Enkeltpersonforetak

Lån til enkeltpersonforetak

Ved enkeltpersonforetak ligger det juridiske og økonomiske ansvaret på eieren av firmaet. Dette betyr også at eieren står personlig ansvarlig for firmaets lån.
Forbrukslån Artikler Lån til enkeltpersonforetak

Her kan du lese mer om hvordan du går frem dersom du vurderer mulighetene for å søke om lån til ditt enkeltpersonforetak. 

Enkeltpersonforetak – som tidligere het enkeltmannsforetak –  er en av de vanligste selskapsformene i Norge, antageligvis fordi det er en av de enkleste formene å drive bedrift på. Sammenlignet med aksjeselskap stilles det blant annet ikke egne lovkrav til enkeltpersonsforetak, det er relativt enkelt å føre skatt og det er ikke revisjonsplikt før man når en viss inntekt for bedriften. Du kan også starte et enkeltpersonforetak uten egenkapital, styre eller stiftelsesdokumenter. 

Dersom du ikke har egenkapital og trenger kapital for å finansiere virksomheten din, er en av de vanligste formene å gjøre dette på via lån. Blant annet er det mange gründere som har behov for å ta opp et lån for å komme i gang med den nye bedriften. Ulempen med nyoppstartede bedrifter og små enkeltpersonforetak er at de har lite sikkerhet å stille for banken – som kan gjøre det vanskelig å få innvilget lånesøknaden. Likevel finnes det alternativer til- og muligheter for å få innvilget bedriftslån for et firma i oppstart.  

Hva er et enkeltpersonforetak

De to mest vanlige selskapsformene i Norge er enkeltpersonforetak og aksjeselskap. Det finnes i overkant av 500 000 enkeltpersonforetak registrert i Brønnøysundregisteret. Grunnen for at så mange velger enkeltpersonforetak, er nok fordi det er relativt enkelt å starte, i tillegg til at det gir det deg en stor grad av frihet. Det er også noen ulemper knyttet til denne selskapsformen, blant annet innebærer det en større risiko fordi du står personlig ansvarlig for bedriften og økonomien. 

Sammenlignet med et aksjeselskap, defineres du som innehaver av selskapet når du eier et enkeltpersonforetak. Din årlige skattemelding dekker både deg og bedriften, og du står personlig ansvarlig for bedriftens forpliktelser. Dersom du eier et aksjeselskap, eier du aksjer i selskapet og bedriften anses som en egen juridisk enhet. Her står du ikke personlig ansvarlig for bedriftens gjeld eller andre forpliktelser. I tillegg må du følge aksjeloven og ta hensyn til krav om rapportering. 

Ulemper og fordeler ved enkeltpersonforetak

Noen av de største fordelene med enkeltpersonforetak er at det er ukomplisert og koster lite å komme i gang med. I tillegg er det få krav til administrativt arbeid og rapportering, og det er 100 prosent eierstyrt som vil si at det gir deg stor grad av frihet. Ulempene er at du blir stående personlig ansvarlig og du må betale forskuddsskatt. Det vil også flere ulemper for deg knyttet til ordninger som sykepenger og pensjon, ettersom du står som innehaver av bedriften istedenfor arbeidstaker. Som eier kan du likevel ha arbeidstakere, men du kan ikke være arbeidstaker i enkeltpersonforetaket. 

For å kunne registrere et enkeltpersonforetak må du drive med næringvirksomhet. I følge Altinn godtas en aktivitet som næringsvirksomhet dersom den «drives for egen regning og risiko, ha et visst omfang og en viss varighet. Den skal over tid være egnet til å gi overskudd». Du må også ha fylt 18 år, ha gyldig oppholdstillatelse og en norsk adresse å registrere bedriften på. Så lenge du og virksomheten din fyller disse kravene, kan du sette i gang med å registrere enkeltpersonforetaket. Her kan du opprette et enkeltpersonforetak

Enkelpersonforetak betaler forskuddsskatt hvert kvartal. For å regne ut hvor mye du må betale i skatt må du regne ut hvor mye du tror bedriften kommer til å gå med overskudd, et tall som du legger inn i skattekortet ditt. Deretter regner Skatteetaten ut hvor mye du må betale i skatt. Her ligger skatteprosenten vanligvis på rundt 33,4–49,6 prosent, avhengig av omsetningen til firmaet. 

Før du bestemmer deg for om du skal velge aksjeselskap eller enkeltpersonforetak, bør du vurdere ulempene og fordelene nøye, og se dette i lys av hva som samsvarer best med din situasjon. Hvis du planlegger å arbeide alene, og vet at allerede at virksomheten din involverer liten risiko, kan enkeltpersonforetak være den beste løsningen. Dersom du tror prosjektet ditt har potensiale og ser for deg potensiell rask vekst, er kanskje aksjeselskap det som passer best for virksomheten din. 

