Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Hva er et forbrukslån?

Et forbrukslån er en type lån der du ikke er nødt til å stille med sikkerhet i bolig eller eiendom for å få låne. Enkelt forklart trenger ikke banken å ta pant når de tilbyr deg et lån. Dette er i stor kontrast til de fleste andre typer lån, som boliglån eller billån, der banken har sikkerhet i boligen/bilen din som gjør at de kan hente verdier dersom du ikke klarer å gjøre opp for deg.

En annen vesentlig forskjell fra et boliglån til et forbrukslån, er at du ved sistnevnte kan bruke pengene på akkurat hva du vil. Der hvor lånekapitalen fra et boliglån er bundet til kjøp av bolig, så kan du med et forbrukslån både pusse opp, kjøpe deg campingvogn og reise på ferie – eller noe helt annet.

Når du søker om et forbrukslån, så er det din personlige økonomi og betalingshistorikk som legger grunnlaget for søknaden. Har du hatt stabil inntekt og god betalingshistorikk over lengre tid, så vil ikke dette bare øke sjansene dine for å få innvilget søknaden, men også for å få en lavere rente. I motsatt fall vil betalingsanmerkninger eller inkassosaker nesten alltid være umiddelbar årsak til avslag på en søknad om et forbrukslån.

Hvor mye kan jeg låne?

Hvor mye du kan låne avhenger i stor grad av din egen inntekt og økonomi. Høyeste beløp for usikrede lån hos de fleste norske banker er 500 000 kroner. Det nye gjeldsregisteret, som trår i kraft i 2019, vil gjøre det vanskeligere å ta opp for mye usikret gjeld. Tidligere kunne ikke banken se om en lånesøker nylig hadde tatt opp lån i en annen bank, noe som nå blir mulig gjennom det offentlig regulerte gjeldsregisteret.

Det betyr samtidig at all kjøpskreditt og kredittkort vil bli vurdert som en del av gjelden din – selv om du ikke har benyttet deg av den. Har du flere kredittkort med høy kredittgrense som ligger ubrukte vil dette fremover bli vurdert som gjeld når du søker om forbrukslån, og kan derfor være en medvirkende årsak til at du ikke får låne beløpet du ønsker.

Hvilken tilbakebetalingstid skal jeg velge for forbrukslånet?

Du bestemmer selv hvor lang tilbakebetaling-/nedbetalingstid du skal velge for forbrukslånet, men en regelendring innført i 2017 gjør at man nå kan ha maksimalt fem års nedbetalingstid på «usikret kreditt». Samtidig så er minimum nedbetalingstid 1 år på alle forbrukslån søkt om gjennom oss.

Kort oppsummert betyr det at du kan velge mellom 1 til 5 år som nedbetalingstid på nye forbrukslån, men regelen gjelder ikke gjeld du allerede har. Det betyr at du kan søke om refinansiering av gammel gjeld som har nedbetalingstid på mer enn 5 år, og allikevel beholde den samme nedbetalingstiden.

Kan jeg betale ned forbrukslånet raskere?

Ja, du kan betale ned forbrukslånet så raskt du selv vil. Selv om du velger 1 år som nedbetalingstid kan du innfri hele lånet etter tre måneder om du skulle ha muligheten til det. Raskere nedbetaling er noe vi alltid anbefaler, ettersom det reduserer den totale kostnaden på lånet en hel del. For hver måned du trekker fra i nedbetalingstiden, jo mer vil du spare i renter og gebyrer.

Hvilken rente får jeg på forbrukslånet?

Hvilken rente du får på forbrukslånet avhenger i stor grad av to faktorer. For det første så avhenger det av hvilken bank du velger, ettersom det ofte er store variasjoner i tilbudene. Søker du om forbrukslån gjennom oss, så innhenter vi inntil 17 tilbud fra ulike banker. På denne måten kan du enkelt sammenligne lån fra flere aktører og se hvilken bank som tilbyr den beste renten.

Samtidig så vil din personlige økonomi være avgjørende for hvilken rente du får på forbrukslånet. Blant annet vil personer med stabil og høy økonomi over lengre tid belønnes med en lavere rente, ettersom banken har redusert risiko ved utlån til økonomisk stabile personer. I motsatt ende av skalaen havner du dersom du har hatt varierende inntekt de siste årene, flyttet mye eller rett og slett er veldig ung.

