Boligkjøperforsikring

Lønner det seg med boligkjøperforsikring?

Boligkjøperforsikring kan i noen tilfeller komme veldig godt med. Men svarer prisen til risikoen? I hvilke tilfeller vil det eventuelt være lurt å kjøpe forsikringen, og i hvilke tilfeller er du best tjent med å la være? Svarene får du her.
Boliglån Artikler Lønner det seg med boligkjøperforsikring?

Hva er boligkjøperforsikring?

Det er vanskelig å skaffe seg full oversikt når man kjøper ny bolig. Det er ikke uvanlig at det dukker opp uforutsette mangler ved boligen, og boligtvister er ikke helt sjeldne. Ofte er de også både kompliserte, vanskelige og dyre å løse. Like vanskelig er det å forberede seg på  enhver eventuell konflikt som kan oppstå i kjølvannet av kjøpet. Så er dette noe du bør prioritere å sikre deg mot? 

– En boligkjøperforsikring er en forsikring som du kan kjøpe i forbindelse med et boligkjøp. Hvis det i ettertid skulle vise seg at boligen har feil eller mangler, vil en boligkjøperforsikring dekke eventuelle saksomkostninger, sier Sharon Lavie i Lendo. 

– Det vil si at den i visse tilfeller kan utgjøre en stor forskjell, mens den i andre tilfeller er helt bortkastet, forklarer hun.

- Det er opp til forsikringsselskapet å vurdere om du har en sak som er verdt å ta til retten, og da dekker de saksomkostningene. Ellers kan de nekte å ta saken videre, og på den måten heller ikke dekke saksomkostningene.

Dekker kun eventuelle saksomkostninger

Boligkjøperforsikringen dekker altså vanligvis saksomkostningene ved en boligtvist, men det er viktig å være klar over at dette er det eneste den eventuelt dekker – utbedring av skader eller mangler ved boligen får du ikke dekket. 

– Boligkjøperforsikring er ikke av den typen forsikring som vi anbefaler alle å kjøpe, slik som vi gjør med innboforsikring, for eksempel, men i noen tilfeller kommer den veldig godt med. Men det er forsikringsselskapet som avgjør om de skal dekke saksomkostningene, forklarer Sharon.

Boligkjøperforsikringen blir ofte presentert som boligkjøperens svar på eierskifteforsikring, men den gir ikke den samme sikkerheten som den som selger boligen får gjennom en eierskifteforsikring. Det er derfor Forbrukerrådet anbefaler eierskifteforsikring til selgere, mens de ikke anbefaler boligkjøperforsikring til kjøpere. Det betyr ikke at de fraråder det, men det er absolutt verdt å gå en ekstra runde med seg selv for å finne ut om risikoen er verdt prisen. 

– En boligkjøperforsikring gir deg én ting mindre å tenke på, og er veldig god å ha i noen situasjoner. Men sjangsen for at du virkelig trenger å bruke den er liten. Derfor må du tenke på om du mener at den ekstra tryggheten det gir deg er verdt prisen, sier Sharon.

Det vil altså være en situasjonsavhengig og personlig vurdering å finne ut hvorvidt en boligkjøperforsikring er riktig for deg. For å gjøre denne vurderingen lettere har vi listet opp fordelene og ulempene.

Fordeler ved boligkjøperforsikring:

  • Du får dekket saksomkostninger. Hvis du oppdager mangler på boligen din og saken havner i retten, møter du advokater som har spesialisert seg på denne typen saker. Da kan det være veldig greit å få dekket advokathjelp selv, slik at du stiller sterkere uten å trenge å betale for det. De kan også hjelpe deg i forkant, med å finne ut om saken din faktisk er sterk nok til at det er hensiktsmessig å klage. Dette, i tillegg til at alle andre saksomkostninger vil bli dekket av forsikringsselskapet, er hovedgrunnen til å kjøpe boligkjøperforsikring.
  • Du trenger ikke bekymre deg for høye saksomkostninger. Boligkjøperforsikring har ikke et tak, slik mange andre typer forsikringer har – som for eksempel innbo- og husforsikring. Disse vil altså ikke kunne redde deg i alle situasjoner. Saksomkostningene ved en boligtvist vil derimot dekkes av forsikringsselskapet, uansett hvor høye de blir. Derfor er det viktig å ta med vilkårene på innbo- og husforsikringen din i vurderingen når du skal bestemme deg for om du vil kjøpe boligkjøperforsikring. 
  • Forsikringsselskapet finner advokat for deg.Dersom du først må ta saken din til retten, kan dette bli en svært tidkrevende og utmattende prosess. Hvis du har boligkjøperforsikring, vil den prosessen bli mindre belastende for deg. Forsikringsselskapet kjenner feltet, og vil blant annet finne en advokat som er spesialist på feltet for deg.
  • Én ting mindre å tenke på. Det er mye å tenke på når du kjøper bolig. Den ekstra tryggheten en boligkjøperforsikring gir – i alle fall i tilfeller der du er usikker på boligens tilstand, eller på selgeren – kan være veldig befriende. Da slipper du å tenke på at du skal måtte betale høye saksomkostninger og dyre advokatregninger hvis du skulle havne i retten med en klage.

Ulemper ved boligkjøperforsikring:

  • Lav risiko. Det er unntaket heller enn regelen at du havner i en konflikt med boligselgeren som gjør at dere må ta saken til retten. I alle fall om du har vært nøye med å undersøke boligen i forkant og føler deg sikker på at boligkjøpet er trygt. Ettersom saksomkostninger er det eneste en boligkjøperforsikring dekker, er det lite sannsynlig at du vil få bruk for den. 
  • Den dekker kun saksomkostninger. Ettersom boligkjøperforsikringen kun dekker saksomkostninger, vil den ikke dekke eventuelle utbedringer av boligen din. 
  • Advokaten bestemmer om saken tas til retten. Det skal mye til for at en klage på en bolig vinner frem. Grunnlaget for å klage skal være veldig sterkt for at du skal ha gode sjanser i retten. Det er også advokaten selv som bestemmer om han eller hun vil ta saken videre til retten, basert på sterk den er. Derfor er det mange som opplever at boligkjøperforsikringen ikke hjelper dem likevel, fordi det aldri blir noen saksomkostninger å dekke. 
  • Lav risiko, liten gevinst. Et vanlig advokathonorar for en gjennomsnittlig boligtvist ligger på rundt 25 000 kroner. Når en boligkjøperforsikring koster mellom 4000 og 12 000 kroner, kan du fort ende opp med å betale 12 000 for en avgift på 25 000, som i tillegg er veldig usannsynlig.