Bedriftslån til enkeltpersonforetak

ersom du skal starte et enkeltpersonforetak og ikke har egenkapital, kan et bedriftslån være løsningen for å komme i gang. Et bedriftslån baserer seg på bedriftens økonomi, hvor lånet skal gå til å drifte bedriften eller til å gjøre investeringer. Investeringer i oppstartsfasen kan typisk være tjenester som bidrar til vekst for bedriften. På samme måte som når man låner penger til hus eller bil, er det viktig at man har en god og konkret plan for hvordan man skal bruke pengene og ikke minst tilbakebetale dem. Dette gjelder også for å få innvilget lånet hos banken. Det kan være lurt å ha med en forretningsmodell og -plan, og et budsjett, inn i de første samtalene med banken. Her bør du kunne vise til at det er behov for ditt prosjekt i markedet, og at du har en godt gjennomarbeidet plan for hvordan du vil bruke lånepengene og hvordan du planlegger å tilbakebetale dem.

Det finnes både sikrede og usikrede bedriftslån. På samme måte som et boliglån, vil banken trenge sikkerhet i eiendom eller andre verdier, for å kunne tilby deg et sikret bedriftslån. Dette kan eksempelvis være i form av eiendom. Dersom du har et nyoppstartet enkeltpersonforetak kan det være vanskelig å stille med sikkerhet, ettersom bedriften ikke har opparbeidet seg kapital enda. I så fall er alternativet å ta opp et usikret lån. Et usikret bedriftslån kan sammenlignes med et forbrukslån for privatpersoner, og renten på et slikt lån er som regel høyere enn for et sikret bedriftslån. 

Det krever mer å få innvilget et usikret bedriftslån, fordi banken løper en langt høyere risiko. For eksempel vil du kunne bli bedt om å dokumentere lønnsomheten til firmaet og kunne vise til at bedriften har en god driftshistorikk. Fordi du står personlig ansvarlig for økonomien i enkeltpersonforetaket, vil dette også bety at dersom enkeltpersonforetaket ditt ikke klarer å håndtere lånet så kan banken kreve inn pengene fra deg privat. Du kan dermed risikere å måtte ta av dine personlige oppsparte midler eller øke boliglånet på hjemmet ditt for å dekke firmaets gjeld. Et alternativ til å stille personlige garantier for bedriften sitt lån, kan være å ta opp et vanlig forbrukslån uten sikkerhet. Du vil i begge tilfeller stå personlig ansvarlig for lånet, men vilkårene kan bli bedre. Hos Lendo kan du enkelt sammenligne tilbud og vilkår på forbrukslån fra opp til 15 forskjellige banker. 

Finansiering av enkeltpersonforetak

Kapitalbehovet kan variere, men de aller fleste bedrifter trenger på ett eller annet tidspunkt å tilføre midler – enten til oppstart, drift eller investeringer. En ryddig økonomi og riktig finansiering kan bidra til en smidigere oppstart, slik at du klarer å imøtekomme dine forpliktelser på kort og lang sikt. Når du skal starte opp en bedrift er det viktig å gjøre seg noen tanker om hvordan du skal finansiere oppstarten – før bedriften potensielt har blitt lønnsom. De vanligste måtene å finansiere en nyoppstartet bedrift er gjennom lån eller egenkapital. Det finnes også flere offentlige støtteordninger som hjelper deg i gang. I tillegg kan du finansiere oppstarten gjennom såkalt «crowdfunding» eller folkefinansiering, hvor du får hjelp av mange givere til prosjektet ditt. 

Dersom du ikke har pengene på konto, kan du vurdere å søke om et lån hos banken. Mange er ofte usikre på om de kan få lån hos banken, og om de samme betingelsene gjelder for enkeltpersonforetak som ved aksjeselskap. En av de største forskjellene er at du er personlig ansvarlig for lånet dersom det er et enkeltpersonforetak. I tillegg krever som regel bankene sikkerhet for lånet, hvor banken eksempelvis tar pant i eiendom, utstyr eller lignende. Jo bedre sikkerhet du har, altså verdien du kan stille med som sikkerhet, jo bedre betingelser kan du få på lånet. Sørg for at du også setter deg godt inn i informasjonen de forskjellige bankene etterspør før du har ditt første møte med banken. 

Sammenlign flere tilbud

Det vil alltid lønne seg å hente inn flere tilbud fra forskjellige banker dersom du vurderer å ta opp et lån. På denne måten vil du mest sannsynlig klare å hente inn de beste lånevilkårene og spare penger for enkeltpersonforetaket ditt. Bankenes vilkår kan variere fra bank til bank. Særlig mindre bedrifter som er dårligere rustet for svingninger i markedet de opererer i, kan ha stor nytte av å spare inn på låneutgifter. 
Det finnes foreløpig ingen gode tjenester som sammenligner lånetilbydere av bedriftslån for deg – tilsvarende sammenligningstjenester som penger.no og Lendo som henter inn tilbud på bolig- og forbrukslån fra flere forskjellige banker. Derfor er det viktig at man gjør en grundig researchjobb i forkant og setter seg inn i hva de forskjellige bankene kan tilby og deres vilkår. Deretter bør du velge ut de bankene og tilbudene som best matcher firmaets behov, for så å kontakte bankene for å få mer informasjon om hva de kan tilby.