Hvilken rente du får bestemmes først når du faktisk har lagt inn en søknad om forbrukslån. Rentene som oppgis på bankenes nettsider (og våre) er kun eksempelrenter, og er ikke nødvendigvis den renten du ender opp med på forbrukslånet. Den kan være både lavere og høyere, avhengig av din økonomiske situasjon.

Hvorfor får jeg avslag?

Det kan være forskjellige årsaker til at du får avslag på en søknad. I hovedsak betyr et avslag at ett eller flere av kriteriene for å søke, ikke er oppfylt.

For å kunne søke om forbrukslån hos oss må følgende kriterier være oppfylt

  • Du har ingen betalingsanmerkninger.
  • Du er mellom 20 og 70 år gammel.
  • Du har en inntekt på minst kr 120 000 kr i året.
  • Du har en epostadresse og et norsk telefonnummer.
  • Du er registrert i folkeregisteret og du har bodd i eller skattet til Norge i 3 år.

Et lite tips: Dersom du får en betalingsanmerkning som er knyttet opp til en gjeldspost så er hovedregelen at den skal slettes omgående når du betaler ned gjelden. Hvis gjelden ikke blir betalt skal betalingsanmerkningen uansett slettes innen 4 år. Når betalingsanmerkningen er slettet vil du være berettiget til å søke hos oss igjen umiddelbart.

Vil du ha mer informasjon om din kredittanmerkning kan du kontakte Experian på telefon 815 55 420.

Hva koster lånet?

Hvor mye lånet koster deg kan du enkelt finne ut av dersom du vet den effektive renten. Vi anbefaler at du bruker vår lånekalkulator for å se hvor mye ønsket beløp kommer til å koste deg ved ulike renter og ulik nedbetalingstid. Jo kortere tid du bruker på å betale ned lånet, jo rimeligere vil det bli. Selv om du velger lang nedbetalingstid når du søker om lånet, så kan du når som helst betale inn ekstra summer for å bli gjeldfri raskere.

Når du skal regne ut kostnaden av et forbrukslån, så bør du bruke den effektive renten som utgangspunkt. Denne prosenten omfatter nemlig alle kostnader ved lånet, inkludert både de rentene banken skal ha og eventuelle gebyrer.

Hvor mye kan jeg låne i forhold til inntekt?

Hvor mye du kan låne i forhold til inntekten din er et spørsmål som ikke har noe enkelt fasitsvar. Her er det flere faktorer som spiller inn. Når banken vurderer søknaden din, så er naturligvis inntekt i forhold til ønsket lånebeløp (og nedbetalingstid) en av de viktigste faktorene. Men siden et forbrukslån er et usikret lån, så tar banken en stor risiko ved utlån. Derfor vil andre faktorer som variasjoner i inntekt de siste årene, stillingsprosent på arbeidsplassen, alder, sivilstatus og så videre være nesten like viktige. Hvor mye gjeld du har fra før av vil også påvirke hvor mye du kan låne, spesielt når det nye gjeldsregisteret trer i kraft fra 2019.

Hvor mye kan vi låne (par)?

Hvor mye man kan låne som par avhenger i stor grad av deres samlede inntekt og økonomiske situasjon. Uansett så vil det i de fleste tilfeller lønne seg å søke om lån sammen (forbrukslån med «medsøker») dersom man har muligheten til det. Ikke vil det bare øke sjansene for å få innvilget søknaden om å låne det beløpet man trenger, men det vil også kunne gi dere en lavere rente. Spesielt hvis man skal låne et beløp over 150 000 kroner, så vil det være en fordel dersom man søker sammen med noen.

Hvordan bytte bank

Å bytte bank er langt enklere enn hva mange tror. Siden 2008 har det faktisk vært lovfestet at den nye banken kan si opp ditt gamle kundeforhold for deg, og dermed gjøre overflyttingen sømløs for din del. Alt du behøver å gjøre er å kontakte din nye bank og fortelle de hvilke tjenester du har i dag og hva du ønsker å flytte over til den nye banken. Gjennom en fullmakt gir du den nye banken tillatelse til å si opp dine tjenester og ditt kundeforhold i din nåværende bank. For en fullstendig oversikt over ting man bør tenke på ved bankbytte, henviser vi til Finanstilsynet sine hjemmesider.

