Personvernerklæring for bruk av Lendo sin kontoinformasjon- og betalingsfullmakttjeneste

Oppdatert: 02.12.2021

Våre brukeres tillit er av største viktighet for Lendo part of Schibsted AS (“Lendo”, “vi eller “oss”) og vi tar derfor ansvar for å beskytte ditt personvern. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi behandler, forklarer hvordan vi samler inn og benytter informasjonen, og hvordan vi beskytter ditt personvern. Om du har noen spørsmål om vår personvernerklæring eller håndtering av personopplysninger må du gjerne kontakte oss på kundeservice@lendo.no, merk e-posten din med “Personvern”. 


Vi oppfordrer deg til å lese denne erklæringen nøye før du benytter deg av Lendo sin kontoinformasjon- og betalingsfullmakttjeneste. 

 

Denne personvernerklæring gjelder for all behandling av personopplysninger som skjer når du bruker kontoinformasjon- og betalingsfullmakttjenestene som er levert av Lendo part of Schibsted (org. nr. 997 523 814). Lendo er en del av av Schibsted. 

 

Merk at denne personvernerklæringen gjelder kun vår kontoinformasjon- og betalingsfullmakttjeneste. Du finner personvernerklæringen for vår finansagent virksomhet her.

 

Lendo er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet som er vårt nasjonale tilsynsorgan. Lendo har konsesjon som betalingsforetak med tillatelse til å yte betalingsfullmakttjenester og kontoinformasjonstjenester, som betyr at du som bruker kan få tilgang til dine bankkontoer fra ulike banker hos oss, samt initiere og utføre betalinger. Lendo innehar alle relevante lisenser for å levere kontoinformasjons- og betalingsfullmakttjenester med ditt samtykke. 

1. Hva er en personopplysning?

En personopplysning er informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk levende person. Eksempel på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, men også IP-nummer og hvordan du bruker tjenesten betegnes som personopplysninger.

2. Hvilke personopplysninger samler vi inn når du bruker kontoinformasjon- og betalingsfullmakttjenestene til Lendo?

Du gir ditt samtykke til at Lendo kan samle inn og behandle forskjellige personopplysninger om deg når du bruker våre kontoinformasjon- og betalingsfullmakttjenester.


Vi innhenter og behandler opplysninger om deg som du selv oppgir, eller som genereres når du bruker våre tjenester. Tjenestene våre kan igjen bruke tredjeparter (som f.eks. Gjeldsregisteret og offentlige registre (som f.eks. Folkeregisteret) for å innhente informasjon om deg. 

Personopplysninger som samles inn av Lendo skal behandles og lagres på en trygg og sikker måte. Lendo har har etablert rutiner og særskilte tiltak for å sikre tilfredsstillende datasikkerhet vedrørende konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Informasjonen som kan knyttes til deg personlig, blir ikke delt med andre, med mindre det foreligger rettslig forpliktelse. Lendo selger ikke personopplysninger til andre. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. Nøyaktig hvilke personopplysninger og for hvilke formål vi behandler dem, kan du lese mer om nedenfor.

3. Hvordan og hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

All behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven. Datatilsynet fører tilsyn med loven og medvirker til at personvernet til hver enkelt ikke blir krenket gjennom bruken av personopplysninger. Lendo behandler dine personopplysninger etter EUs personvernforordning (GDPR) og personopplysningsloven.

I tillegg er vi pålagt av andre lovgivninger, som for eksempel hvitvaskingsregelverket for å avdekke/forhindre kriminelle handlinger ved og overvåke transaksjonsdata. Lendo behandler dine personopplysninger i kontoinformasjon- og betalingsfullmakttjenestene for følgende formål:

