygge et hus litt annerledes. Ved kjøp av en vanlig bolig har du som regel en viss oversikt over boligens verdi og hva du trenger i lån for å finansiere boligdrømmen. Dersom du planlegger å bygge en bolig er det derimot ikke like lett å ha oversikt over hvilke kostnader som vil påløpe under byggeprosessen og hva boligens verdi vil bli. Banken din vil heller ikke ha mulighet til å sikkerhet i boligen før den står ferdig. 

Slik fungerer byggelån

Et byggelån kan være aktuelt for deg som ønsker å bygge bolig, fritidsbolig eller planlegger omfattende boligrenovering. Enkelt forklart fungerer et byggelån som en midlertidig kreditt mens boligen bygges. Du får en byggelånsramme som utgjør hvor mye du totalt kan bruke på byggeprosjektet. Når du oppretter en byggelånskonto kan du bruke denne til å betale alle byggeutgifter, som materialer, håndverkere, utstyr, og så videre. Du leverer regningene til banken som kontrollerer disse og sørger for at beløpet trekkes fra byggelånskontoen.

Når byggeperioden er ferdig, huset er overlevert og ferdigattest foreligger, blir byggelånet omgjort til et vanlig boliglån. Du bør ha inngått avtale om konvertering av byggelånet til langsiktig lån før lånet innvilges. Det langsiktige lånet kan være i Husbanken, i samme bank som du har hatt byggelånet i, eller hos en annen lånetilbyder. 

Et byggelån er et dyrt lån med høyere rente sammenlignet med et langsiktig boliglån. Prisene på byggelån varierer stort fra bank til bank. Forbrukerøkonom i Lendo Sharon Lavie anbefaler å hente inn og sammenligne flere tilbud når du skal søke om lån.  

- Bolig er en dyr investering – en av de største økonomiske transaksjonene du gjennomfører i løpet av livet. Her lønner det seg å gjøre et godt stykke forhåndsarbeid

– Det kan være mye å spare på å sammenligne flere lånetilbud. Når du søker om lån gjør de fleste banker en individuell vurdering av deg som lånetaker og din økonomi. Denne vurderingen kan påvirke tilbudet du får. Derfor holder det ikke å kun sammenligne betingelsene listet på bankenes nettside, men man bør sende inn søknader til flere banker for å få oversikt over hvilket tilbud som passer best for deg. Bolig er en dyr investering – en av de største økonomiske transaksjonene du gjennomfører i løpet av livet. Her lønner det seg å gjøre et godt stykke forhåndsarbeid, sier hun. 

Bygging av bolig kan være et omfattende prosjekt hvor det er lett at uforutsette utgifter kan oppstå og kostnadene for prosjektet blir høyere enn planlagt. Derfor lønner det seg med en godt veloverveid og systematisk plan for prosjektet og ikke minst for kostnadene som vil påløpe. På bakgrunn av at et byggelån er dyrere enn et boliglån, vil også en kortest mulig byggeperiode være billigst. Når byggeperioden er over blir lånet omgjort til boliglån og du vil kunne betale mindre i renter enn det du gjorde under byggelånsperioden. 

Hva koster et byggelån

Hvor mye et byggelån koster og forskjellene i pris avhenger av renten, provisjon og etableringsgebyr. Som med alle andre lån og kreditter, må man betale rente på byggelån. Siden et byggelån i praksis fungerer som en form for kreditt, påløper rentene litt annerledes enn ved et vanlig boliglån. Totalt vil du få innvilget et beløp som utgjør hele lånet, altså byggelånsrammen for lånet, som du kan benytte deg av i byggeprosessen. Du betaler nominell rente av det du har brukt, som ofte betales kvartalsvis. 

Renten for byggelån er høyere sammenlignet med et vanlig boliglån. Dette er fordi et byggelån innebærer høyere risiko for banken, blant annet ved at det er en sjanse for at det opprinnelige budsjettet ikke holder og långiver må yte enda mer kreditt for å bevare sin pantesikkerhet. Det er først når boligen står ferdig at banken kan ta sikkerhet for lånet i den. Da blir også lånet omgjort til et vanlig boliglån med lavere rente.  

I tillegg til den nominelle renten på det du har brukt, har ofte bankene provisjon på byggelånet som også må betales. Provisjonen blir som regel beregnet kvartalsvis og utgjør vanligvis 0,25 eller 0,33 prosent av byggelånsrammen. Provisjonen gjelder altså for det totale lånebeløpet som du har fått av banken. I tillegg påløper det gjerne ekstra kostnader i form av gebyrer, blant annet etableringsgebyr. Noen banker tar også betalt for administrasjon av byggelånet. Disse gebyrene må ofte betales i form av en fast sum eller som rente. 

