Hvis du kjøper ny bolig før du har solgt eller fått oppgjør for din gamle bolig, har du behov for mellomfinansiering. Mellomfinansiering er et midlertidig lån som gjør det mulig å sitte på to boliger inntil du har fått solgt den gamle.