Levering av kontoinformasjonstjeneste:
Formål Behandlinger som utføres Kategorier av personopplysninger
For å kunne tilby kontoinformasjonstejnesten Tilkobling til valgt bank og mottak av samtykkessignal. Teknisk informasjon om din enhet (internett-tilkobling, samt dato og klokkeslett da du brukte tjeneste).
Oversikt over din kontoinformasjon fra kontoene du har gitt oss tilgang til. Finansiell informasjon: Kontoinformasjon som (navn på konto og type konto, saldo, valuta), Transaksjonsinformasjon som (referanse, dato, sum, verdi, valuta).
Sammenstilling av din kontoinformasjon.
Kontakt via e-post, sms og/eller telefon, hvis aktuelt.
Utførelse av kundeservice og kvalitetskontroll.
Levering av betalingsfullmakttjeneste:
Formål Behandling som utføres Kategorier av personopplysninger
For å kunne tilby betalingsfullmakt-tjenesten for nedbetaling av lån og kreditt. Identitetskontroll og verifisering med BankID. Identifikasjonsinformasjon (navn, fødselsnummer, adresse).
Henting av kontoinformasjon i samsvar med beskrivelsen ovenfor av “Levering av kontoinformasjonstjeneste”. Teknisk informasjon om din enhet (internett-tilkobling, samt dato og klokkeslett da du brukte tjenesten m.m.)
Innhenting av gjeldsinformasjon fra Gjeldsregistret. Kundetiltak (som statsborgerskap, opplysninger om du er politisk eksponert eller sanksjonslistet)
Visualisering av gjeld i betalingsfullmakttjenesten. Finansiell informasjon: Kontoinformasjon som (navn på konto og type konto, saldo, valuta), ransaksjonsinformasjon som (referanse, dato, sum, verdi, valuta), Låneopplysninger.
Kundettiltak iht hvitvaksingsloven.
Tilkobling til din valgte bank for å gjennomføre transaksjonen.
Visualisering av betalingsbekreftelse og transaksjonshistorikk.
Kontakt via e-post, sms, telefon hvis aktuelt.
Utførelse av kundeservice og kvalitetskontroll.
Levering av kontoinformasjonstjeneste på vegne av en annen behandlingsansvarlig:
Formål Behandlinger som utføres Kategorier av personopplysninger
For å kunne tilby kontoinformasjonstejnesten som en integrert del av en annen tjeneste. Motta forespørsel fra en tredjeparts databehandler. Teknisk informasjon om din enhet (internett-tilkobling, samt dato og klokkeslett da du brukte tjeneste).
Tilkobling til valgt bank og mottak av samtykkessignal. Finansiell informasjon: Kontoinformasjon som (navn på konto og type konto, saldo, valuta), Transaksjonsinformasjon som (referanse, dato, sum, verdi, valuta)
Oversikt over din kontoinformasjon fra kontoene du har gitt oss tilgang til.
Sammenstilling av din kontoinformasjon.
Deling av din kontoinformasjon med en tredjeparts databehandler.

Fra hvilke kilder henter vi dine personopplysninger?
Etter at du har gitt ditt samtykke, gir du Lendo tilgang til å hente informasjon fra de bankkontoene du har valgt. Lendo vil ikke på noe tidspunkt ha rådighet over dine midler, eller ha mulighet til å endre betalingsmottaker, beløp eller noe annet kjennetegn ved transaksjonen. Lendo sikrer at din personlige sikkerhetsinformasjon ikke er tilgjengelig for andre enn deg og utstederen av den personlige sikkerhetsinformasjonen. Tjenestene våre bruker også tredjeparter (som f.eks. Gjeldsregisteret og offentlige registre) for å innhente informasjon om deg.

Hvem andre kan får tilgang til dine personopplysninger?
Personopplysninger som er knyttet til deg som person vil også være synlig for vår bankintegrasjonspartner Neonomics AS (org. 919 041 021) . Ingen personopplysninger blir utlevert til andre med mindre det følger av kundeavtalen, skyldes rettslige forpliktelser eller du har gitt ditt spesifikke samtykke. I noen tilfeller er Lendo forpliktet ved lov til å utlevere informasjon til politi- og påtalemyndigheten, skattemyndigheten eller norske tilsynsmyndigheter.  Eksempel på slik utlevering kan skyldes forebygging og avdekking av straffbare handlinger, som for eksempel hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, samt svindel eller bedrageri.

Rettslig behandlingsgrunnlag
Lendo trenger ditt samtykke for å hente kontoinformasjonen din.  Etter innhenting av dine personopplysninger, behandles dine personopplysninger på grunnlag av kundeavtalen og tjenestene vi har påtatt oss å levere til deg. Lendo behandler også personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller beslutninger fra myndighetene. Det kan for eksempel være krav etter bokføringsloven, hvitvaskingsloven eller personopplysningsloven.

Når du bruker kontoinformasjonstjenesten som en del av produktet til en annen behandlingsansvarlig, krever Lendo fortsatt ditt samtykke for å koble til bankkontoen din og hente kontoinformasjonen. Deling av dataene med tredjeparts behandlingsansvarlig (f.eks. Lendo AB) gjøres på grunnlag av kundeavtalen som du har med den andre behandlingsansvarlige.

Din rett til å motsette deg behandlingen
Behandlingen av personopplysninger som her er vist til, er nødvendig for at Lendo skal kunne levere tjenesten til deg. Hvis du ønsker å motsette deg denne behandlingen av dine personopplysninger, kan du dessverre ikke benytte deg av tjenesten vår.

Lagringsperiode
Lendo vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Lendo har konsesjon som betalingsforetak og er underlagt rettslige forpliktelser som krever at vi behandler og lagrer personopplysninger om deg. Enkelte opplysninger vil derfor lagres så lenge det er påkrevd som følge av lov, som for eksempel bokføringsloven eller hvitvaskingsloven. Dette gjelder selv om du slutter å bruke våre tjenester, eller ønsker at vi sletter dine opplysninger.

Produktutvikling og analyse:
Formål Behandlinger som utføres Kategorier av personopplysninger
Undersøkelse og analyse av hvordan brukere samhandler med tjenesten vår. Måling av brukere, lokasjon og bruksmønster. Enhetsdata og IP-nummer.