Hvilken bank er best?

Hvilken bank som er den beste for deg vil i stor grad avhenge av dine behov. Det er ikke alltid slik at den banken med den laveste renten er den beste banken. For hvis du kunne betalt noen hundrelapper ekstra i måneden på boliglånet for å få bedre kundeservice, en mer brukervennlig mobilapp og kanskje noen gode tilbud i ny og ne – ville ikke det da være verdt det? Blant annet vil vi anse dette som viktige faktorer for at en bank skal være den «beste» for deg:

·        Kundeservice

·        Mobilapp og selvstendighet

·        Ekstratjenester

·        Priser på tjenester

·        Kundefordeler

·        Lånebetingelser

Dette er noen eksempler på hva du bør vurdere når du sammenligner banker. Kanskje vil det ikke være verdt et bankbytte bare fordi du får et boliglån som er 0,05 prosentpoeng lavere, dersom kundeservicen er ikke-eksisterende eller mobilappen ubrukelig.

Hvilke banker gir best rente

For å finne ut hvilke banker som gir best rente på boliglån, så kan du benytte deg av oversikten til Forbrukkerrådet. Her får du oversikt over alle landets banker og kan på den måten enkelt sammenligne den effektive renten for det boliglånet du ønsker deg. I skrivende stund ligger laveste effektive rente på 2,30%, mens høyeste effektive rente er på hele 7,27%.

Når det kommer til forbrukslån og beste rente der, så får du ikke vite hvilken rente du får før du faktisk har søkt om lånet. Søker du om lån gjennom oss, så vil søknaden din bli vurdert av en rekke ulike banker. Da kan du enkelt sammenligne de 17 ulike tilbudene for å se hvilke banker som gir den beste renten.

Hva er inkasso?

Inkasso er når et selskap sender et krav til deg som kunde hvor de krever inn penger for en ubetalt regning. Det er strenge regler for når og hvordan man kan sende krav om inkasso, og mange selskaper benytter derfor et eksternt inkassobyrå til å håndtere ubetalte regninger på vegne av dem. Har du som privatperson ikke muligheten til å betale regningen, så anbefaler vi at du kontakter selskapet så fort som mulig for å finne en alternativ løsning til nedbetaling.

Når en regning går til inkasso, så vil det opprinnelige beløpet raskt vokse seg mange ganger større på grunn av renter og gebyrer. Er du uenig i inkassokravet som sendes deg, så gjelder det å varsle om dette så kjapt som mulig. Saksgangen for inkasso vil typisk være slik:

·        En faktura har forfalt med minimum 14 dager. Dette er minstekrav før man kan sende ut et inkassovarsel, men mange velger ofte å sende ut en «vennlig» betalingspåminnelse først.

·        Betalingsfristen for et inkassovarsel skal være på minst 14 dager, men er beløpet fortsatt ikke betalt av kunden da, så kan saken tas videre til inkasso.

·        Når regningen går til inkasso vil ytterligere gebyrer og renter legges til på regningen. Nå kan også selskapet med inkassokravet ta pant i eiendeler hos deg, eller be namsmannen om tvungent lønnstrekk for å få de midlene de har krav på.

Hva er rente?

Den enkle definisjonen av rente er det du må betale for at banken skal låne deg penger. Når man sammenligner kostnader på lån, så vil man ofte havne borti de to begrepene «nominell» og «effektiv» rente. Kostnaden for at banken skal låne deg penger kalles for nominell rente, mens den effektive renten inneholder den nominelle renten plusset på med alle gebyrer ved lånet. Det er altså sistnevnte man bør sammenligne og vurdere når man skal ta opp lån.

Hva er nominell rente?

Nominell rente er det du må betale for at banken skal låne deg penger. Avhengig av hvilken type lån det dreier seg om, så vil banken fastsette renten basert på flere faktorer. Mest avgjørende er din økonomiske situasjon, ønsket lånebeløp og ønsket nedbetalingstid. Nominell rente inkluderer ingen gebyrer, men oppgis som en prosent av ønsket lånebeløp som du må betale for å få lånet.

Hva er effektiv rente?