Gebyrene varierer ofte stort hos de forskjellige bankene og kan være utslagsgivende for hvilket byggelån som blir billigst. Sammenlign derfor tilbud fra flere lånetilbydere og les alltid lånevilkårene nøye. Ofte vil det også lønne seg å ta opp byggelån i en bank som ligger i nærheten av der du bygger. Banken sender ofte ut egne takstmenn som følger opp prosjektet underveis. Her kan reiseavstand påvirke etableringsgebyret eller at banken ikke ønsker å innvilge deg lånet fordi det blir for langt å reise. 

En annen faktor som er viktig å ta med i beregningen er utnyttelsesgraden. Utnyttelsesgraden er hvor mye du bruker av det totale lånet og som påvirker kostnaden av lånet. Siden man betaler provisjon av hele lånet, blir renten veldig høy per krone du låner dersom du ikke utnytter deg av hele lånet. Sett at du bruker ti prosent av den totale byggelånsrammen du har fått innvilget. Da må du fortsatt betale provisjon av hele lånebeløpet og kostnaden for den ti prosenten blir i så fall veldig høy per lånte krone. Jo mer du bruker av lånet, dess mindre blir kostnaden per krone du låner. 

Det lønner seg å ikke åpne byggelånsrammen for tidlig. Dersom du har disponibel egenkapital eller annen sikkerhet, benytt denne først for å betale for tomt eller andre arbeider. I det du åpner byggelånet begynner rentene å løpe. Siden byggelån er et dyrere lån lønner det seg med en god og detaljert plan for byggeprosessen, slik at dere unngår å sitte på byggelånet lenger enn nødvendig. Når boligen er ferdig bygget og ferdigattest foreligger, blir lånet omgjort til boliglån som har lavere rente. 

Dette trenger man for å få byggelån

Når man søker om byggelån hos banken må man kunne vise til at man har en god plan for  byggeprosjektet. Blant annet ber ofte banken om å se tegninger, målebrev, situasjonskart, utkast til kontrakt med byggefirma, oversikt over alle kostnader og en finansieringsplan for byggeprosjektet. Banken trenger å få et godt innblikk i hvor mye prosjektet vil koste slik at de kan sikre at ikke lånet vil overstige mer enn du evner å betale. Du vil også måtte kunne fremlegge informasjon om din privatøkonomi som siste skattemelding og de to siste lønnslippene. Om og hvor mye lån du kan få, avgjøres ut fra en individuell vurdering av deg som lånetaker og din økonomi. 

Blant annet hvor mye du har av egenkapital vil påvirke hvor mye du kan få i lån. Når søknaden din skal vurderes, vil banken se på inntekten din opp mot den totale gjelden du skal betjene. Store variasjoner i inntekt de siste årene, alder, din sivilstatus og hvilken stillingsprosent du har, er også faktorer som kan spille inn. Hvor mye gjeld du har fra før, vil være en viktig del av vurderingsgrunnlaget til banken. 

Les mer om kriteriene for å få lån her

Vær realistisk med tanke på hvor mye økonomien tåler. At du kan låne et høyt beløp, betyr likevel ikke at du bør gjøre det. Du kjenner din egen lommebok best. Husk også på at uforutsette ting kan oppstå, som endringer i jobbsituasjonen din, renten stiger eller at du få nye utgifter du ikke hadde da du søkte om lånet. Byggelån er et dyrt lån, og det lønner seg å sette seg godt inn i tilbudene fra de forskjellige bankene, lånevilkårene og hva din økonomi tåler.

Et godt og relativt risikofritt alternativ er å spare penger eller bruke av allerede oppsparte midler. Hvis du ikke har nok på sparekontoen, eller at byggeprosjektet ikke lar vente på seg, er også andre typer lån et alternativ – sett at du har økonomi til å betjene renter og avdrag på lånet. Dersom du planlegger et mindre renoverings eller oppussingsprosjekt av boligen din, kan det være lurt å se om du kan refinansiere boliglånet ditt og få et større boliglån. Dersom boligen din har steget i verdi eller at du har klart å nedbetale en stor del av lånet ditt, er det sjanse for at banken er med på å øke boliglånet ditt.

Smålån som forbrukslån kan også være et alternativ for å finansiere et mindre oppussingsprosjekt eller renovering. Ved hjelp av et forbrukslån kan man låne opp til 500 000. Forbrukslån er et dyrt lån sammenlignet med andre lån som boliglån. Hvis du planlegger å søke forbrukslån for å finansiere oppussingsdrømmen bør du derfor planlegge nøye og vurdere hvordan dette vil påvirke økonomien og hverdagen din.