Hvem andre kommer til å få tilgang til dine personopplysninger?
Vi bruker databehandlere som Google Analytics for dette formålet. Databehandleren bruker informasjonskapsler og annen teknologi for å samle inn data om brukernes oppførsel og deres enheter (spesielt enhetens IP-adresse, og lagres anonymisert), skjermstørrelse på enheten, enhetstype (unike enhetsidentifikatorer), nettleserinformasjon, geografisk beliggenhet (eneste land), det foretrukne språket som brukes til å vise nettstedet vårt) og besøkte nettadresser (bare på Lendos nettsted). Databehandleren lagrer denne informasjonen i en pseudonymisert brukerprofil. Verken databehandleren eller vi vil noen gang bruke denne informasjonen til å identifisere individuelle brukere eller til å matche den med tilleggsinformasjon om en enkelt bruker. Databehandleren kan lagre enhetsdata (de lagrer aldri enhetens IP-adresse) for å feilsøke, forbedre og utvikle produktet.

Hotjar er en tjeneste for webanalyse som spiller inn brukernes bevegelsesmønstre på nettsiden vår. Hotjar lagrer enhetsdata i en pseudonymisert brukerprofil og kommer aldri til å bruke informasjonen til å identifisere brukere. For informasjon om hvordan du kan styre bruken eller slette cookies, se https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/.

Lovlig grunn
Lendo behandler dine personopplysninger etter EUs personvernforordning (GDPR),  personopplysningsloven og rapporteringsforpliktelser.  Vi kan behandle personopplysninger om deg når det er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse og den etter en avveining veier tyngre enn hensynet til brukerens personvern, som for eksempel overvåkning av transaksjoner for å oppdage svindel. Lendo behandler også personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller beslutninger fra myndighetene. Det kan for eksempel være krav etter bokføringsloven, hvitvaskingsloven eller personopplysningsloven. 

Din rett til å motsi deg behandlingen
Vi beskytter personvernet ditt og behandler ikke personopplysningene dine for dette formålet hvis du ikke vil. Kontakt oss på kundservice@lendo.no så sletter vi informasjonen din. Du blir også tilbudt en mulighet til å velge bort informasjonskapsler for analyse og produktutvikling når du besøker Lendos nettsted.

Lagringsperiode
Lendo vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Lendo har konsesjon som betalingsforetak og er underlagt rettslige forpliktelser som krever at vi behandler og lagrer personopplysninger om deg. Enkelte opplysninger vil derfor lagres så lenge det er påkrevd som følge av lov, som for eksempel bokføringsloven eller hvitvaskingsloven. Dette gjelder selv om du slutter å bruke våre tjenester, eller ønsker at vi sletter dine opplysninger.

 

4. Dine rettigheter

Etter personopplysningsloven har du som bruker flere rettigheter for å ha kontroll over dine personopplysninger. Dersom du ønsker å benytte rettighetene dine, kan du be oss om å utlevere alle personopplysninger som vi har samlet om deg. Merk at en slik utlevering vil kreve at du kan bekrefte din identitet ved å fremlegge ytterligere opplysninger om deg. Dette gjør vi for å beskytte identiteten til våre brukere og for å være sikker på at ingen utgir seg for å være deg. Dersom du ønsker dette kan du sende en e-post til kundeservice@lendo.no. Merk e-posten din med “Personvern”.

I henhold til lovgivning, har du følgende rettigheter i henhold til personopplysninger vi behandler:

  • Be oss om å rette opp i, eller oppdatere personopplysninger som er feil, ufullstendig eller gamle. 
  • I enkelte tilfeller, kan du be oss om å slette personopplysninger om deg eller begrense behandlingen av dine personopplysninger. 
  • Be om at vi overfører personopplysninger vi har om deg til en annen  behandlingsansvarlig, så langt dette lar seg gjøre.

I tilfeller hvor behandling av personopplysninger baseres på ditt samtykke, har du til enhver tid rett til å trekke tilbake samtykket. 

Har du innvendinger eller klager på vår behandlingen av dine personopplysninger håper vi du kontakter oss på kundeservice@lendo.no. Du har også rett til å klage til Datatilsynet om du ikke er tilfreds med vår behandling av dine personopplysninger og mener de ikke stemmer med regelverket. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettside: Dine rettigheter (datatilsynet.no)

5. Endringer

Om vi gjør endringer i denne personvernerklæringen kommer vi til å informere deg gjennom å publisere den oppdaterte versjonen på våre nettsider. Om endringene anses som vesentlige, vil vi også informere deg på passende måte og om det er påkrevet, be om ditt samtykke.

 

6. Kontakt

Dersom du har spørsmål  om vår personvern eller andre tilbakemeldinger kan du kontakte oss på kundeservice@lendo.no. Om du har særskilte spørsmål om personvern, merk e-posten din med “Personvern”.