Den effektive renten viser den reelle kostnaden ved et lån. I tillegg til den nominelle renten, så plusser man på med engangsgebyrer som etableringsgebyr (ofte på mellom 1000 til 3000 kroner for et boliglån), samt et månedlig termingebyr (vanligvis mellom 30 til 100 kroner for boliglån). Totalt får man da den reelle månedskostnaden for lånet. For et boliglån der termingebyret er på 80 kroner, som nedbetales over 25 år, så vil ikke denne summen være uvesentlig. Det vil nemlig utgjøre hele 24 000 kroner!

Hva er avdrag?

Avdrag er den delen av et terminbeløp som går til nedbetaling av selve lånet. Når man betaler ned på et lån, så må man som regel betale både avdrag og renter. Rentene er en kostnad som går direkte til banken som en «betaling» for at du får låne penger, og denne kostnaden reduserer ikke gjeldssaldoen. Det gjør derimot avdragene, som går direkte til nedbetaling av lånet. For de fleste typer lån så betaler man avdrag en gang per måned.

Har jeg betalingsanmerkning?

Har man en betalingsanmerkning, så kan dette hindre deg i å få alt fra et forbrukslån eller et kredittkort til et boliglån eller fra å handle på faktura i norske nettbutikker. Men hvordan finner man ut om man har en betalingsanmerkning?

Du kan når som helst be de ulike kredittopplysningsbyråene oppgi hvilken informasjon de har lagret om deg, deriblant om du har betalingsanmerkninger. Dette kan du hos de fleste selskapene gjøre selv via nettsidene deres ved å «kredittsjekke» deg selv. Det er helt gratis og du får umiddelbar oversikt over om du har noen betalingsanmerkninger.

Bisnode er et eksempel på et slikt selskap hvor du kan kredittsjekke deg selv på nett.

Hva er kredittkort?

Et kredittkort er på mange måter det samme som et vanlig bankkort, og har de samme bruksområdene. Den vesentlige forskjellen mellom et kreditt- og et bankkort, er at der hvor pengene trekkes direkte fra bankkontoen din når du betaler med bankkortet, så får du med et kredittkort tilgang til lånte penger («kreditt») som betales tilbake etterskuddsvis. Dette er blant annet en stor fordel da et bankkort ikke kan brukes dersom kontoen er tom, mens et kredittkort virker så lenge man ikke har passert den tildelte kredittgrensen.

Nettopp derfor har svært mange nordmenn et kredittkort i lommeboken i tillegg til det vanlige bankkortet. Det er for eksempel en ekstra trygghet som unngår at man havner i en situasjon der man ikke kan betale for seg i kassadisken fordi en uforutsett avtalegiro har blitt trukket fra bankkontoen. Da kan man bare dra kredittkortet, som gir umiddelbar tilgang til kreditt i banken.

Andre fordeler med et kredittkort er at man ofte får reiseforsikring inkludert dersom man betaler for en reise med kredittkortet, samtidig som stadig flere kredittkort har gebyrfrie uttak av kontanter i utenlandske minibanker. Kredittkort gir også en større grad av beskyttelse mot svindel og tap av penger enn hva et vanlig bankkort gjør.

Hvilket kredittkort er best?

Hvilket kredittkort som er det beste for deg avhenger av individuelle preferanser. Det finnes ikke (så vidt vi er kjente med) et kredittkort som dekker «alle behov». For eksempel så har enkelte kort ekstra gode fordeler for de som er glad i å reise, med både reiseforsikring, avbestillingsforsikring og egenandelforsikring inkludert i kortet. Men da mangler kortet kanskje andre fordeler som bonusprogram, høy kredittgrense og fleksibel nedbetaling.

Derfor bør du sette deg ned og tenke over hvordan du kommer til å bruke kredittkortet, før vi kan si noe om hva som er det beste kortet for deg. Skal du gjøre store innkjøp med kredittkortet, som skal betales ned over lengre tid, så anbefaler vi at du søker om et kort med høy kredittgrense og lav rente. Det finnes kredittkort med effektiv rente ned mot 16-17 prosent. Shopper du mye på nettet, så finnes det andre kredittkort igjen som tilbyr gode rabattordninger og bonusopptjening hvis du handler med det respektive kortet.


Søk om lån her