Bør du eie, leie eller lease bil?

Bør du eie, leie eller lease?

For deg som går med planer om å gå til anskaffelse av ny bil finnes det flere gode alternativer. Stadig flere velger å lease, og bilabonnement er også i vinden. Bør du vurdere en moderne løsning, eller er det beste for deg å gjøre det på gamlemåten og kjøpe en egen bil?
Billån Artikler Bør du eie, leie eller lease?

Hva er privatleasing?

– De fleste bransjer har måttet omstille seg i takt med teknologiutviklingen. Det gjelder også bilbransjen. Leasing har vært et tilgjengelig alternativ i flere år, og er allerede en populær løsning for folk som ønsker mer forutsigbarhet i bilholdet, sier Kristoffer Gallefoss i Lendo. 

En av de store fordelene ved å lease bil, er at du slipper å ta opp billån og slipper å binde opp kapital. Når du inngår en leasingavtale forplikter du deg vanligvis til å lease en ny bil i tre-fire år, med mulighet for lenger leietid i noen tilfeller. Det er viktig å huske på at det å lease også kan ende opp med å bli dyrere enn å kjøpe og eie selv. 

–  Noen blander leasing og abonnement, men det er ikke det samme. Med et bilabonnement får du alt inkludert i prisen, mens du når du leaser selv har ansvar for å vedlikeholde bilen. Det betyr at du må sørge for å få bilen på service når det kreves, at dekkene blir byttet og at bilen er forsikret, sier Kristoffer. 

Å lease bil er enkelt og forutsigbart. Mange er bekymret for at det skal oppstå uenigheter i forbindelse med innlevering av bilen. Det er ikke en grunnløs bekymring, men potensialet for tvister har blitt mindre etter at det ble satt en felles standard i norsk bilbransje for vurdering av unormal slitasje, som er utgitt av NAF. Seriøse leasing-aktører er heller ikke ute etter å legge feller for kundene, og er vanligvis til å stole på. 

Når du leaser eier du ikke bilen, men du har full bruksrett over den i leieperioden. Betalingen deles opp i tre bolker: Forskuddsleie, etableringsgebyr og månedsleie. Forskuddsleie kan sammenlignes med egenkapitalen du må stille med når du tar opp billån: Når du betaler mer i forskuddsleie, betaler du mindre i månedsleie. 

– De store fordelene ved leasing – bortsett fra at du slipper å ta opp lån og å binde opp kapital – er at du får en ny og sikker bil, og at de månedlige kostnadene er veldig forutsigbare. Ulempene er at det kan ende opp med å bli dyrere enn å kjøpe, og at du ikke kan selge bilen etter utløpet av leasingperioden, sier Kristoffer. 

Leasing passer altså aller best for de som ikke har kapital til å kjøpe egen bil, men likevel vil ha en ny bil som de kan føle seg sikre på at er trygg. Det at du kan skifte ut bilen etter tre-fire år er også en fordel når forskrifter og teknologi endrer seg raskt. 

Hva er et bilabonnement?

De største forskjellene på leasing og abonnement er at du må betale en startleie når du leaser, og at du da har vedlikeholdsplikt på bilen. Slik er det ikke når du tegner et bilabonnement. Da betaler du kun en avtalt månedlig pris der vanligvis alt bortsett fra drivstoff, bompenger og parkering er inkludert. 

En stund var Volvo de eneste som kunne tilby bilabonnement i Norge, men den siste tiden har det dukket opp flere aktører, og mulighetene er mange. Med et bilabonnement låner du en bil på månedsbasis, men det er ingen bindingstid eller startleie, slik som det er ved leasing. 

– Det er mange fordeler ved et månedsabonnement. Det er forutsigbart, enkelt og fleksibelt. Kostnadene er forutsigbare og oversiktlige, ettersom alt er inkludert – også forsikring, service, reparasjoner og dekk, som ikke er inkludert når du leaser. Det innebærer også at du bare må forholde deg til aktøren som tilbyr abonnementet, og også kun én regning, sier forklarer Xx i Lendo.

Det at det ikke er noen bindingstid på abonnementene gir deg stor fleksibilitet i en hverdag som stadig forandrer seg. Hvis behovene dine forandrer seg, for eksempel fordi du skal flytte, den økonomiske situasjonen din forandrer seg, eller du får barn, kan du bytte bil eller abslutte abonnementet. Dette er vanskeligere å få til når du leaser, og det kan også bli dyrt. 

– Prisen på bilabonnementene er sammenlignbar med prisen for leasing, og med fleksibiliteten et bilabonnement gir, vil det være en god løsning for mange. Det ser vi også på hvor mange som strømmer til bilabonnementstjenestene for tiden – mange av dem er nok også tidligere leasing-kunder, sier Kristoffer. 

Et bilabonnement er altså svært gunstig, og blir av den grunn stadig mer populært. Men noen ting må du likevel ta med i beregningen før du bestemmer deg. For det første kan du, på samme måte som ved leasing, ende opp med en overraskende sluttregning når du leverer bilen. Hvis bilen har skader, mangler eller slitasje som ikke er vanlige ved såkalt «normal bruk», er det du selv som blir ansvarlig for regningen.

Verdifallet, og det at du sitter med eneansvar for bilen, er de viktigste argumentene mot å kjøpe egen bil i dag. De fleste blir også nødt til å ta opp et billån. I tillegg må du binde opp mer egenkapital enn når du leaser eller abonnerer, forklarer Kristoffer i Lendo.
Kristoffer Gallefoss
Administrerende direktør i Lendo

Kan det fortsatt lønne seg å kjøpe?

Det er vanskelig å si hvilket av alternativene som vil være mest lønnsomt. Det er et regnestykke med mange ukjente variabler. For det første er teknologiutviklingen umulig å forutse, og dermed blir også verdifallet på bilen vanskelig å spå. Når du leaser eller abonnerer slipper du å bekymre deg for verdifallet, mens du når du kjøper bil må regne med et verdifall. Det er vanlig å gå ut fra at bilens verdi faller med 20 % det første året etter at du har kjøpt den, for så å falle med 10 % for hvert av de påfølgende årene. 

– Verdifallet, og det at du sitter med eneansvar for bilen, er de viktigste argumentene mot å kjøpe egen bil i dag. De fleste blir også nødt til å ta opp et billån. I tillegg må du binde opp mer egenkapital enn når du leaser eller abonnerer, forklarer Kristoffer i Lendo.

Mange vil nok av gammel vane uansett foretrekke å eie egen bil. Men om du lar deg friste av de praktiske fordelene og fleksibiliteten ved leasing eller abonnement, bør du sette deg ned og se på hvilken løsning som blir mest lønnsom for deg. Her kan det være mange variabler. 

For det første bør du finne ut hvor lenge du planlegger å ha bilen. Regn så ut totalprisen ved leasing og abonnement, og sammenlign prisene med hverandre og med hva det vil koste å kjøpe den. Ta også med kapitalkostnaden i beregningen – altså rentekostnadene, og/eller tap av renteinntekter. I tillegg må du regne med kilometerstand og et prisfall på 5-6 % når du selger bilen brukt. Hvis det fortsatt viser seg at det vil lønne seg å kjøpe fremfor å lease eller abonnere, veier du opp dette med de praktiske fordelene ved å ikke kjøpe bilen selv.