Bruttolønn

Hva er bruttolønn?

Bruttolønn er inntekten din før skatt. Denne lønnen er inntekten du får utbetalt fra din arbeidsgiver. Likevel er det ikke den summen du får inn på din konto, det er nettolønn.
Forbrukslån Artikler Hva er bruttolønn?

Forskjellen på brutto og netto

Motsatt av bruttolønn finner du nettolønn. Det er den lønnen du får utbetalt på din konto, og er fratrukket skatt og andre fratrekk. 

Dersom du vet hvor mye du får utbetalt hver måned på din konto, og hvor mye du skatter, kan du fint regne deg frem til din bruttolønn. Får du for eksempel utbetalt en nettolønn på 20 000 kr hver måned, med et skattetrekk på 33 %, ganger du nettlønnen med 100, før du deler summen på 100 minus skatteprosenten.

20 000 kr x 100 / (100 - 33) = 29 850 kr i bruttolønn per måned.

Her kan du beregne utbetalt lønn basert på den tabellen du har.

Når du søker om lån

Når du søker om lån må du ofte oppgi din bruttolønn. Dette er långiver interessert i fordi det kan sette en grense for hvor mye du kan låne. Du kan ikke få lån større enn 5 ganger din brutto årsinntekt. 

Tjener du 500 000 kr, vil det si grensen for hvor mye lån du kan ha er på 2,5 millioner. Dette inkluderer alle typer lån du har, slik som boliglån, studielån eller andre usikrede lån.